Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке взыскания санкций, связанных с запретом организации и проведения азартных игр на территории Украины

О порядке взыскания санкций, связанных с запретом организации и проведения азартных игр на территории Украины   
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 28.09.2009 р. N 1270/13/13-09
   
   
Головам апеляційних адміністративних судів України

   
    У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із порядком стягнення санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України, на підставі пункту 3 частини першої статті 39 Закону України "Про судоустрій України" в порядку надання методичної допомоги Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.
   
    Відповідно до статті 3 Закону України від 15.05.2009 N 1334-VI "Про заборону грального бізнесу в Україні" до суб'єктів господарювання, які організовують і проводять на території України азартні ігри, застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі вісім тисяч мінімальних заробітних плат з конфіскацією грального обладнання, а прибуток (дохід) від проведення такої азартної гри підлягає перерахуванню до Державного бюджету України.
   
    При цьому, як передбачено частиною другою названої статті, застосування санкцій, зазначених у частині першій цієї статті, здійснюється за рішенням суду, ухваленого за позовом органів державної податкової служби.
   
    Зазначеним Законом безпосередньо не встановлено, до юрисдикції якого саме суду належить вирішення справ за позовами органів державної податкової служби про застосування фінансових санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України.
   
    При вирішенні зазначеного питання судам слід ураховувати таке.
   
    Частиною третьою статті 4 Закону України від 15.05.2009 N 1334-VI "Про заборону грального бізнесу в Україні" було внесено зміни до Закону України від 04.12.90 N 509-XII "Про державну податкову службу в Україні".
   
    Указані зміни розширюють перелік функцій та повноважень органів державної податкової служби в Україні, передбачені статтями 10 та 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні".
   
    Згідно з пунктом 11-1 частини першої статті 10 зазначеного Закону державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані державні податкові інспекції подають до судів позови про застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України.
   
    Відповідно до пункту 18 частини першої статті 11 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" органи державної податкової служби мають право звертатися у передбачених законом випадках до судових органів із заявою (позовною заявою) про застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України.
   
    Відтак, право на звернення з позовами про стягнення санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України, безпосередньо випливає із Закону України "Про державну податкову службу в Україні" та належить до компетенції органів державної податкової служби як суб'єкта владних повноважень.
   
    У свою чергу, відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України компетенція адміністративних судів поширюється на спори за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом.
   
    Ураховуючи наведене, справи за позовами органів державної податкової служби про застосування фінансових санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України, належать до юрисдикції адміністративних судів України.
   
    Кодекс адміністративного судочинства України не передбачає особливостей щодо розгляду справ за позовами органів державної податкової служби про застосування санкцій, пов'язаних із забороною організації і проведення азартних ігор на території України. За таких обставин названі спори розглядаються у загальному порядку.
   
    Вимоги до судового рішення, яке може бути ухвалене за результатами розгляду справ, пов'язаних із забороною організації та проведення азартних ігор на території України, встановлені, зокрема, главою 5 Кодексу адміністративного судочинства України щодо рішень адміністративного суду першої інстанції та статтею 205 цього Кодексу щодо судових рішень апеляційної інстанції.
   
    Повноваження адміністративного суду при вирішенні по суті зазначеної категорії справ визначені статтею 162 Кодексу адміністративного судочинства України з урахуванням приписів статті 3 Закону України від 15.05.2009 N 1334-VI "Про заборону грального бізнесу в Україні". Зокрема, згідно з пунктом 4 частини другої статті 162 цього Кодексу адміністративний суд у разі задоволення адміністративного позову може прийняти рішення про стягнення коштів з відповідача. У розглядуваному випадку суд може стягнути до Державного бюджету України із суб'єкта господарювання, який порушив заборону щодо організації та проведення азартних ігор на території України, суму штрафу або прибуток (дохід) від проведення азартної ігри, як це передбачено статтею 3 Закону України від 15.05.2009 N 1334-VI "Про заборону грального бізнесу в Україні".
   
    Крім того, на підставі частини другої цієї статті суд також приймає рішення про конфіскацію грального обладнання, використаного під час вчинення правопорушення у вигляді проведення азартної ігри, яка стала підставою для застосування штрафу до суб'єкта господарювання. При цьому судам слід ураховувати, що за змістом частини першої статті 3 Закону України від 15.05.2009 N 1334-VI "Про заборону грального бізнесу в Україні" санкція у вигляді конфіскації грального обладнання є обов'язковим додатковим покаранням, яке застосовується в усіх випадках поряд із штрафом за порушення суб'єктом господарювання заборони на організацію та проведення азартних ігор.
   
    Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя.
   
    Голова суду
О.Пасенюк

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам