Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


Бухгалтер 911, листопад, 2017/№46
Друкувати

Таблиця 6 Звіту з ЄСВ: якщо донараховуємо/сторнуємо зарплату

Соломіна Марія, експерт з питань оплати праці, buhgalter911@mail.ua
Не часто, але трапляється, що роботодавцям доводиться сторнувати або донараховувати зарплату у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу. Як такі операції відобразити в Таблиці 6 Звіту за формою № Д4? Чи потрібно при відображенні донарахованих/відсторнованих сум зарплати проставляти в графі 10 код типу нарахувань «2» (самостійно донарахований ЄСВ) /«3» (самостійно зменшена надмірно нарахована сума ЄСВ)? Такі запитання регулярно надходять від бухгалтерів. Відповіді на них ми надамо нижче з урахуванням конкретних ситуацій.
донарахування/сторнування зарплати, Звіт з ЄСВ, ф. № Д4

Донарахована зарплата

Ситуація 1. Бухгалтер підприємства в поточному місяці виявив, що в попередньому місяці занизив суму зарплати працівника (неправильно розрахував її суму за фактично відпрацьований час, не нарахував належну премію, доплату, надбавку тощо). Помилка виявлена і виправлена в поточному місяці (у бухобліку працівникові донарахована відповідна сума «забутої» зарплати).

Вирішення. У цьому випадку керуємося положеннями п. 9 розд. IV Порядку № 4351.

1 Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435.

Ними визначено: якщо нарахування заробітної плати здійснюється за попередній період, зокрема у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок, суми донарахованої заробітної плати включаються в зарплату того місяця, в якому були здійснені такі донарахування.

Тобто донараховані суми зарплати відображайте у Звіті з ЄСВ, сформованому за той звітний місяць, у якому фактично були здійснені такі донарахування (у бухобліку).

У Таблиці 6 Звіту донараховану працівникові зарплату відображайте в загальній сумі зарплати поточного місяця одним рядком.

Розбивати по місяцях, за які проведено донарахування, не потрібно2.

2 Зверніть увагу: в Таблиці 1 Звіту за формою № Д4 сума донарахованої зарплати також буде відображена в загальній сумі зарплати, нарахованої працівникам за звітний місяць. Коригувальні рядки 4, 4.1, 4.3 Таблиці 1 у цьому випадку не заповнюються.

Приклад 1. Працівникові підприємства Гонському Леоніду Петровичу (податковий номер — 2854896532, не інвалід, повна зайнятість) у липні 2017 року помилково не нарахували суму щомісячної премії. Помилка виявлена і виправлена у вересні.

Таким чином, у вересні працівникові були нараховані: сума основної зарплати за вересень — 5000 грн., премія за підсумками роботи у вересні — 1500 грн. і донарахована забута липнева премія — 1500 грн. Загальна сума зарплати за вересень — 8000 грн. (ЄСВ — 1760 грн.).

Порядок відображення в Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 даних за працівником див. на рис. 1 далі.

Рис. 1. Таблиця 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 1 (донарахована зарплата)

Відсторнована зарплата

Ситуація 2. Працівникові підприємства в попередньому місяці помилково нарахували «зайву» суму зарплати (або премії, доплати, надбавки). Помилка виявлена і виправлена в поточному місяці (у бухобліку відсторнована відповідна сума «зайвої» зарплати).

Як і у випадку з донарахуванням, сторнована сума зарплати за минулі місяці включається в заробітну плату того місяця, в якому було здійснено таке сторнування. Тобто коригування здійснюється за рахунок фонду оплати праці місяця сторнування.

Тому у Звіті за формою № Д4 такі коригування не зачіпають минулі звітні періоди і, відповідно, не виправляються як помилки3.

3 Зверніть увагу: в Таблиці 1 Звіту за формою № Д4 сума сторнованої зарплати також буде відображена в загальній сумі зарплати, нарахованої працівникам за звітний місяць. Коригувальні рядки 5, 5.1, 5.3 Таблиці 1 у цьому випадку не заповнюються.

При цьому варто нагадати про норми ст. 128 КЗпП стосовно обмеження розміру відрахувань із заробітної плати. Так, при кожній виплаті заробітної плати загальний розмір усіх відрахувань не може перевищувати 20 %, а у випадках, окремо передбачених законодавством України, — 50 % заробітної плати, що підлягає виплаті працівникові.

Ще один важливий момент. Відсторновані суми зменшують фактичну базу нарахування місяця, в якому було проведене таке сторнування. Отже, може виникнути запитання про виконання вимоги про сплату ЄСВ з фактичної бази нарахування єдиного внеску, але не нижче мінімальної зарплати.

Приклад 2. Працівникові підприємства Чумаку Олегу Петровичу (податковий номер — 2765874123, не інвалід, основне місце роботи, неповна зайнятість — 0,8 штатної одиниці) у серпні 2017 року помилково нарахували надбавку до окладу. Помилка виявлена і виправлена у вересні. Таким чином, у вересні працівникові була нарахована сума основної зарплати за вересень — 3750 грн. і відсторнована надмірно нарахована в серпні 2017 року сума надбавки — 750 грн. Загальна сума зарплати за вересень з урахуванням відсторнованої суми — 3000 грн. (ЄСВ — 660 грн.). Інші виплати, які входять у базу нарахування ЄСВ, працівникові не нараховувалися.

Фактична база нарахування ЄСВ, визначена за працівником (3000 грн.), нижче суми «мінімалки» (3200 грн.). Таким чином, підприємство зобов’язане на різницю між цими величинами (200 грн.) донарахувати ЄСВ (44 грн.).

Порядок відображення в Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 даних за працівником див. на рис. 2.

Рис. 2. Таблиця 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 2 (відсторнована зарплата)

Донараховані/відсторновані лікарняні, декретні4

4 Під декретними розуміємо допомогу по вагітності та пологах.

Ситуація 3. Підприємство в попередньому місяці неправильно розрахувало суму середньої зарплати для оплати періоду тимчасової непрацездатності. У результаті таких дій лікарняні (декретні) були нараховані в неправильній сумі. Помилка виявлена і виправлена в поточному місяці (у бухобліку донарахована/відсторнована відповідна сума лікарняних (декретних)).

Розпочнемо з того, що лікарняні (декретні) відображають у Таблиці 6:

— сформованій за той звітний місяць, у якому вони були фактично нараховані в бухобліку;

в окремих рядках (окремо від сум заробітної плати). При цьому в графі 11 Таблиці 6 указують місяць і рік, за який проведено нарахування цих виплат, незалежно від того, в якому місяці вони були фактично нараховані в бухобліку.

Якщо такі виплати донараховують у поточному місяці, то їх відображають у звітності з ЄСВ за такий місяць у порядку, вказаному вище.

Механізм відображення у Звіті з ЄСВ донарахованих сум лікарняних і декретних розглянемо на прикладі.

Приклад 3. Новий бухгалтер із заробітної плати підприємства у вересні 2017 року виявив, що його попередник неправильно розрахував працівниці Варченко Тетяні Петрівні (податковий номер — 2956875456, не інвалід, основне місце роботи) суму середньої зарплати для оплати періоду тимчасової непрацездатності (тривав з 13 по 17 березня 2017 року) і для оплати періоду відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами (з 1 червня по 4 жовтня 2017 року). У результаті були занижені суми лікарняних і декретних.

Помилка виправлена у вересні 2017 року — працівниці донараховано:

лікарняні за період з 13 по 17 березня 2017 року — 375 грн. (ЄСВ — 82,50 грн.);

допомогу по вагітності та пологах за період з 1 червня по 4 жовтня 2017 року — 9450 грн. (ЄСВ — 2079 грн.), у тому числі за червень — 2250 грн. (ЄСВ — 495 грн.), за липень і серпень по 2325 грн. (ЄСВ — 511,50 грн.), за вересень — 2250 грн. (ЄСВ — 495 грн.), за жовтень — 300 грн. (ЄСВ — 66 грн.).

Інші виплати працівниці у вересні не нараховувалися, оскільки вона перебуває у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами.

Порядок відображення в Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 даних за працівницею див. на рис. 3.

Рис. 3. Таблиця 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 3 (донараховані лікарняні та декретні)

Окремо розглянемо ситуацію, коли працівникові в попередніх звітних періодах були нараховані лікарняні або декретні в завищеній сумі і підприємство у звітному періоді сторнує надмірно нараховані суми.

Пунктом 9 розд. VI Порядку № 435 дозволено внесення від’ємних значень сум нарахованого доходу в разі відображення сторнованих сум відпускних і допомоги по тимчасовій непрацездатності та допомоги по вагітності та пологах.

Як це працює на практиці, розглянемо на прикладі 4.

Тут же нагадаємо ще раз про необхідність дотримуватися положень ст. 128 КЗпП про порядок і розмір проведених відрахувань із зарплати працівників (див. вище).

Приклад 4. Працівниці підприємства Василенко Оксані Петрівні (податковий номер — 2354659874, не інвалід, основне місце роботи) в липні 2017 року були нараховані лікарняні за період непрацездатності, що тривала з 17 по 30 липня, в сумі 2380 грн. Але у вересні 2017 року виявилось, що сума лікарняних була розрахована неправильно через збій у комп’ютерній програмі. Сума лікарняних, яка мала бути нарахована працівниці, — 2240 грн. Надмірно нарахована сума доходу (140 грн. (ЄСВ — 30,80 грн.)) була відсторнована в бухобліку у вересні 2017 року. При цьому працівниця надала згоду на відрахування з її зарплати надмірно нарахованої суми лікарняних.

Порядок відображення в Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 даних за працівницею див. на рис. 4. Окрім відсторнованих сум, там також наведені відомості про нараховану їй зарплату за вересень 2017 року (4720 грн. (ЄСВ — 1038,40 грн.)).

Рис. 4. Таблиця 6 Звіту за формою № Д4 до прикладу 4 (відсторновані лікарняні)

Заміна зарплати на лікарняні (декретні)

Ситуація 4. Працівникові в попередньому звітному періоді була нарахована і відображена у звітності з ЄСВ зарплата за повністю відпрацьований місяць. Але згодом виявилось, що працівник цього місяця був непрацездатний (або перебував у відпустці). Надмірно нарахована зарплата відсторнована, а необхідна виплата нарахована в наступному звітному періоді.

Суми заробітку (доходу), нарахованого в попередньому звітному періоді і перерахованого в поточному у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу у зв’язку з відпусткою, тимчасовою непрацездатністю, відображаються в Таблиці 6 Звіту за формою № Д4, сформованого за поточний звітний період, зі знаком «мінус». Це прямо прописано в п. 9 розд. VI Порядку № 435.

Приклад 5. Працівниці підприємства Колодій Ользі Степанівні (податковий номер — 2456789630) за серпень 2017 року була нарахована (і відображена у звітності з ЄСВ) зарплата виходячи з повністю відпрацьованого місяця. Але у вересні працівниця надала лікарняний лист, який підтверджує її непрацездатність за період з 30 серпня по 8 вересня 2017 року.

У результаті у вересні 2017 року працівниці були нараховані зарплата за фактично відпрацьовані дні у вересні — 3571,43 грн. (ЄСВ — 785,71 грн.), лікарняні — 1640 грн., у тому числі за 2 дні хвороби в серпні — 328 грн. (ЄСВ — 72,16 грн.), за 8 днів хвороби у вересні — 1312 грн. (ЄСВ — 288,64 грн.), а також відсторнована надмірно нарахована в серпні 2017 року сума зарплати за 2 робочі дні — 30 і 31 серпня — 454,54 грн. (ЄСВ — 100 грн.).

Порядок відображення в Таблиці 6 Звіту за формою № Д4 даних за працівницею див. на рис. 5.

Підсумки

Ми з вами розібралися з відображенням у звітності донарахованих і сторнованих виплат, які входять у базу стягнення ЄСВ. Як бачите, при їх відображенні коди типу нарахувань «2» і «3» (графа 10 Таблиці 6 Звіту за формою № Д4) не застосовують. Чому? Тому що помилки в сумах виплат, допущені при їх розрахунку, не є помилками для цілей ЄСВ5.

5 Покарати за такі помилки (якщо виплати були занижені) підприємство можуть інспектори Держпраці, якщо виявлять їх у ході перевірки. А ось податківці до підприємства запитань мати не будуть , за умови, що з фактично нарахованих сум доходу, які входять у базу стягнення ЄСВ, внесок був сплачений своєчасно і повною мірою.

У яких же випадках слід говорити про наявність сумової помилки в Таблиці 6 Звіту за формою № Д4? Якщо ця помилка, наприклад, пов’язана з:

— неправильним відображенням бази нарахування ЄСВ у Звіті з ЄСВ, у тому числі неправильним застосуванням максимальної величини бази нарахування ЄСВ;

— застосуванням неправильного розміру ставок ЄСВ.

Але детальніше про це ми поговоримо вже в наступному номері.

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Об’єднаний звіт: правильна нумерація...
71902 181
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам