Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций покупки иностранной валюты

О порядке уплаты сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций покупки иностранной валюты   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.04.2014 р. N 29-113/14630
(втратило актуальність на підставі листа НБУ від 04.02.2015 р. N 29-113/6779)

   
   Генеральний департамент грошово-кредитної політики
   
   
Територіальним управлінням Національного банку України, банкам України, Незалежній асоціації банків України,
   Асоціації українських банків, Асоціації "Український кредитно-банківський союз", Українському державному
   підприємству поштового зв'язку "Укрпошта", ПрАТ "Українська фінансова група", ТОВ "Фінансова компанія "Вікторія",
   ТОВ "Фінансова установа "ГГЛА", ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС ГРУП",
ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АБСОЛЮТ ФІНАНС", ТОВ "ФІНОД", ТОВ "ГЛОБАЛМАНІ"

   
   
Про порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі іноземної валюти

   
   З 01 квітня 2014 року набрав чинності Закон України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні", згідно з пунктом 1 розділу II якого внесено зміни до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" (далі - Закон).
   
   Відповідно до пункту 5 статті 1 Закону платниками збору на обов'язкове державне пенсійне страхування є юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі.
   
   Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачується уповноваженими банками, фінансовими установами, юридичними та фізичними особами під час здійснення кожної операції з купівлі іноземної валюти в розмірі 0,5 % від суми в гривнях, що витрачена на купівлю іноземної валюти без урахування комісійної винагороди за цими операціями.
   
   1. Про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операцій з купівлі безготівкової іноземної валюти.
   
   Уповноважені банки нараховують, утримують та перераховують збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з усіх операцій купівлі безготівкової іноземної валюти, які виконуються за дорученням клієнтів банку та за власними операціями банку (у тому числі за власними зовнішньоекономічними договорами та за операціями з купівлі іноземної валюти, що здійснюються на міжбанківському валютному ринку України в межах лімітів відкритої валютної позиції банку).
   
   З цією метою банки вимагають від клієнтів у заяві на купівлю іноземної валюти зазначити про те, що клієнт доручає банку перерахувати до Пенсійного фонду України суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,5 % від суми в гривнях, що витрачена на купівлю іноземної валюти (без урахування комісійної винагороди за цією операцією).
   
   Банкам необхідно переглянути умови договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнтів і передбачити в них, що в разі купівлі безготівкової іноземної валюти за дорученням клієнта банк нараховуватиме, утримуватиме та сплачуватиме суму збору на обов'язкове державне пенсійне страхування від імені та за рахунок клієнта.
   
   Для обліку коштів збору на обов'язкове державне пенсійне страхування використовуються такі балансові рахунки:
   
   2902 "Кредиторська заборгованість за прийняті платежі" - під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти за рахунок коштів клієнтів банку;
   
   3622 "Кредиторська заборгованість за податками та обов'язковими платежами, крім податку на прибуток" - під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти за рахунок коштів банку.
   
   Сума збору зараховується на балансовий рахунок 2902 одночасно з проведенням операції з купівлі банком іноземної валюти для клієнтів. Суму збору за рахунок власних коштів у гривні уповноважені банки зобов'язані перераховувати на балансовий рахунок 3622 одночасно з проведенням операції з купівлі іноземної валюти на власні потреби банку.
   
   2. Про сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування під час здійснення операцій з купівлі готівкової іноземної валюти.
   
   Банки (фінансові установи) зобов'язані нараховувати, утримувати та перераховувати збір за рахунок:
   
   власних коштів у разі купівлі готівкової іноземної валюти у фізичних осіб та купівлі готівкової іноземної валюти з метою задоволення власних потреб і підкріплення каси банку. Збір сплачується від суми коштів у гривнях, на яку купується готівкова іноземна валюта, і обліковується банками на рахунку 3622;
   
   коштів клієнтів у разі купівлі фізичною особою іноземної валюти у касі банку (фінансової установи). Збір сплачується від суми коштів у гривнях, на яку купується готівкова іноземна валюта, і обліковується банками на рахунку 2902.
   
   Банки (фінансові установи) доповнюють квитанцію про здійснення валютно-обмінної операції за формою N 377-К додатковими реквізитами (рядком), у якому зазначається сума сплаченого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
   
   До внесення змін до програмно-технічних комплексів, за допомогою яких здійснюються валютно-обмінні операції, цей рядок заповнюється касиром каси банку, фінансової установи власноручно.
   
   3. Про здійснення контролю за нарахуванням та сплатою збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
   
   З метою виконання вимог Закону щодо обліку сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та подання відповідного звіту органам Пенсійного фонду України банкам та фінансовим установам слід обрати таку підсистему обліку, яка забезпечить аналітичний облік сум збору в розрізі готівкових та безготівкових операцій.
   
   Переказ збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на рахунки Державного казначейства України банки здійснюють не пізніше наступного операційного дня з дня зарахування сум збору на балансові рахунки 2902, 3622 із урахуванням коштів філій за попередній день.
   
   Філії банків акумулюють суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на балансових рахунках 2902, 3622 та перераховують головному банку до 11-ї години наступного операційного дня. Переказування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування здійснює банк - юридична особа.
   
   Фінансові установи самостійно визначають порядок обліку та забезпечують перерахування суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з власних рахунків, відкритих в уповноважених банках, на рахунки Державного казначейства України не пізніше наступного робочого дня.
   
   Банки (фінансові установи) надають Національному банку України інформацію щодо перерахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за формою, що буде доведена додатково. Зазначена інформація подається щомісячно.
   
   Національний банк України буде здійснювати перевірки з питань дотримання банками (фінансовими установами) процедури сплати такого збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.
   
   У разі недотримання порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування або виявлення фактів уникнення від сплати збору уповноваженими банками Національний банк України застосовуватиме заходи впливу відповідно до законодавства України.
   
   У разі недотримання порядку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування або виявлення фактів уникнення від сплати такого збору фінансовою установою Національний банк України розглядатиме питання про відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.
   
   Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не сплачується з операцій купівлі іноземної валюти, що здійснюють дипломатичні представництва, консульські установи іноземних держав в Україні та їх працівники, якщо останні не є громадянами України або не проживають в ній постійно та акредитовані в МЗС України, міжнародні фінансові організації, які відповідно до законодавства України (у тому числі до міжнародних договорів України, ратифікованих Верховною Радою України) звільнені від сплати податків та зборів в Україні.
   
   Уповноважені банки та фінансові установи мають забезпечити неухильне дотримання вимог цього листа.
   
   
   В. о. заступника Голови
   
Б. В. Приходько

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам