Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Форми фінансової звітності (додаток 1 до НП(С)БО 1 'Загальні вимоги до фінансової звітності')

Назва бланка: Завантажити в форматі:
Форма 1
Баланс (Звіт про фінансовий стан) (із змінами внесеними наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 627, від 09.07.2021 р. № 385)
Перелік додаткових статей фінансової звітності (додаток 3 до НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності") (із змінами внесеними наказом Мінфіну від 08.02.2014 р. №48)
Форма 2
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Форма 3
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Форма 3-н
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
Форма 4
Звіт про власний капітал (із змінами внесеними наказом Мінфіну від 08.02.2014 р. № 48)
Форма 1
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
Форма 2
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Форма 3
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Форма 3-н
Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
Форма 4
Звіт про власний капітал
Доступ до всіх документів
Передплатіть доступ до сайту buhgalter911.com всього
за 60 грн на місяць і ви зможете:
  • Завантажувати бланки
  • Читати статті та новини
  • Користуватися довідниками
  • І все це - без обмежень та реклами!
Передплатники, які оформили PRO-доступ на порталі i.factor.ua отримують безкоштовний доступ до порталу бонусом до передплати.