Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


  • Форми консолідованої фінансової звітності (додаток 2 до НП(С)БО 1 'Загальні вимоги до фінансової звітності')

Назва бланка: Завантажити в форматі:
Форма 1-к
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан) (із змінами внесеними наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. №627)
Форма 2-к
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Форма 3-к
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Форма 3-кн
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
Форма 4-к
Консолідований звіт про власний капітал (із змінами внесеними наказом Мінфіну від 08.02.2014 р. № 48)
Форма 1-к
Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан)
Форма 2-к
Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Форма 3-к
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Форма 3-кн
Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
Форма 4-к
Консолідований звіт про власний капітал
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
58580 220
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам