Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об осуществлении налоговыми органами контроля за соблюдением налогового законодательства

Об осуществлении налоговыми органами контроля за соблюдением налогового законодательства   
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 31.07.2008 р. N 1331/100/13-08
   
    Щодо здійснення податковими органами контролю за додержанням податкового законодавства

   
    У зв'язку із виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із порядком здійснення органами державної податкової служби України контролю за додержанням вимог податкового законодавства, на підставі пункту третього частини першої статті 39 Закону України "Про судоустрій України" в порядку надання методичної допомоги Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.
   
    Частиною другою статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" (в редакції пункту 17 Розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України") було визначено, що дія цього Закону не поширюється, зокрема, на відносини, що виникають під час здійснення заходів валютного контролю, митного контролю, контролю за дотриманням бюджетного і податкового законодавства, контролю за дотриманням порядку проведення розрахунків, за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.
   
    Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008 (справа щодо предмета та змісту Закону про Державний бюджет України) було визнано неконституційними, зокрема, положення пунктів 10 - 18 Розділу II Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких законодавчих актів України".
   
    Отже, з моменту набрання чинності Рішенням Конституційного Суду України від 22.05.2008 р. N 10-рп/2008 у Законі України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" немає положень, які прямо виключають поширення дії зазначеного Закону на відносини, що виникають під час здійснення контролю за дотриманням податкового законодавства.
   
    Разом із тим необхідно звернути увагу на те, що відповідно до підпункту 2.1.4 пункту 2.1 статті 2 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" контролюючими органами стосовно податків і зборів, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, є податкові органи.
   
    Статус державної податкової служби в Україні, її функції та правові основи діяльності визначаються Законом України "Про державну податкову службу в Україні".
   
    Отже, порядок здійснення органами державної податкової служби своїх функцій, у тому числі щодо контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів, визначається насамперед Законом України "Про державну податкову службу в Україні".
   
    Крім того, як зазначено в частині першій статті 2 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", дія цього Закону поширюється на відносини, пов'язані зі здійсненням державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. В той же час відносини в процесі контролю за дотриманням податкового законодавства не належать до сфери господарської діяльності, а є відносинами, що виникають у сфері управління. Тому правове регулювання цих відносин здійснюється спеціальним законодавством і, зокрема, Законом України "Про державну податкову службу в Україні" .
   
    Таким чином, норми Закону України "Про державну податкову службу в Україні", які визначають порядок здійснення контролю податковими органами за дотриманням вимог податкового законодавства, є спеціальними порівняно з нормами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
   
    Враховуючи наведене, під час вирішення адміністративними судами спорів, пов'язаних із здійсненням контролю за дотриманням вимог податкового законодавства, правомірність дій органів державної податкової служби і, зокрема, проведення перевірок, слід оцінювати із застосуванням положень Закону України "Про державну податкову службу в Україні".
   
    Зазначений лист пропоную довести до відома суддів окружних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя.
   
   Голова Вищого адміністративного суду України
О.Пасенюк

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам