Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно срока обращения в суд налогоплательщиков с административным иском относительно обжалования решений контролирующих органов о начислении налоговых обязательств, а также сроков обращения контролирующих органов с иском о взыскании налогового долга

Относительно срока обращения в суд налогоплательщиков с административным иском относительно обжалования решений контролирующих органов о начислении налоговых обязательств, а также сроков обращения контролирующих органов с иском о взыскании налогового долга   
ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 24.12.2010 р. N 1843/11/13-10

   
   
Головам апеляційних адміністративних судів України

   
    У зв'язку з уточненням правових позицій щодо строку звернення до суду платників податків з адміністративним позовом щодо оскарження рішень контролюючих органів про нарахування податкових зобов'язань, а також строків звернення контролюючих органів із позовом про стягнення податкового боргу Вищий адміністративний суд України вважає за необхідне внести зміни до листа Вищого адміністративного суду України від 27 вересня 2010 року N 1343/11/13-10 та викласти його в такій редакції:
   
    "Пунктом 3.7 Прикінцевих положень Закону України від 7 липня 2010 року N 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" було внесено зміни до статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України (надалі - КАС України), які набули чинності з 30 липня 2010 року.
   
    Згідно із зазначеними змінами загальний строк звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи, визначений частиною другою статті 99 цього Кодексу, зменшено з одного року до шести місяців.
   
    Крім того, нова редакція статті 99 зазначеного Кодексу містить частину п'яту, яка передбачає спеціальний скорочений строк в один місяць для звернення особи до адміністративного суду з позовом щодо оскарження рішення суб'єкта владних повноважень, на підставі якого ним може бути заявлено вимогу про стягнення грошових коштів.
   
    Судам слід мати на увазі, що рішеннями суб'єкта владних повноважень, на підставі яких можуть бути заявлені вимоги про стягнення грошових коштів, є, зокрема, податкові повідомлення-рішення, прийняті контролюючими органами на підставі Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (надалі - Закон).
   
    Таким чином, із моменту набрання чинності змін до КАС України, внесених Законом України від 7 липня 2010 року N 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів", строки для звернення особи з позовом про визнання протиправним податкових повідомлень-рішень встановлені безпосередньо цим Кодексом.
   
    За таких обставин при судовому оскарженні податкових повідомлень-рішень відсутні підстави для застосування норм інших законів, зокрема підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 Закону для визначення строку звернення до адміністративного суду.
   
    Таким чином, до позовів платників податків про оскарження податкових повідомлень-рішень встановлено місячний строк звернення до адміністративного суду.
   
    Щодо строків звернення податкових органів із вимогою про стягнення податкового боргу з платників податків, то для пред'явлення таких позовів спеціальних строків КАС України не передбачено.
   
    Виходячи з викладеного, позовні вимоги органів державної податкової служби України про стягнення податкового боргу з платників податків повинні пред'являтися протягом шести місяців з дня виникнення права на стягнення податкового боргу.
   
    У свою чергу право на стягнення податкового боргу виникає після надіслання (вручення) контролюючим органом першої та другої податкових вимог платникові податків. Відносини, що виникають у процесі надіслання (вручення) податкових вимог платникові податків регулюються пунктом 6.2 статті 6 Закону. При цьому обставини, з настанням яких податкова вимога вважається надісланою (врученою) особі, визначені підпунктом 6.2.4 пункту 6.2 статті 6 Закону.
   
    Відповідно до підпункту 10.1.1 пункту 10.1 статті 10 Закону стягнення коштів та продаж інших активів платника податків провадяться не раніше тридцятого календарного дня з моменту надіслання йому другої податкової вимоги.
   
    Саме після настання зазначених у підпункті 6.2.4 пункту 6.2 статті 6 Закону обставин та з урахуванням строку, передбаченого підпунктом 10.1.1 пункту 10.1 статті 10 Закону, виникає право на звернення контролюючого органу із позовом про стягнення податкового боргу. Відповідно, з цього моменту починається перебіг строку звернення контролюючого органу з відповідним позовом до адміністративного суду, визначеного частиною другою статті 99 КАС України".
   
    Цей лист пропонуємо довести до відома суддів місцевих та апеляційних адміністративних судів для врахування при здійсненні правосуддя.
   
    В.о. голови суду
М.Цуркан

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам