Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке исполнения постановлений, принятых по делам об обжаловании физическими лицами решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий по исчислению, назначения, перерасчета, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным гражданам, выплат по общеобязательному государственному соц

О порядке исполнения постановлений, принятых по делам об обжаловании физическими лицами решений, действий или бездеятельности субъектов властных полномочий по исчислению, назначения, перерасчета, осуществления, предоставления, получения пенсионных выплат, социальных выплат нетрудоспособным гражданам, выплат по общеобязательному государственному соц   
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 19.08.2011 р. N 1302/11/13-11
   

   
Головам апеляційних адміністративних судів

   
   У зв’язку з виникненням у судовій практиці питань, пов’язаних із зверненням до негайного виконання постанов, прийнятих у справах про оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг, у порядку скороченого провадження, на підставі пункту 4 частини першої статті 32 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" у порядку надання методичної допомоги Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.
   
   Відповідно до частини першої статті 1832 Кодексу адміністративного судочинства України скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо:
   
   1) зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи;
   
   2) оскарження фізичними особами рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень щодо обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;
   
   3) припинення за зверненням суб’єкта владних повноважень юридичних осіб чи фізичних осіб – підприємців у випадках, передбачених законом;
   
   4) стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб’єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження.
   
   Відповідно до частини шостої зазначеної статті у постанові, прийнятій у скороченому провадженні, зазначається обов’язок відповідача виконати постанову негайно.
   
   Водночас постанови суду, які виконуються негайно, визначені статтею 256 Кодексу адміністративного судочинства України.
   
   Частиною першою статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України визначено постанови суду, для яких встановлено обов’язкове негайне виконання.
   
   До таких постанов належать, зокрема, постанови суду про присудження виплати пенсій, інших періодичних платежів з Державного бюджету України або позабюджетних державних фондів – у межах суми стягнення за один місяць (пункт 1 частини першої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України) та постанови суду, прийняті в порядку скороченого провадження (абзац дев’ятий частини першої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України).
   
   При цьому Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне звернути увагу на те, що звертаючи до виконання постанови суду у справах, зазначених у пункті 2 частини першої статті 1832 Кодексу адміністративного судочинства України, необхідно застосовувати пункт 1 частини першої статті 256 Кодексу адміністративного судочинства України, який є спеціальним для цієї категорії справ.
   
   Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя.
   
   Голова суду
   
О. Пасенюк

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам