Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, вересень, 2018/№37
Друкувати

Табель обліку робочого часу: відповіді на актуальні запитання

Беляева Елена, налоговый эксперт
Коли йдеться про табель обліку робочого часу, здається, що заповнити його простіше простого. Але, як показує практика, і на цій ділянці роботи виникають запитання. Сьогодні — чергова добірка відповідей на найактуальніші з них.

Запитання

Відповідь

Чи може бути таке, що працівник першу половину місяця працював майже без вихідних (більше норми), а другу половину — навпаки (продавці добровільно міняються, щоб поки що не брати відпустку)? Загальна місячна норма робочого часу дотримана. Чи не буде в перевіряючих запитань до табеля?

У цьому випадку ми маємо справу з підсумованим обліком робочого часу. При його використанні необхідно дотримуватися певних правил (див. Методрекомендації № 138*):

— графіки роботи (змінності) розробляти так, щоб тривалість перерви в роботі між змінами була не менше подвійної тривалості часу роботи в попередній зміні (ч. 1 ст. 59 КЗпП);

— тривалість щотижневого безперервного відпочинку має бути не менше 42 год (ст. 70 КЗпП);

— призначення працівника на роботу протягом двох змін поспіль забороняється (ч. 2 ст. 59 КЗпП);

— якщо застосовується місячний обліковий період або обліковий період більшої тривалості, то кількість вихідних днів за графіками роботи (змінності) не має бути меншою, ніж кількість повних тижнів цього облікового періоду.

В окремих випадках тривалість щоденного (міжзмінного) відпочинку може бути скорочена, але не менше 12 год на добу. На умовах, визначених колдоговором, невикористані години щоденного (міжзмінного) відпочинку підсумовуються і можуть бути надані як додаткові вільні від роботи дні протягом облікового періоду (п. 8 Методрекомендацій № 138).

Резюмуємо: при підсумованому обліку робочого часу щоденна або щотижнева тривалість робочого часу, встановлена графіком, може коливатися протягом облікового періоду, але загальна сума годин роботи за обліковий період повинна дорівнювати нормі робочого часу в обліковому періоді. Якщо ця й інші умови (див. вище) дотримані, у перевіряючих не повинно бути запитань ні до графіка роботи (змінності), ні до табеля обліку робочого часу

Працівник підприємства працює на двох посадах по 0,5 ставки. Як правильно заповнити табель обліку робочого часу: двома рядками по 4 год чи одним рядком по 8 год?

Подібні запитання виникають, зазвичай, у зв’язку з тим, що кадровики плутають такі варіанти оформлення трудових відносин з працівником, як внутрішнє сумісництво і суміщення професій (посад).

Нагадаємо, що про суміщення професій (посад) можна говорити, якщо:

— окремий трудовий договір не укладався, але видано наказ керівника про покладання на працівника додаткових обов’язків за іншою професією (посадою) (звичайно, за наявності письмової згоди працівника на це);

— встановлена доплата до посадового окладу за суміщення професій (посад).

При такому варіанті оформлення трудових відносин працівник виконує додаткові обов’язки за іншою (суміщуваною) професією (посадою) в межах робочого часу за основним місцем роботи. Тому облік робочого часу ведуть тільки за основною посадою (професією). Відповідно в табелі на такого працівника заповнюють тільки один рядок.

У нашому випадку, судячи із запитання, йдеться про внутрішнє сумісництво, коли:

— з працівником укладають окремий трудовий договір і видають наказ про прийняття працівника на роботу за сумісництвом;

— працівник виконує роботу за сумісництвом у вільний від основної роботи час;

— робота за сумісництвом оплачується окремо від основної роботи пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку.

Облік робочого часу за основним місцем роботи і за сумісництвом потрібно вести окремо. Відповідно в табелі на працівника — внутрішнього сумісника заповнюють два рядки: в одному обліковують час роботи за основним місцем роботи, а в іншому — за сумісництвом

Як заповнити табель обліку робочого часу за ситуації, коли працівник повертається з відрядження у вихідний день (суботу або неділю)?

Очевидно, йдеться все-таки про ситуацію, коли працівник повертається з відрядження у вихідний день, але згідно з наказом про відрядження не здійснює роботу цього дня.

День відрядження, що припадає на вихідний день, відображають так: у верхній комірці — прочерк або залишають її незаповненою, в нижній — «ВД» (07). А якщо відрядженому працівникові надають інший день відпочинку за день від’їзду/приїзду, то його табелюють так: у верхній комірці — прочерк або залишають її незаповненою, в нижній — код «ІН» («22»).

Нагадаємо, що момент, пов’язаний з наданням працівникові іншого дня відпочинку за день від’їзду/приїзду (він може надаватися, а може і не надаватися), слід урегулювати в Положенні про відрядження і правилах внутрішнього трудового розпорядку

Лікареві приватного медцентру встановлена норма тривалості робочого часу 33 години на тиждень. Лікар працює 5 днів на тиждень з двома вихідними днями (субота і неділя)

Норми робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров’я затверджені наказом МОЗ від 25.05.2006 р. № 319 (ср. 025069200). Дія цього наказу поширюється на медичних працівників незалежно від відомчої підлеглості і форм власності закладу (п. 4 наказу № 319).

Так, згідно з п. 1.2 наказу № 319 норма тривалості робочого часу в 33 години встановлюється для лікарів, які зайняті виключно амбулаторним прийманням хворих. При цьому в ті дні, коли ці лікарі працюють у стаціонарі (чергування), на дільниці, проводять санітарно-просвітницьку або профілактичну роботу, диспансеризацію, тривалість їх робочого дня встановлюється з розрахунку норми робочого часу 38,5 год на тиждень.

Це скорочена тривалість робочого часу (ст. 51 КЗпП), коли праця працівника оплачується в повному розмірі — за повною тарифною ставкою, повним окладом

Чи обов’язково табелювати його по 6,6 год з ПН по ПТ? Чи може лікар працювати по 7 год з ПН по ЧТ і 5 год у ПТ?

У питанні визначення тривалості щоденної роботи працівника протягом тижня в цьому випадку підприємство може почувати себе достатньо вільно. Суворих вимог до тривалості робочого дня при 5-денному робочому тижні в КЗпП немає. Обумовлюється лише, що тривалість щоденної роботи (зміни) визначається правилами внутрішнього трудового розпорядку або графіками змінності (ст. 52 КЗпП). Наприклад, працівникові, якому встановлена скорочена тривалість робочого часу (33 год на тиждень), може бути визначена однакова тривалість робочого дня протягом тижня — з ПН по ПТ по 6 год 36 хв. Водночас обов’язку щодо встановлення однакової тривалості робочих днів немає. Головне — дотриматися загальної тривалості робочого тижня (33 год). Тому за необхідності може бути встановлений і такий режим роботи: з ПН по ЧТ — 7год, ПТ — 5 год

Як табелювати період відсутності працівниці, яка пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а потім у відпустку для догляду за дитиною до трьох років?

Працівниця, яка пішла у відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, а потім у відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, продовжує перебувати з роботодавцем в трудових відносинах і за нею згідно із законодавством зберігається місце роботи (посада). Тому період таких відпусток обов’язково потрібно відобразити в табелі обліку використання робочого часу. Для цього використовують код «ВП» (або «16») з проставлянням прочерків щодо відпрацьованого часу.

Зверніть увагу: цим кодом табелюють усі дні відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами і для догляду за дитиною до трьох років, у тому числі вихідні, святкові та неробочі дні. Причина — ці відпустки рахують у календарних днях, а не в робочих

Працівниця, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, працює в режимі неповного робочого часу. Як заповнити на неї табель обліку робочого часу?

Про те, як заповнити табель обліку використання робочого часу в цій ситуації, нормативно-правові акти умовчують. На наш погляд, табель можна заповнити двома способами.

Спосіб 1. Дані про відпрацьований час і дані про те, що працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, відображають в одному рядку табеля. При цьому інформацію наводять у відповідних комірках через дріб (наприклад, «РС/ВП»).

Нагадуємо: «РС» — це код, що використовується для позначення годин роботи працівників, яким установлений неповний робочий день (тиждень) згідно із законодавством.

Спосіб 2. У табелі на працівницю заповнюють два рядки:

— в одному рядку зазначають кількість днів, протягом яких працівниця перебуває у відпустці для догляду за дитиною до 3 років, з кодом «ВП» за всі календарні дні такої відпустки;

— в іншому рядку наводять інформацію про відпрацьований працівницею час: зазначають фактичну кількість відпрацьованих годин за день і ставлять код «РС». За дні, в які вона не працювала, дані не заносять.

Нам більше до душі другий спосіб відображення даних, оскільки в заповненому таким чином табелі чітко розмежовується відпрацьований час і час перебування у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Це дозволяє уникнути плутанини при підрахунку відпрацьованого часу, нарахуванні зарплати і заповненні статзвітності

* Методрекомендації щодо застосування підсумованого обліку робочого часу, затверджені наказом Мінпраці від 19.04.2006 р. № 138.

фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
111805 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно