Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О назначении внеплановых проверок налогоплательщиков и приказов о проведении таких проверок

О назначении внеплановых проверок налогоплательщиков и приказов о проведении таких проверок   
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
   від 24.12.2010 р. N 1844/11/13-10

   
   
Головам апеляційних адміністративних судів України

   
    У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних з оскарженням дій податкових органів щодо призначення позапланових перевірок платників податків та наказів про проведення таких перевірок, на підставі пункту 4 частини першої статті 32 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" в порядку надання методичної допомоги Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.
   
    Частиною сьомою статті 111 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" визначено, що позапланова виїзна перевірка здійснюється на підставі виникнення обставин, викладених у цій статті, за рішенням керівника податкового органу, яке оформляється наказом.
   
    Видання керівником податкового органу наказу про проведення позапланової перевірки безпосередньо призводить до виникнення певних обов'язків у платника податків, щодо якого прийнято рішення про проведення перевірки. Тому зазначений наказ є таким, що має правове значення, а отже, є актом у розумінні пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України).
   
    За таких обставин позовні вимоги про визнання протиправним наказу керівника податкового органу про призначення позапланової виїзної перевірки платника податків, виданого на підставі частини сьомої статті 11-1 Закону України від 4 грудня 1990 року N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні", підлягають розгляду в порядку адміністративного судочинства.
   
    При вирішенні питання щодо вжиття заходів забезпечення позовів платників податків про визнання протиправними наказів керівника податкового органу про призначення позапланової перевірки судам слід ураховувати таке.
   
    Згідно з частиною третьою статті 117 КАС України подання адміністративного позову, а також відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб'єкта владних повноважень, але суд у порядку забезпечення адміністративного позову може відповідною ухвалою зупинити дію рішення суб'єкта владних повноважень чи його окремих положень, що оскаржуються. Ухвала негайно надсилається суб'єкту владних повноважень, що прийняв рішення, та є обов'язковою для виконання.
   
    Водночас судам слід звернути увагу на те, що відповідно до частини першої статті 117 КАС України ухвала про забезпечення позову може бути постановлена лише в разі, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень.
   
    Видання керівником податкового органу наказу про призначення позапланової перевірки зазвичай не створює небезпеки інтересам відповідного платника податків, оскільки сам собою факт проведення перевірки не може безпосередньо заподіяти майнову чи іншу шкоду особі, не призводить до настання невідворотних негативних наслідків. Проведення перевірки є лише процедурою встановлення обставин, які необхідні для контролю за правильністю нарахування і сплати податків та інших обов'язкових платежів. У свою чергу нарахування і стягнення податкових зобов'язань регулюється нормами Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", якими передбачено окрему процедуру узгодження податкових зобов'язань.
   
    Виходячи з наведеного, у судів зазвичай немає підстав для вжиття заходів забезпечення у вигляді зупинення дії наказів керівника податкового органу про призначення позапланової перевірки платника податків.
   
    Відтак, факт оскарження платником податків до суду наказу про призначення позапланової перевірки не повинен бути перешкодою для вжиття контролюючим органом заходів, передбачених, зокрема статтею 9 Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (адміністративний арешт активів у разі відмови платника податків від проведення документальної перевірки за наявності законних підстав для її проведення).
   
    Водночас, у разі очевидної наявності ознак протиправності наказу про призначення позапланової перевірки, адміністративні суди не позбавлені на підставі частини четвертої статті 117 КАС України права вжити заходів забезпечення позову у вигляді заборони вчиняти певні дії, а саме заборонити до вирішення спору по суті проведення відповідної перевірки.
   
    Цей лист пропонуємо довести до відома суддів апеляційного та окружних адміністративних судів відповідного апеляційного округу для врахування при здійсненні правосуддя.
   
    В.о. Голови суду
М.Цуркан

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам