Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых выступают акционерные компании, 100 процентов акций которых принадлежат государству (государственные акционерные компании)

Относительно хозяйственных обществ, учредителем (участником) которых выступают акционерные компании, 100 процентов акций которых принадлежат государству (государственные акционерные компании)   
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 28.09.2009 р. N 1271/13/13-09

   
Головам апеляційних адміністративних судів України

    У зв'язку з виникненням у судовій практиці питань, пов'язаних із сплатою господарюючими суб'єктами, в статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), частини чистого прибутку відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах, на підставі пункту 3 частини першої статті 39 Закону України "Про судоустрій України" в порядку надання методичної допомоги Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне повідомити таке.
   
    Як засвідчив аналіз судової практики, у судів виникали певні ускладнення щодо застосування статей 72 Закону України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV "Про Державний бюджет України на 2004 рік" та 65 Закону України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV "Про Державний бюджет України на 2005 рік" до господарських товариств, що їх засновником (учасником) виступають акціонерні компанії, 100 відсотків акцій яких належать державі (державні акціонерні компанії).
   
    Зазначена категорія спорів розглядалася в касаційному порядку за винятковими обставинами Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України. У силу принципу обов'язковості судових рішень, закріпленому у статті 11 Закону України "Про судоустрій України", судові рішення Верховного Суду України повинні враховуватися адміністративними судами під час здійснення правосуддя.
   
    У мотивувальній частині постанови Верховного Суду України від 5 листопада 2008 року, прийнятої за результатами касаційного перегляду справи за позовом Відкритого акціонерного товариства "Збаражгаз" до Кременецької міжрайонної державної податкової інспекції Тернопільської області про скасування податкового повідомлення-рішення, зазначено, зокрема, таке.
   
    Статтею 72 Закону України від 27 листопада 2003 року N 1344-IV "Про Державний бюджет України на 2004 рік" установлено, що господарські організації, зокрема акціонерні, холдингові, лізингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), сплачують за результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету України частину чистого прибутку відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах. Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
   
    У статті 65 Закону України від 23 грудня 2004 року N 2285-IV "Про Державний бюджет України на 2005 рік" зазначено, що господарські організації: державні, казенні підприємства та їх об'єднання і дочірні підприємства, а також акціонерні, холдингові компанії та інші суб'єкти господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірні підприємства сплачують до загального фонду Державного бюджету України частину прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2004 року (крім результатів фінансово-господарської діяльності у 2004 році, з яких сплачено частину прибутку (доходу) відповідно до статті 72 Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік") та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2005 році. Для акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки (акції, паї), та їх дочірніх підприємств зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно до розміру державної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах. Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу), визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів України з інформуванням Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
   
    Таким чином, до кола юридичних осіб, на яких поширюється дія статей 72 та 65 згаданих законів, віднесено, зокрема, господарські товариства, у статутному фонді яких державі належить пакет акцій. При цьому не є власністю держави пакет акцій у статутному фонді акціонерного товариства, переданий нею до статутного фонду іншого суб'єкта господарювання, в якому їй належить 100 відсотків акцій. Власником цього пакета акцій стає зазначений суб'єкт господарювання. Поняття власності держави і власності такого суб'єкта не є тотожними, оскільки ця власність належить різним особам, самостійним учасникам цивільного обігу.
   
    Отже, Верховним Судом України зазначено, що належність державі хоча б і 100 відсотків акцій акціонерної компанії автоматично не означає, що у державній власності перебувають також корпоративні права на частку у статутному фонді господарських товариств, заснованих державною акціонерною компанією. Такі корпоративні права належать на праві власності самій компанії як окремій юридичній особі, а не державі. Відповідно на господарські товариства, у статутному фонді яких є частка, що належить державним акціонерним компаніям, не можуть поширюватися вимоги щодо обов'язкової сплати частини прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності, передбачені законами України про державний бюджет на відповідний рік.
   
    Водночас Судовою палатою в адміністративних справах Верховного Суду України було наголошено на тому, що судам у розглядуваній категорії спорів належить досліджувати обставини, пов'язані з наявністю державної частки у статутному фонді господарських товариств. При цьому, зокрема, необхідно досліджувати факт передачі корпоративних прав, що належали державі, до статутних фондів державних акціонерних компаній. Зазначені обставини є предметом доказування і підлягають обов'язковому встановленню у справах щодо сплати частини прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності за 2003-2004 роки.
   
    Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя.
   
    Голова суду
О.Пасенюк

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам