Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, квітень, 2016/№16/1
Друкувати

Звітність єдиноподатника

7.1. Визначаємо звітний період

Для складання та подання декларації важливе значення має правильне визначення періоду. Для єдиноподатників у загальному випадку податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа першого місяця податкового (звітного) періоду та закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду (п. 294.2 ПКУ [1]).

Для суб’єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із загальної системи оподаткування, перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, в якому таких осіб зареєстрували платниками ЄП, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду. Визначити для себе межі звітного (податкового) періоду вам допоможе табл. 7.1.

Таблиця 7.1. Визначення меж звітного (податкового) періоду

Ситуація

ФОП

Юридичні

особи

група 1

група 2

група 3

група 3

Звітний (податковий) період — загальний випадок (п. 294.1 ПКУ [1])

Календарний рік

Календарний квартал

Суб’єкт перейшов на ЄП із загальної системи оподаткування (п. 294.3 ПКУ [1])

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, в якому таких осіб зареєстрували платниками ЄП, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду (для груп 1 і 2 — останній день грудня)

Новозареєстрований ФОП, який до закінчення місяця, в якому відбулася держреєстрація, подав Заяву про обрання групи 1 або 2 ЄП (п. 294.4 ПКУ [1])

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, в якому особа зареєстрована платником ЄП

Новозареєстрований суб’єкт господарювання, який протягом 10 календарних днів з дня держреєстрації подав Заяву про перехід до групи 3 ЄП (п. 294.4 ПКУ [1])

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, в якому відбулася держреєстрація

Реорганізований суб’єкт господарювання (крім перетворення) з платника податку, який має непогашені податкові зобов’язання або податковий борг, що виникли до такої реорганізації (п. 294.5 ПКУ [1])

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, в якому погашені податкові зобов’язання або податковий борг і подана Заява про застосування спрощеної системи оподаткування

Держреєстрація припинення юрособи та держреєстрація припинення підприємницької діяльності ФОП, які є єдиноподатниками (п. 294.6 ПКУ [1])

Останнім податковим (звітним) періодом вважається період, в якому до контролюючого органу подана Заява про відмову від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності

Зміна податкової адреси єдиноподатника (п. 294.7 ПКУ [1])

Останнім податковим (звітним) періодом за старою адресою вважається період, в якому до контролюючого органу подана Заява про зміну податкової адреси

7.2. Загальні вимоги до складання ЄП-декларацій

Обов’язок платників ЄП подавати податкові декларації з ЄП установлена пп. 296.2 і 296.3 ПКУ [1].

Форми декларацій платників ЄП затверджені наказом № 578 [16]. Таких форм дві. Одна призначена для фізосіб-підприємців, друга — для юридичних осіб. Уперше декларацію за цією формою юрособи — єдиноподатники групи 3 повинні були подати за три квартали 2015 року (див. консультацію з підкатегорії 108.01.05 ЗІР ДФСУ), а ФОП-єдиноподатники — за 2015 рік (див. категорію 107.08 ЗІР ДФСУ). Загальні вимоги, що висуваються до порядку подання та заповнення податкових декларацій з ЄП, наведені в табл. 7.2.

Таблиця 7.2. Вимоги щодо порядку подання та заповнення податкових декларацій з ЄП

з/п

Характеристика,

що розглядається

Фізособи-єдиноподатники

(групи 1, 2, 3)

Юрособи-єдиноподатники

(група 3)

1

Форма декларації

Податкова декларація платника ЄП-ФОП затверджена наказом № 578 [16].

Є єдиною для всіх груп ФОП-ЄП

Податкова декларація платника ЄП — юридичної особи затверджена наказом № 578 [16]

Важливо! Пункт 49.2 ПКУ [1] зобов’язує подавати податкові декларації за звітний період, в якому виникли об’єкти оподаткування або з’явилися показники, що підлягають декларуванню. Отже, за відсутності діяльності декларації можна не подавати.

Однак ця норма не поширюється на єдиноподатників. Як вказують податківці в роз’ясненні з категорії 107.08 ЗІР ДФСУ, ФОП-ЄП усіх трьох груп вказують у декларації суму доходу за звітний період для цілей визначення права ФОП перебувати на спрощеній системі оподаткування, а єдиноподатники групи 3 — ще і для цілей обкладення єдиним податком. ФОП-ЄП груп 1 і 2 повинні вказувати в декларації щомісячні авансові платежі.

Звідси висновок: ФОП-ЄП, які не отримували протягом звітного періоду доходи та які не мають об’єктів оподаткування, що підлягають декларуванню, все одно зобов’язані подавати ЄП-декларації у встановлені строки.

2

Періодичність подання

групи 1, 2

Раз на рік* (п. 296.2 ПКУ [1])

Щокварталу (п. 296.3 ПКУ [1])

група 3

Щокварталу (п. 296.3 ПКУ [1])

3

Строки подання

групи 1, 2

Протягом 60 календарних днів після закінчення звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 ПКУ [1])

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 ПКУ [1])

група 3

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 ПКУ [1])

Важливо! Якщо останній день строку подання податкової декларації припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим днем (п. 49.20 ПКУ [1]).

Згідно з п. 296.8 ПКУ [1] єдиноподатники для отримання довідки про доходи мають право подати до органу ДФСУ податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період. На підставі даних такої декларації податківці заповнять довідку про доходи. Проте подання такої декларації не звільняє єдиноподатника від обов’язку подання податкової декларації у строк, установлений для квартального (річного) податкового (звітного) періоду.

4

Куди подавати?

До податкового органу за місцем проживання, за яким підприємця взято на облік як платника податків (п. 45.1 ПКУ [1])

До податкового органу за місцем реєстрації підприємства (п. 45.2 ПКУ [1])

5

Ким підписується декларація?

Підприємцем (п. 48.3 ПКУ [1])

Посадовими особами підприємства (п. 48.3 ПКУ [1])

Важливо для єдиноподатників-юросіб! Податкову декларацію платника податку — юридичної особи підписують керівник підприємства або уповноважена особа, а також особа, яка відповідає за ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації до органу ДФСУ. При цьому в разі ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації безпосередньо керівником платника податків така податкова декларація підписується таким керівником (п.п. 48.5.1 ПКУ [1]).

Якщо штатним розписом на підприємстві не передбачена посада головного бухгалтера, а ведення бухгалтерського обліку та подання податкової декларації здійснюються безпосередньо керівником підприємства, то така податкова декларація підписується тільки у графі «Керівник», а у графі «Головний бухгалтер» проставляється прокреслення (див. категорію 135.02 ЗІР ДФСУ). Використовувати факсиміле при підписанні декларації не можна.

6

Як подавати?

Оскільки жодних конкретних вказівок наказ № 578 [16] і ПКУ [1] із цього приводу не містять, то слід керуватися загальними правилами. Подати податкову декларацію з ЄП, як і будь-який інший податковий звіт, можна в один з трьох способів (п. 49.3 ПКУ [1]):

1) віднести до податкової інспекції особисто;

2) надіслати декларацію поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку її подання);

3) надіслати електронну версію декларації єдиноподатника, підписану за допомогою ЕЦП

Подання декларації з ЄП в електронному вигляді є правом, а не обов’язком єдиноподатників. Водночас обов’язок подавати декларацію в електронному вигляді може настати у юросіб і ФОП групи 3 ЄП, якщо середньооблікова чисельність працівників у них перевищить 50 осіб. У цьому випадку вони не можуть вважатися суб’єктами малого підприємництва, тобто на підставі п. 49.4 ПКУ [1] зобов’язані подавати ЄП-декларацію в електронному вигляді.

7

Вимоги щодо заповнення

1. У декларації мають бути заповнені всі обов’язкові реквізити, передбачені її формою, з числа перелічених у пп. 48.3 — 48.4 ПКУ [1]. При виявленні порушень у заповненні обов’язкових реквізитів у прийманні податкової декларації може бути відмовлено (п. 49.11 ПКУ [1]).

2. Декларацію заповнюють наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року (п. 296.7 ПКУ [1]).

3. Якщо якийсь рядок декларації не заповнюється через відсутність показника (суми), то в цьому рядку ставлять прокреслення.

4. Показники податкової декларації формують на підставі даних первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачене законодавством (п. 44.1 ПКУ [1]).

5. Декларацію заповнюють так, щоб забезпечити збереження записів і вільне читання тексту (цифр) протягом встановленого строку зберігання звітності (тривалість зберігання в загальному випадку — 1095 днів з дати подання звітності, а у разі її неподання — з граничної дати її подання) (п. 44.3 ПКУ [1])

8

Одиниця виміру при заповненні декларації

І фізособи-підприємці, і юрособи заповнюють декларацію платника ЄП у гривнях з копійками (це передбачено самими формами декларацій)

9

Мова заповнення декларації

Декларація, у тому числі в електронній формі, заповнюється українською мовою

* Винятки:

У разі (1) перевищення гранично допустимого обсягу доходу та/або (2) самостійного переходу до іншої групи платників ЄП декларацію слід подати після закінчення кварталу, в якому допущено перевищення та/або здійснений перехід до іншої групи ЄП (п.п. 296.5.1 ПКУ [1]). Подання такої декларації звільняє платників від подання декларації у строк, встановлений для річного податкового (звітного) періоду.

Квартальну декларацію зобов’язані подати і ті єдиноподатники, які відмовляються від спрощеної системи оподаткування. Така декларація подається після закінчення останнього кварталу роботи на спрощеній системі.

Ми розглянули загальні правила складання та подання форм декларацій єдиноподатників, а тепер перейдемо до опису порядку відображення в таких деклараціях доходів від провадження підприємницької діяльності.

7.3. Звітність з єдиного податку для фізосіб

Декларація складається з шести розділів. I і V розділи податкової декларації заповнюють усі без винятку підприємці-єдиноподатники незалежно від групи. Інші розділи призначені для конкретної групи єдиноподатників. Так, платники ЄП групи 1 заповнюють розділ II, платники ЄП групи 2 — розділ III, а платники ЄП групи 3 — розділ IV. Розділ VI декларації заповнюється в разі виправлення помилок у раніше поданих деклараціях з ЄП.

Зверніть увагу! Якщо підприємець протягом року працював у різних групах платників ЄП, то, враховуючи, що декларація заповнюється наростаючим підсумком, йому доведеться заповнити показники про роботу в усіх групах протягом календарного року.

Порядок заповнення усіх розділів декларації єдиноподатника-фізособи наведемо в табл. 7.3.

Таблиця 7.3. Порядок заповнення податкової декларації платника єдиного податку — фізичної особи — підприємця

Вступна частина декларації

Цю частину заповнюють усі платники єдиного податку — фізособи незалежно від того, до якої групи вони належать.

Службове

поле

Порядок заповнення

Поле 01

Це службове поле призначене для проставляння позначок про тип декларації. Ставимо позначку «Х» навпроти клітинки:

— «звітна» — якщо підприємець подає поточну декларацію з ЄП;

— «звітна нова» — якщо після подання декларації за звітний період, однак до закінчення граничного строку подання декларації за цей період, підприємець виявив помилку в декларації та повторно подає декларацію з виправленими показниками;

— «уточнююча» — якщо підприємець подає уточнюючу декларацію з метою виправлення помилки, виявленої вже після того, як граничний строк для подання декларації минув. Подати декларацію з позначкою «уточнююча» можна у будь-який час;

— «довідково» — якщо декларація подається за інший звітний період, ніж квартал або рік, з метою отримання довідки про доходи (наприклад, для отримання кредиту як звичайному громадянину). Таку декларацію можна подати в будь-який час. Вона не є підставою для нарахування та/або сплати податкових зобов’язань (розділ V декларації в цьому випадку не заповнюють). Подання декларації з позначкою «довідково» не звільняє підприємця від подання декларації за встановлений для його групи звітний (податковий) період

Поле 02

У цьому службовому полі вказують, за який звітний (податковий) період звітного року подається декларація (I квартал, півріччя, три квартали, рік). Нагадаємо, що єдиноподатники груп 1 і 2, які не перевищили протягом року граничний обсяг доходу та/або що не перейшли за власним бажанням до іншої групи ЄП, подають декларацію за підсумками календарного року. Єдиноподатники групи 3 звітують щокварталу.

Декларація за звітний період «місяць» подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період. При цьому через тире проставляється арабськими цифрами порядковий номер першого місяця та останнього місяця (включно), за який подається така декларація. Також у полі «рік» поля 02 арабськими цифрами проставляється рік, за який подається «довідкова» декларація

Поле 03

У цьому полі вказують податковий (звітний) період, який уточнюється (I квартал, півріччя, три квартали, рік).

Заповнюється тільки при поданні уточнюючої податкової декларації платника ЄП

Поле 04

До цього службового поля вписують найменування податкового органу, до якого подається декларація. Нагадуамо: єдиноподатники подають декларацію до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси (п. 296.4 ПКУ [1]). А для фізособи саме місце її проживання є податковою адресою (п. 45.1 ПКУ [1])

Поле 05

До цього службового поля повністю вписують прізвище, ім’я та по батькові підприємця

Поле 06

Тут вказують податкову адресу (місце проживання) платника податку. Згідно з п. 45.1 ПКУ [1] податковою адресою фізичної особи є місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у податковому органі

Поле 07

Сюди вписують реєстраційний номер облікової картки платника податків — фізичної особи — підприємця (ідентифікаційний номер). Якщо підприємець через релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомив про це відповідний податковий орган і має відмітку в паспорті, то в цьому полі він вказує серію та номер паспорта

I. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Цей розділ декларації заповнюють усі платники єдиного податку — фізособи незалежно від того, до якої групи вони належать

Поле 08

У цьому службовому полі наводять фактичну чисельність найманих працівників у звітному періоді.

Якщо протягом звітного періоду кількість працівників змінювалася, то в цьому полі вказують найбільшу чисельність працівників за будь-який місяць податкового (звітного) періоду (категорія 107.08 ЗІР ДФСУ).

При цьому не враховують найманих працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, а також у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку (п.п. 291.4.1 ПКУ [1]).

Нагадаємо, що фізособи-єдиноподатники, які працюють у групі 1, не повинні використовувати найману працю, тому в полі 08 вони проставляють прокреслення. Якщо єдиноподатники груп 2 і 3 також працюють без найманих осіб, то й вони в цьому полі ставлять прокреслення

Поле 09

Тут вказують тільки ті види діяльності, які фактично провадилися у звітному періоді. Усі види діяльності, зазначені в Реєстрі платників ЄП, переписувати не потрібно.

Кожний вид діяльності наводять в окремому рядку із зазначенням коду та назви відповідно до КВЕД. Орієнтуватися потрібно на той КВЕД, згідно з яким види діяльності вписані до Реєстру платників ЄП. Починаючи зі звітного періоду після 01.01.13 р. слід користуватися тільки КВЕД-2010 [4].

Якщо фізособи-єдиноподатники груп 1 і 2 у звітному періоді провадили види діяльності, не зазначені в Реєстрі платників ЄП, їх також слід вказати в цьому полі

II. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПЕРШОЇ ГРУПИ

III. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ

Порядки заповнення розділів II і III декларації єдиноподатника-фізособи є ідентичними. Тому ми не зупинятимемося окремо на кожному з них, а опишемо загальну схему заповнення відразу обох розділів.

По суті, розділи II і III складаються з двох таблиць. Перша з них призначена для заповнення відомостей про щомісячні авансові внески.

Як зазначено в категорії 107.08 ЗІР ДФСУ, підприємці-єдиноподатники в декларації повинні відображати нараховані до сплати щомісячні авансові внески, незалежно від фактичної сплати ЄП. Наприклад, якщо у квітні 2016 року підприємець сплатив авансові внески наперед за півроку, то сплачену суму слід розподілити між двома кварталами та вказати відповідно у графах «II квартал» і «III квартал».

Звертаємо увагу, що у формі декларації, затвердженій наказом № 578 [16], зник розподіл авансових внесків за місяцями. Тепер їх потрібно показувати загальною сумою за квартал.

Суми авансових внесків у декларації вказують у гривнях з копійками.

У другій таблиці розділів II і III підприємці відображають суми отриманих доходів. Як її заповнити, розповімо далі

Код рядка

Назва рядка

01

(розділ II)

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

03

(розділ III)

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

Підставою для заповнення цих рядків є показники графи 6 Книги обліку доходів за звітний період.

Тут вказують суму доходу не більше:

— 300 тис. грн. (для групи 1);

— 1,5 млн грн. (для групи 2)

02

(розділ II)

Сума доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4

04

(розділ III)

Цей рядок таблиці заповнюють у тому випадку, якщо підприємець порушив правила роботи на спрощеній системі. Сюди включають:

— суму перевищення обсягу доходу над допустимим обсягом, встановленим на календарний рік. Тобто сума понад 300 тис. грн. (для групи 1) і понад 1,5 млн грн. (для групи 2). У цьому випадку підприємець повинен або перейти до «старшої» групи платників ЄП, або відмовитися від спрощеної системи з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено перевищення (п. 293.8, п.п. 298.2.3 ПКУ [1]). Необхідно подати декларацію за підсумками кварталу, в якому допущено перевищення;

— суму доходу, отриманого від здійснення діяльності, не зазначеної в Реєстрі платників ЄП. Якщо підприємець отримав такий дохід, він повинен перейти на загальну систему з першого числа місяця, наступного за періодом порушення (п. 7 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]).

Зверніть увагу! Громадянські доходи, отримані єдиноподатником, (наприклад, зарплата, спадщина, дохід від продажу нерухомості та інші доходи за договорами, в яких фізособа не вказувала свій підприємницький статус), сюди не включають;

— суму доходу, отриманого при застосуванні негрошового способу розрахунків (наприклад, в результаті бартерних операцій, взаємозаліку заборгованостей і т. д.). Якщо підприємець отримав такий дохід, він повинен перейти на загальну систему з першого числа місяця, наступного за періодом порушення (п. 4 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]);

— суму доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не надають права на застосування спрощеної системи оподаткування. Тобто дохід від заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ [1]. Якщо підприємець отримав такий дохід, він повинен перейти на загальну систему з першого числа місяця, наступного за періодом порушення (п.п. 5 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]);

— суму доходу, отриманого платниками груп 1 і 2 від провадження діяльності, яка для них заборонена (не передбачена пп. 1 і 2 п. 291.4 ПКУ [1]). Якщо підприємець отримав такий дохід, він повинен перейти на загальну систему з першого числа місяця, наступного за кварталом порушення (п.п. 9 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]).

Основою для заповнення рядків 02 і 04 декларації є відомості з граф 7 і 8 Книги обліку доходів

IV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ

ТРЕТЬОЇ ГРУПИ

05

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 2 %

Нинішня форма декларації не враховує зміни, унесені до ПКУ [1] з 01.01.2016 р. Зокрема, вона не враховує підвищення ставок ЄП для групи 3 з 2 % до 3 % і з 4 % до 5 %.

За логікою, у цьому рядку слід відображати суму доходу від провадження господарської діяльності, яка оподатковується за ставкою 3 %. Таким чином, цей рядок призначений для заповнення платниками єдиного податку, зареєстрованими платниками ПДВ.

Суми доходу наводять тут без ПДВ, оскільки суми ПДВ не включаються до складу доходу єдиноподатника (п.п. 1 п. 292.11 ПКУ [1]).

Підставою для заповнення цього рядка є показники графи 7 Книги обліку доходів і витрат.

У рядку вказують суму доходу не більше 5 млн грн.

06

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 4 %

Тут також не враховано підвищення ставок податку для групи 3 ЄП з 01.01.2016 р.

До цього рядка вписують суму доходу від провадження господарської діяльності, яка оподатковується за ставкою 5 %, — у разі включення ПДВ до складу єдиного податку.

Її заповнюють платники єдиного податку, які не є платниками ПДВ.

Підставою для заповнення цього рядка є показники графи 6 Книги обліку доходів.

Тут вказують суму доходу не більше 5 млн грн.

07

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з

пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України),

у звітному (податковому) періоді

Цей рядок таблиці заповнюють у тому випадку, якщо підприємець порушив правила роботи на спрощеній системі. Сюди включають:

— суму перевищення обсягу доходу над допустимим обсягом, встановленим на календарний рік. Тобто суму понад 5 млн грн. У цьому випадку підприємець повинен відмовитися від спрощеної системи з першого числа місяця, наступного за кварталом порушення (п. 293.8, п.п. 3 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]);

— суму доходу, отриманого при застосуванні негрошового способу розрахунків (наприклад, у результаті бартерних операцій, взаємозаліку заборгованостей тощо). Якщо підприємець отримав такий дохід, він повинен перейти на загальну систему з першого числа місяця, наступного за періодом порушення (п. 4 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]);

— суму доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не надають права на застосування спрощеної системи оподаткування. Тобто дохід від заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ [1]. Якщо підприємець отримав такий дохід, він повинен перейти на загальну систему з першого числа місяця, наступного за періодом порушення (п.п. 5 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]).

Підставою для заповнення цього рядка декларації є відомості з граф 7 і 8 Книги обліку доходів

(граф 8 і 9 Книги обліку доходів і витрат)

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ЄДИНОГО ПОДАТКУ

Цей розділ заповнюють усі платники єдиного податку — фізособи незалежно від того, до якої групи вони належать. Зрозуміло, у тому випадку, якщо ними у звітному (податковому) періоді був отриманий дохід і відповідно був об’єкт обкладення єдиним податком. Єдиний випадок, коли необхідності в заповненні цього розділу немає, — подання декларації з позначкою «довідково» з метою отримання довідки про отримані доходи.

По суті, підприємці тут розраховують суму ЄП, яку необхідно сплатити до бюджету після закінчення звітного періоду. Заповнення цього розділу зводиться до простих арифметичних дій згідно із вказівками, наведеними в назвах рядків

08

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 

01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

У цьому рядку підсумовують показники доходу, відображеного єдиноподатником в розділах II, III і IV декларації. Нагадуємо, що необхідність відображення показників господарської діяльності в різних розділах декларації виникає у підприємця, якщо він, пропрацювавши в одній групі платників, з наступного кварталу переходить до іншої групи. Ця міграція дозволена єдиноподатникам п.п. 298.1.5 ПКУ [1], де зазначено, що за умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ [1] для обраної ним групи, такий платник може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників ЄП, шляхом подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування (за формою, затвердженою наказом № 1675 [18]) до органу ДФСУ не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного кварталу. Тобто єдиноподатники з групи 1 — до групи 2 або 3, з групи 2 — до групи 1 або 3, а з групи 3 до групи 1 або 2. Такі «мігранти» при заповненні всіх подальших декларацій до кінця року повинні повторювати показники, наведені у відповідних розділах декларації за попередній квартал. Арифметичну суму доходів за всіма групами, в яких працював єдиноподатник протягом звітного (податкового) періоду, наростаючим підсумком саме й і записують до цього рядка

09

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)

Тут наводять суму єдиного податку, обчислену шляхом множення суми доходів з розділів II, III і IV декларації, оподатковуваних за ставкою 15 % (тобто доходів, отриманих у результаті порушення «єдиноподатних» критеріїв), на цю ставку.

Це ті суми, які мають бути сплачені протягом 10 календарних днів після граничного строку подання декларації за звітний (податковий) квартал

10

Сума податку за ставкою 2 % (рядок 05 х 2 %)

До цього рядка суму податку вписують єдиноподатники групи 3, які обрали схему оподаткування «3 % доходу — при сплаті ПДВ».

Оскільки з 2016 року ставка податку для третьогрупників-«ПДВшників» становить 3 %, суму податку розраховуємо за формулою: ряд. 05 х 3 : 100

11

Сума податку за ставкою 4 % (рядок 06 х 4 %)

До цього рядка суму податку вписують тільки єдиноподатники групи 3, які обрали схему оподаткування «5 % доходу — при включенні ПДВ до складу єдиного податку».

Оскільки з 2016 року ставка податку для третьогрупників-«безПДВшників» становить 5 %, суму податку розраховуємо за формулою: ряд. 06 х 5 : 100

12

Нараховано всього за звітний (податковий) період

(рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)

У цьому рядку наводять загальну суму нарахованого за звітний період єдиного податку.

Якщо говорити про декларацію за I квартал звітного року, то тут фігуруватиме сума, яка підлягає сплаті до бюджету. Інакше виглядає справа, якщо йдеться про декларацію за будь-який інший період. Оскільки декларація заповнюється наростаючим підсумком, то рядок 12 міститиме в собі дані всіх попередніх звітних (податкових) періодів звітного року. Отже, для правильної сплати податку з цього рядка слід «витягти» ці дані, що відбувається за допомогою рядка 13

13

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

Цей рядок призначений для «очищення» податкового зобов’язання від даних попередніх періодів поточного року. Завдяки цьому до бюджету перераховується податок тільки з того доходу, який отримано за останній квартал.

Фактично до цього рядка переносять показник рядка 12 попередньої декларації у межах року. І хоча в назві рядка 13 не уточнюється, що у ньому наводиться сума нарахованого єдиного податку за попередній звітний (податковий) період поточного року, але саме такий сенс тут закладений.

У декларації за I квартал в цьому рядку завжди буде прокреслення.

І ще один момент. У назві рядка не вказано, що в ньому повинні враховуватися коригування податкового зобов’язання з єдиного податку (згідно з поданими у звітному періоді уточнюючими деклараціями або згідно з виправленнями через поточну декларацію), якщо виправляються помилки поточного року. Проте такі коригування тут обов’язково слід врахувати. Інакше розмір податкового зобов’язання звітного періоду, що підлягає сплаті до бюджету, буде визначений неправильно. Річ у тім, що в разі виправлення через уточнюючу декларацію рядки, в яких були допущені помилки, заповнюються правильно, а на підставі порівняння податкового зобов’язання цієї декларації і декларації, в якій були допущені помилки, визначають суми збільшення або зменшення податкового зобов’язання з їх відображенням у розділі VI уточнюючої декларації. Таке саме відбувається і при виправленні через поточну декларацію: в її розділі VI платник податків відображає правильні показники за уточнюваний податковий період і, порівнюючи їх з відповідними рядками декларації, в якій були допущені помилки, визначає суми збільшення (або зменшення) податкового зобов’язання.

Якщо виправляються помилки минулих років, то на показник рядка 13 це жодним чином не впливає, оскільки, повторимо, він містить відомості про нарахований єдиний податок попередніх періодів тільки в межах звітного податкового року

14

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 13)

У цьому рядку відображають суму єдиного податку, яку потрібно сплатити до бюджету. Її показник визначають як різницю між значеннями рядків 12 і 13.

Звертаємо увагу: якщо єдиноподатник має переплату з єдиного податку, що утворилася за підсумками попереднього звітного періоду, окремо в декларації цю суму не вказують. Водночас таку суму враховують при сплаті податкового зобов’язання з єдиного податку, тобто суму належного платежу зменшують на суму переплати

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК6

При виправленні помилок з єдиного податку слід керуватися загальним порядком виправлення помилок у податкових деклараціях, встановленим п. 50.1 ПКУ [1], — окремий механізм виправлення помилок для єдиноподатників не прописаний.

Згідно із загальним принципом виправлення помилок, якщо платник податків у наступних податкових періодах (з урахуванням встановленого ст. 102 ПКУ [1] строку давності у 1095 днів) самостійно виявляє помилки, допущені ним в раніше поданій податковій декларації, він має можливість виправити такі помилки в один з двох способів:

1 спосіб — подати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою, що діє на момент його подання;

2 спосіб — вказати відповідні уточнені показники у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки були самостійно виявлені.

1 спосіб. Виправляємо помилки в уточнюючій декларації.

Якщо підприємець виправляє помилку через уточнюючу декларацію, то для цього в полі 01 вступної частини він просто проставляє позначку «Х» в комірці навпроти слова «уточнююча». Така уточнююча декларація подається за той період, в якому були допущені виявлені помилки. Період, що «виправляється», вказують в полі 03 вступної частини декларації. Інші поля вступної частини уточнюючої декларації заповнюють у загальному порядку.

В основній частині уточнюючої декларації в розділах II — IV (залежно від групи платників єдиного податку, до якої належить підприємець) вказують правильні значення сум доходів та об’єкта оподаткування. На це також звертають увагу і податківці в консультації, розміщеній у категорії 107.08 ЗІР ДФСУ.

Далі, порівнюючи показники податкового зобов’язання цієї декларації і декларації, в якій були допущені помилки, визначають суми збільшення або зменшення податкового зобов’язання, а також «самоштрафу» 3 % і пені, які відображають в розділі VI уточнюючої декларації.

В одній уточнюючій декларації можна виправити помилки тільки одного звітного періоду. Якщо необхідно виправити помилки, допущені в декількох деклараціях, платнику податків слід подати окрему уточнюючу декларацію до кожної помилкової декларації.

Заповнення поточної декларації після подання уточнюючої декларації.

Виправлення, проведені в межах року за допомогою уточнюючої декларації, мають бути враховані при складанні наступної поточної декларації. Отже, після подання Уточнюючої декларації єдиноподатника-фізособи за перший квартал 2016 року, поточна Декларація єдиноподатника-фізособи, що йде за нею, за півріччя 2016 року має бути заповнена так:

— рядки, в яких були допущені помилки, заповнюють правильно;

— результати виправлень, відображені в уточнюючій декларації, враховують при заповненні рядка 13, тобто по суті в рядку 13 наводять показник рядка 14 уточнюючої декларації єдиноподатника-фізособи за перший квартал 2016 року. І хоча в назві рядка 13 не вказано, що в ньому повинні враховуватися коригування податкового зобов’язання з єдиного податку (згідно з поданими у звітному періоді уточнюючими деклараціями), проте такі коригування тут обов’язково потрібно врахувати. Інакше розмір податкового зобов’язання звітного періоду, що підлягає сплаті до бюджету, буде визначений неправильно.

2 спосіб. Виправляємо помилки в поточній декларації.

Якщо ж для виправлення помилки обрано поточну декларацію, то для цього в полі 01 вступної частини біля «Звітна» або «Звітна нова» проставляємо позначку «Х». У полі 02 «Податковий (звітний) період:» вказуємо поточний звітний період. Для зазначення періоду, за який виправляються помилки, призначено поле 03 поточної декларації фізособи-єдиноподатника.

Решту полів вступної частини декларації заповнюють у загальному порядку.

При виправленні помилок у межах року в основній частині поточної декларації

в розділах II — IV (залежно від групи платників єдиного податку, до якої належить підприємець) вказують показники за поточний період. Враховуючи, що показники декларації складають наростаючим підсумком, при виправленні помилок за період, який включається до поточного, у відповідних рядках розділів II — V потрібно враховувати правильні показники за періоди, що уточнюються, тобто з урахуванням виправлень. При цьому підприємцям групи 3 вказувати в рядку 13 значення рядка 12 декларації попереднього періоду слід з урахуванням виправлення помилки. Далі, порівнюючи показники податкового зобов’язання цієї декларації та декларації, в якій були допущені помилки, визначають суми збільшення або зменшення податкового зобов’язання, а також «самоштрафу» 5 % і пені, які відображають в розділі VI.

Якщо ж виправлятимуться показники минулого року, наприклад у 2016 році виправлятимуться показники 2015 року, то розділи II — V (залежно від групи платників єдиного податку, до якої належить підприємець) заповнюють без урахування минулорічних помилок. У них вказують виключно показники поточного податкового звітного періоду. Отже, у рядку 13 вказують значення рядка 12 декларації попереднього періоду, без урахування виправлення помилки. Виправлення минулорічної помилки показуємо тільки в розділі VI. У рядку 15 цього розділу вказують неправильну (помилкову) суму єдиного податку за минулорічний період, що виправляється, а в рядку 16 вказують вже уточнену (правильну) суму єдиного податку за минулорічний період (з урахуванням виправлення помилки), що виправляється.

Далі, порівнюючи показники цих рядків, визначають суму збільшення або зменшення податкового зобов’язання, а також «самоштраф» 5 % і пеню.

Якщо виникає необхідність виправлення відразу декількох помилок, допущених у різних звітних періодах, то одну з таких помилок можна виправити в поточній декларації, а решту — через уточнюючі декларації. Згортати такі помилки в поточній декларації не можна

15

Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка

(рядок 14 відповідної декларації)

Показують суму єдиного податку з рядка 14 декларації, що виправляється (помилкової)

16

Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка

Вказують правильну суму єдиного податку, яку потрібно було б сплатити за підсумками періоду, що виправляється

Розрахунки у зв’язку з виправленням помилки:

17

Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету

(рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)

Заповнюють, якщо помилка призвела до заниження податкового зобов’язання з єдиного податку. Тут вказують збільшення податкового зобов’язання звітного періоду, що виправляється, — додатне значення різниці між сумою виправленого (правильного) податкового зобов’язання та сумою податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка.

Цю суму податковий орган проведе за особовим рахунком.

При заповненні рядка 17 обов’язково мають бути заповнені рядки 19 (самоштраф) і 20 (пеня)

18

Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету

(рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16

Заповнюють, якщо помилка призвела до завищення податкового зобов’язання з єдиного податку. Тут відображають зменшення податкового зобов’язання звітного періоду, що виправляється, — додатне значення різниці між сумою податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка, і сумою виправленого (правильного) податкового зобов’язання

19

Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки, ___ % (рядок 17 х 3 % або 17 х 5 %)8

При заповненні цього рядка до спеціального поля його назви слід вписати розмір штрафу: при виправленні через уточнюючу декларацію — «3 %»; при виправленні через поточну декларацію — «5 %» від суми недоплати єдиного податку, вказаного в рядку 17.

Цю суму податковий орган проведе за особовим рахунком.

Якщо недоплати не було, тобто заповнений рядок 18 цього розділу, то тут проставляємо прокреслення

20

Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України

Вказуємо суму пені, обчислену за формулою:

П = (Сзан х Кзан : 100 % х Онбу х 1,2) : Крік,

де Сзан — фактично занижена сума податкового зобов’язання (недоплата);

Кзан — кількість календарних днів заниження. Виходячи з прикладу Інструкції № 953 [31], такий строк обчислюється з останнього дня строку сплати податкового зобов’язання за декларацією та закінчується днем, що передує сплаті пені. Проте, на нашу думку, кількість календарних днів заниження слід обчислювати з першого дня, наступного за днем сплати податкового зобов’язання за декларацією, показники якої уточнюються, до дня фактичної сплати донарахованого податкового зобов’язання (включно);

Онбу — облікова ставка НБУ, яка діяла на день заниження податкового зобов’язання, % (з 25.09.2015 р. облікова ставка становить 22 %);

1,2 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % від облікової ставки НБУ;

Крік — кількість календарних днів у році.

Цю суму податковий орган проведе за особовим рахунком.

Якщо недоплати не було, тобто заповнений рядок 18 цього розділу, то тут проставляємо прокреслення

Тепер покажемо на прикладах порядок заповнення декларації.

Приклад 7.1. Підприємець-єдиноподатник (група 2) за IV квартал 20ХХ р. отримав дохід у сумі 350 тис. грн. З них 10 тис. грн. було отримано в результаті здійснення бартерної операції.

За I квартал дохід підприємця становив 200 тис. грн., за II — 300 тис. грн., за III — 200 тис. грн.

ЄП сплачується за ставкою 20 % від мінзарплати, встановленої на 1 січня. Сума щомісячних авансових платежів — 275,60 грн.

Декларація буде заповнена так:

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн., коп.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

826,80

826,80

826,80

826,80

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн., коп.)3

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

03

1040000,00

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4

04

10000,00

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ЄДИНОГО ПОДАТКУ5

Назва показника

Код рядка

Обсяг (грн., коп.)3

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень

рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

08

1050000,00

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)

09

1500,00

Сума податку за ставкою 2 % (рядок 05 х 2 %)

10

Сума податку за ставкою 4 % (рядок 06 х 4 %)

11

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + + рядок 11)

12

1500,00

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - - рядок 13)

14

1500,00

Оскільки декларація складається наростаючим підсумком, то в разі зміни групи протягом року «мігранти» повинні будуть в усіх подальших деклараціях до кінця року повторювати показники, наведені у відповідних розділах декларації за минулий період, коли платник перебував у «старій» групі. Для наочності покажемо це на прикладі.

Приклад 7.2. Підприємець-єдиноподатник з IV кварталу 20ХХ р. у зв’язку з перевищенням обсягу доходу перейшов з другої до третьої групи платників ЄП на ставку 3 %. Обсяг доходу за період з I по III квартал 20ХХ р. становив 1 млн 700 тис. грн. Припустимо, що авансові платежі становили 275,60 грн. на місяць. Обсяг доходу в IV кварталі — 800 тис. грн.

За результатами IV кварталу роботи єдиноподатник заповнить декларацію так:

ІІІ. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ

Щомісячні авансові внески, грн., коп.

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

826,80

826,80

826,80

Назва показника

Код

рядка

Обсяг

(грн., коп.)3

Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)

03

1500000,00

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4

04

200000,00

ІV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ

Назва показника

Код

рядка

Обсяг

(грн., коп.)3

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 2 %

05

800000,00

Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 4 %

06

Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді4

07

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ З ЄДИНОГО ПОДАТКУ5

Назва показника

Код

рядка

Обсяг

(грн., коп.)3

Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень

рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)

08

2500000,00

Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)

09

30000,00

Сума податку за ставкою 2 % (рядок 05 х 2 %)

10

24000,00

Сума податку за ставкою 4 % (рядок 06 х 4 %)

11

Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)

12

54000,00

Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)

13

30000,00

Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті в бюджет за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - - рядок 13)

14

24000,00

7.4. Звітність з єдиного податку для юросіб

Декларація юридичної особи більш компактна порівняно з декларацією фізосіб.

Таблиця 7.4. Порядок заповнення вступної частини декларації платника ЄП — юрособи

1

2

Службове поле

Порядок заповнення

Порядковий № за рік*

У цьому полі вказують номер поданої за рік декларації, який визначається послідовно наростаючим числом від кількості поданих відповідних декларації будь-якого типу за рік

Поле 1

Як і ФОП, юридичні особи-єдиноподатники в цьому полі ставлять позначку навпроти відповідного типу декларації:

«звітна» — у разі подання поточної декларації платника єдиного податку —

юрособи за звітний період;

«звітна нова» — якщо після подання декларації за звітний період, але до закінчення граничного строку її подання за цей самий період, платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками;

«уточнююча» — якщо платник податків самостійно виправляє помилки, допущені в раніше поданій декларації;

«довідково» — це поле, на нашу думку, помилково перекочувало з податкової декларації платників ЄП — фізичних осіб. Юридичні особи такого типу декларації не подають

Поле 2

Тут вказують, за який звітний (податковий) період звітного року подається декларація: I квартал, півріччя, три квартали, рік. Це поле не слід заповнювати, якщо подається уточнююча декларація

Поле 3

У цьому полі вказують звітний (податковий) період, який уточнюється. Заповнюють у разі подання уточнюючої декларації

Поле 4

Тут наводять дані підприємства:

повне найменування відповідно до реєстраційних документів;

код платника податку згідно з ЄДРПОУ;

код виду економічної діяльності (КВЕД). Платник податків наводить код того виду діяльності, який є для нього основним;

— код організаційно-правової форми господарювання;

— податкову адресу (місцезнаходження) платника податку.

Електронну адресу і факс платник податків наводить за бажанням

Поле 5

До цього поля вписують найменування податкового органу, до якого подається декларація. Причому тут потрібно уважно стежити за правильністю написання назви податкового органу, оскільки неправильне заповнення цього поля (наприклад, якщо підприємство вкаже старе найменування замість нового — після реорганізації) може надати податківцям формальний привід визнати декларацію недійсною

Заповнення основної частини декларації вимагає від юрособи-єдиноподатника правильного визначення суми доходу, який і буде об’єктом для нарахування єдиного податку. Звертаємо увагу, що форма декларації, затверджена наказом № 578 [16], є застарілою та не враховує підвищення з 01.01.2016 р. ставки ЄП з 2 % до 3 % і з 4 % до 5 %. При заповненні декларації слід керуватися саме цими розмірами ставок.

Порядок заповнення основної частини декларації наведемо в табл. 7.5.

Таблиця 7.5. Заповнення основної частини декларації платника ЄП-юрособи

Код

рядка

Назва рядка

ІІ. Дохід, що підлягає оподаткуванню

1

Сума доходу за податковий (звітний) період

У цьому рядку підприємство вказує суму доходу, отриманого за звітний період від діяльності, що провадиться в межах роботи на ЄП. Оскільки декларація складається наростаючим підсумком, тут вказують суму доходу, отриманого з початку року та до закінчення звітного кварталу.

Юрособи, які працюють на ставці ЄП 3 %, вказують суму отриманого доходу (за вирахуванням ПДВ) у графі 3 рядка 1, а у графі 4 ставлять прокреслення.

Юрособи, які застосовують ставку ЄП 5 %, вказують суму отриманого доходу у графі 4 рядка 1,

а у графі 3 ставлять прокреслення.

Суму доходу вказують не більше 5 млн грн.

Важливо! На відміну від фізосіб-єдиноподатників, юридичні особи Книгу обліку доходів (і витрат) не ведуть, а при визначенні доходу згідно з п.п. 296.1.3 ПКУ [1] повинні використовувати дані спрощеного бухгалтерського обліку. Водночас дані бухгалтерського обліку не зовсім підходять для визначення «єдиноподатного» доходу. Адже бухгалтерський облік ведеться за принципом «нарахування», а дохід єдиноподатника формується за «касовим» методом, тобто за датою надходження грошових коштів.

Тому підприємству-єдиноподатнику для визначення суми «єдиноподатного» доходу доведеться або вести окремий регістр обліку, або робити «вибірку» за рахунками бухгалтерського обліку.

Детально про те, який дохід включається до бази оподаткування ЄП, див. у розділі 2 «Визначаємо дохід єдиноподатника» цієї книги

2

Сума доходу, що перевищує обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

Згідно з п. 296.6 ПКУ [1] суму перевищення обсягу доходу відображають у податковій декларації за податковий (звітний) період, в якому відбулося таке перевищення.

Цей рядок заповнюють у тому разі, якщо дохід отримано в сумі понад 5 млн грн. До цього рядка записують саме суму перевищення, яка обкладається за подвійною ставкою ЄП: 6 % (при ПДВшній ставці ЄП) або 10 % (при безПДВшній ставці ЄП).

Якщо дохід, отриманий у звітному періоді (протягом року), не перевищує допустимий обсяг доходу, встановлений на календарний рік для юросіб-єдиноподатників групи 3 (5 млн грн.), то цей рядок не заповнюють, у ньому ставлять прокреслення.

Єдиноподатник, який заповнив цей рядок, повинен перейти на загальну систему з 1-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому утворилося перевищення (п.п. 3 п.п. 298.2.3 ПКУ [1]). У цьому випадку також необхідно:

для єдиноподатників, які працюють на ставці ЄП 5 %, за необхідності зареєструватися платником ПДВ;

подати декларацію у строки, встановлені для квартального звітного періоду;

обкласти суму перевищення за подвійною ставкою: 6 % або 10 % і сплатити її протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал;

— для єдиноподатників, які працювали за ставкою 3 %, що застосовують квартальний звітний період з ПДВ, — самостійно перейти на місячний період з місяця, в якому здійснюється перехід на загальну систему

3

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий, відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

До цього рядка записують дохід, отриманий єдиноподатником від здійснення негрошових розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги). Негрошовий спосіб розрахунків передбачають, наприклад, операції бартеру, отримання в оплату векселя, залік зустрічних грошових вимог, виплата зарплати в натуральній формі.

Такий дохід оподатковують за подвійною ставкою ЄП.

При заповненні цього рядка є сенс орієнтуватися на дані бухгалтерського обліку, використовуючи документи, в яких фіксуються обороти за кореспонденціями залікових рахунків: Дт 63, 685 — Кт 377, 361.

Заповнення цього рядка буде сигналом для єдиноподатника для того, щоб:

— перейти на загальну систему (з 1-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому було допущено порушення);

для єдиноподатників за ставкою 5 % — за необхідності зареєструватися платником ПДВ;

для єдиноподатників за ставкою 3 %, які застосовують квартальний звітний період з ПДВ, самостійно перейти на місячний період з місяця, в якому здійснюється перехід на загальну систему

4

Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

У цьому рядку відображають дохід, отриманий юридичною особою — єдиноподатником від заборонених видів діяльності, зазначених у п. 291.5 ПКУ [1].

Заповнення цього рядка у складі декларації буде сигналом для єдиноподатника для того, щоб:

1) перейти на загальну систему (з 1-го числа місяця, наступного за кварталом, в якому було допущено порушення);

2) для єдиноподатників за ставкою 5 % — за необхідності зареєструватися платником ПДВ;

3) для єдиноподатників за ставкою 3 %, які застосовують квартальний звітний період з ПДВ, самостійно перейти на місячний період з місяця, в якому здійснюється перехід на загальну систему.

Якщо заборонені види діяльності не провадилися, то цей рядок не заповнюють, у ньому ставлять прокреслення

5

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

Щоб розрахувати цей показник, потрібно просто підсумувати показники рядків, наведених у формулі

III. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку

6

Сума єдиного податку (р. 1 х С1)

У цьому рядку показують суму єдиного податку, нараховану в податковому звітному періоді. Зверніть увагу: вона складається тільки із суми єдиного податку, розрахованого за обраною загальною ставкою (3 % або 5 %).

Суму ЄП визначають як добуток суми доходу звітного періоду (рядок 1) і ставки ЄП — 3 % або 5 %.

Юридичні особи — єдиноподатники на ставці 3 % відображають суму нарахованого податку у графі 3 рядка 6 декларації, а у графі 4 рядка 6 ставлять прокреслення.

Юридичні особи — єдиноподатники на ставці 5 % відображають суму нарахованого податку у графі 4 рядка 6 декларації, а у графі 3 рядка 6 ставлять прокреслення

7

Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки

((р. 2 + р. 3 + р. 4) х С1 х 2)

Заповнюють у тому випадку, якщо підприємство порушило єдиноподатні правила, зокрема:

1) перевищило гранично допустимий обсяг доходу (заповнений рядок 2);

2) отримало дохід у негрошовій формі (заповнений рядок 3);

3) отримало дохід від заборонених для спрощенки видів діяльності (заповнений рядок 4).

Суму податку розраховують за формулою, наведеною в назві рядка. Для цього загальну суму «порушувального» доходу множать на відповідну ставку ЄП (3 % або 5 % — показник С1) і множать на 2

8

Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 6 + р. 7)

У цьому рядку показують загальну суму єдиного податку, нараховану в податковому (звітному) періоді як за загальною ставкою (3 % або 5 %), так і за подвійною ставкою ЄП. Щоб розрахувати суму податку, потрібно просто підсумувати показники рядків 6 і 7 декларації.

Оскільки декларація складається наростаючим підсумком, рядок 8 міститиме в собі дані всіх попередніх звітних (податкових) періодів звітного року. Для правильної сплати податку з цього рядка слід вичленувати ці дані, що і відбудеться за допомогою рядка 9

9

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період

Головне призначення цього рядка — виключити суми ЄП, нараховані в минулому звітному періоді, адже декларація складається наростаючим підсумком. У декларації за I квартал у ньому ставлять прокреслення. У деклараціях за наступні звітні (податкові) періоди до цього рядка переносять значення рядка 8 декларації за попередній звітний період. Завдяки цьому до бюджету перераховують єдиний податок тільки з тих доходів, які були отримані за останній квартал.

До цього рядка включають і уточнюючі показники у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, допущених у попередніх звітних періодах у межах поточного року (при цьому рядки, в яких були допущені помилки, заповнюють правильно)

10

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал

(р. 8 - р. 9)

У цьому рядку відображають суму єдиного податку, яку потрібно сплатити до бюджету за підсумками звітного кварталу.

Не забудьте: сплатити суму єдиного податку слід протягом 10 календарних днів після закінчення граничних строків подання декларації за квартал

IV. Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок

Механізм виправлення помилок, допущених в декларації єдиноподатника-юрособи, залежить від варіанта виправлення:

1 спосіб — шляхом подання уточнюючої декларації;

2 спосіб — виправлення здійснюється в поточній декларації.

1 спосіб. Виправлення помилок за допомогою уточнюючої декларації

Уточнюючу декларацію складають за формою звичайної декларації, проставляючи в її вступній частині в полі 1 позначку «Уточнююча», поле 2 не заповнюють, у полі 3 вказують період, за який виправляються помилки. Решту полів вступної частини уточнюючої декларації заповнюють у загальному порядку.

При цьому рядки 1 — 10 такої уточнюючої декларації за помилковий період заповнюють так, нібито в ньому не була допущена помилка (рядки, в яких були допущені помилки, заповнюють правильно).

У рядку 11 уточнюючої декларації вказують суму єдиного податку, яка береться з помилкової (уточнюваної) декларації (з рядка 10).

Далі, порівнюючи показники рядка 10 і рядка 11, визначають або недоплату, або переплату єдиного податку, яку відображають відповідно в рядках 13 або 14 уточнюючої декларації. Якщо в результаті виправлення помилки виникає недоплата єдиного податку, то суму штрафу (3 % від суми недоплати єдиного податку) відображають у рядку 15, а суму пені — у рядку 17 уточнюючої декларації.

В одній уточнюючій декларації можна виправити помилки тільки одного звітного періоду. Якщо виникає необхідність виправлення помилок, допущених у декількох деклараціях, платнику податків слід подати окрему уточнюючу декларацію до кожного періоду, що виправляється.

Заповнення поточної декларації після подання уточнюючої декларації. Наприклад, при заповненні декларації єдиноподатника-юрособи за півріччя 2016 року з урахуванням принципу наростаючого підсумку в рядках 1 — 10 слід врахувати показники, наведені в уточнюючій декларації єдиноподатника-юрособи за I квартал 2016 року, тобто суму нарахованого єдиного податку (рядок 8) і суму податку за рядком 9 навести з урахуванням уточнюючої декларації, тобто заповнити так, нібито помилки не було. При цьому рядки 11 — 17 не заповнюють (якщо, звичайно, не виправили в такій декларації вже нові помилки), у них ставлять прокреслення.

2 спосіб. Виправлення помилок у поточній декларації

У цьому випадку в полі 1 вступної частини декларації ставимо позначку «Звітна» або «Звітна нова». У полі 2 вказуємо поточний звітний період, а в полі 3 — звітний період, який уточнюється. У рядках 1 — 10 декларації єдиноподатника-юрособи наводять правильні показники за звітний період, тобто суму нарахованого єдиного податку (рядок 8) і суму податку за рядком 9 вказують з урахуванням коригувань, що проводяться в розділі IV декларації.

Заповнення наступної поточної декларації. Наростаючий принцип складання декларації до рядків розділу «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» (рядки 11 — 17) не застосовується. Тому в наступній декларації (після поточної декларації, в якій здійснювалися виправлення) рядки, призначені для самовиправлення, не заповнюють — у них ставлять прокреслення, якщо, звичайно ж, у цьому періоді не виправляється нова помилка

11

Сума єдиного податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється (р. 10 декларації, що уточнюється)1

Вказуємо суму єдиного податку з помилкової декларації єдиноподатника-юрособи, яка уточнюється (з рядка 10)

12

Уточнена сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період, у якому виявлена помилка

Вказуємо правильну суму єдиного податку, яку потрібно було б сплатити за підсумками періоду, що виправляється

13

Сума єдиного податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 12 - р. 11, якщо р. 12 > р. 11)

Заповнюють, якщо помилка призвела до заниження податкового зобов’язання з єдиного податку. Тут вказуємо збільшення податкового зобов’язання звітного періоду, що виправляється, — додатне значення різниці між сумою виправленого (правильного) податкового зобов’язання та сумою податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка.

Цю суму податковий орган проведе за особовим рахунком.

При заповненні рядка 13 обов’язково мають бути заповнені рядки 15/16 (самоштраф) і 17 (пеня)

14

Сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (р. 11 - р. 12, якщо р. 11 > р. 12 (зазначається тільки додатне значення))

Заповнюють, якщо помилка призвела до завищення податкового зобов’язання з єдиного податку. Тут відображаємо зменшення податкового зобов’язання звітного періоду, що виправляється, — додатне значення різниці між сумою податкового зобов’язання звітного періоду, при розрахунку якого виявлена помилка, і сумою виправленого (правильного) податкового зобов’язання

15

Сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «а» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 13 х 3 %))

Заповнюють тільки у разі виправлення через уточнюючу декларацію помилки, що стала причиною недоплати єдиного податку: рядок 13 х 3 %. Цю суму податковий орган проведе за особовим рахунком

16

Сума штрафу в розмірі 5 % суми недоплати (нараховується платником відповідно до підпункту «б» пункту 50.1 статті 50 глави 2 розділу II Податкового кодексу України (р. 13 х 5 %))

Заповнюється тільки в разі виправлення через поточну декларацію помилки, що стала причиною недоплати єдиного податку: рядок 13 х 5 %.

Цю суму податковий орган проведе за особовим рахунком

17

Сума пені (нараховується платником самостійно відповідно до підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України)

Вказуємо суму пені, розраховану за формулою:

П = (Сзан х Кзан : 100 % х Онбу х 1,2) : Крік,

де Сзан — фактично занижена сума податкового зобов’язання (недоплата);

Кзан — кількість календарних днів заниження. Виходячи з прикладу Інструкції № 953 [31], такий строк обчислюється з останнього дня строку сплати податкового зобов’язання за декларацією і закінчується днем, що передує сплаті пені. Однак, на нашу думку, кількість календарних днів заниження слід обчислювати з першого дня, наступного за днем сплати податкового зобов’язання за декларацією, показники якої уточнюються, до дня фактичної сплати донарахованого податкового зобов’язання (включно);

Онбу — облікова ставка НБУ, яка діяла на день заниження податкового зобов’язання, % (з 25.09.2015 р. облікова ставка становить 22 %);

1,2 — коефіцієнт, що дозволяє розрахувати 120 % від облікової ставки НБУ;

Крік — кількість календарних днів у році.

Цю суму податковий орган проведе за особовим рахунком.

Якщо недоплати не було, тобто рядок 13 не заповнений, то тут проставляємо прокреслення

Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України)

У цій графі декларації вказують дані (кількість аркушів) про наявність доповнень, що подаються до декларації, або пояснень, якщо єдиноподатник вважає, що форма декларації не дозволяє йому правильно визначити податкові зобов’язання з єдиного податку

Приклад 7.3 Підприємство з I кварталу 20ХХ р. перейшло на сплату єдиного податку за ставкою 3 %. У II кварталі підприємство отримало такі доходи:

— дохід від реалізації товарів — 2500000 грн. (без ПДВ);

— дохід від продажу основних засобів — 15000 грн. (без ПДВ). Залишкова вартість об’єкта основних засобів — 13000 грн. Об’єкт перебував в експлуатації більше 12 місяців.

Загальна сума доходу за II квартал 20ХХ р. становила: 2502000 грн. (2500000 грн. + 15000 грн. - 13000 грн.).

У I кварталі підприємством отримано дохід у сумі 2000000 грн. (без ПДВ). Сума єдиного податку — 60000 грн.

ІІ. Дохід, що підлягає оподаткуванню

Показники

Код рядка

Сума доходу, що оподатковується за ставкою, грн., коп.

2 %

4 %

Сума доходу за податковий (звітний) період

1

4502000,00

Сума доходу, що перевищує граничний обсяг доходу, визначений підпунктом 3 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

2

Сума доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж грошовий,

відповідно до пункту 291.6 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України

3

Сума доходу, отриманого від провадження видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування

4

Загальна сума доходу за податковий (звітний) період (р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

5

4502000,00

ІІІ. Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку

Показники

Код рядка

Сума єдиного податку, що розраховується за ставкою (С1), грн., коп.

2 %

4 %

Сума єдиного податку (р. 1 х С1)

6

135060,00

Сума єдиного податку, що обчислюється в подвійному розмірі ставки ((р. 2 + р. 3 + р. 4) х С1 х 2)

7

Загальна сума єдиного податку за податковий (звітний) період (р. 6 + р. 7)

8

135060,00

Сума єдиного податку за минулий податковий (звітний) період

9

60000,00

Сума єдиного податку до сплати за податковий (звітний) квартал (р. 8 - р. 9)

10

75060,00

7.5. Звітність з іншиХ податкІВ, зборІВ та внескІВ

Платники ЄП залежно від специфіки діяльності повинні подавати різні звіти до контролюючих органів, такі як:

1. Декларація з ПДВ (для єдиноподатників, які сплачують ЄП за ставкою 3 %) — протягом 40 днів, наступних за останнім днем звітного кварталу.

2. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку за ф. № 1ДФ — щокварталу протягом 40 календарних днів, наступних за звітним кварталом.

3. Електронна звітність про використання РРО — передається дротовими або бездротовими каналами зв’язку щодня в електронній формі до органів податкової служби за місцем реєстрації РРО.

4. Звіт про суми податкових пільг — протягом 40 календарних днів після завершення звітного кварталу.

5. Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб і суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (ф. № Д4, додаток 4 до Порядку № 435 [20]) — з ЄСВ із зарплати найманих працівників та осіб, які працюють за цивільно-правовими договорами, — щомісяця, не пізніше ніж через 20 календарних днів з дня закінчення базового звітного періоду, який дорівнює календарному місяцю.

6. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (ф. № Д5, додаток 5 до Порядку № 435 [20]) — з ЄСВ «за себе» щороку до 10 лютого року, наступного за звітним періодом.

У певних випадках потрібно подавати й іншу звітність:

— щодо землі;

— з екоподатку;

— з акцизного податку;

— про валютні цінності;

— з рентної плати;

— статистичну та фінансову звітність тощо.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам