Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


Бухгалтер 911, серпень, 2021/№34
Друкувати

Правила виплати зарплати: актуальні запитання і відповіді

Ушакова Лилия, эксперт по кадровым и налоговым вопросам
Виплата зарплати — це одна з ключових операцій у відносинах між працівниками і роботодавцем. Правила її виплати нескладні, але на практиці в бухгалтерів виникає чимало запитань про строки, періодичність та інші нюанси виплати заробітної плати. Даємо відповіді на найбільш актуальні й поширені з них.

Оплата праці повинна здійснюватися в першочерговому порядку, а всі інші платежі — після виконання зобов’язань з оплати праці (ст. 97 КЗпП). Строки, періодичність і правила виплати заробітної плати працівникам регулюються ст. 115, 116 КЗпП і ст. 24, 25 Закону про оплату праці, а також локальними документами роботодавця.

Інші подробиці — у таблиці.

Як правильно виплачувати зарплату

Запитання

Відповідь

Як правильно визначити строки виплати зарплати за першу і другу половину місяця?

Роботодавці зобов’язані виплачувати зарплату працівникам не рідше двох разів на місяць. При визначенні строків виплати зарплати необхідно одночасно виконати 2 вимоги. Так, зарплата за першу половину місяця (чи, як її ще називають, — аванс) і за другу половину місяця виплачуються:

1) через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів;

2) не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який виплачується зарплата

Як визначати першу половину місяця при розрахунку авансу?

Першою половиною місяця вважають 15 календарних днів із 1-го по 15-те число (див. лист Мінсоцполітики від 19.11.2019 р. № 1680/0/206-19). Відповідно друга половина місяця — наступні календарні дні місяця починаючи з 16-го числа й до останнього календарного дня місяця

Чи можна встановлювати строки виплати зарплати як періоди, наприклад, для виплати зарплати з 1-го по 7-ме число?

Роботодавець повинен установити конкретні строки (дати) виплати зарплати в колективному договорі або іншому нормативному акті. Можливість виплати зарплати протягом періоду з плаваючою датою чинним законодавством не передбачена. Майте на увазі: обмеження семиденним строком стосується виплати не лише зарплати за другу половину місяця, але й зарплати за першу половину місяця (авансу). Дату виплати авансу встановлюйте не пізніше 22-го числа поточного місяця (15 + 7), а зарплати — не пізніше 7-го числа наступного місяця

Чи можна виплачувати зарплату працівникам частіше ніж 2 рази на місяць?

Виплата зарплати працівникам не рідше 2 разів на місяць — це мінімальний обов’язок роботодавця. Але ніщо не заважає роботодавцеві виплачувати зарплату частіше, наприклад, кожного тижня або 3 рази на місяць (див. лист Мінсоцполітики від 23.07.2018 р. № 1305/0/101-18/28). Проте таку періодичність виплати зарплати необхідно встановити в колективному договорі або іншому нормативному акті роботодавця

Працівник відмовляється отримувати аванс і подає заяву з проханням виплачувати йому зарплату один раз на місяць. Чи можна піти йому назустріч?

Виплата зарплати один раз на місяць за заявою працівника є порушенням. Розуміємо, що при виплаті зарплати через касу такий працівник може відмовитися отримувати аванс. Оприбутковуйте в касі суму авансу, отриману в банку. Якщо працівник не отримає гроші у встановлені строки, то в кінці останнього дня виплати зарплати касиру необхідно:

1) у відомості на виплату готівки навпроти прізвища працівника в графі «Підпис про одержання» проставити відбиток штампа або зробити запис «Депоновано»;

2) скласти реєстр депонованих сум;

3) здати не отриману працівником суму авансу в банк. Далі виплачуйте депоновану суму разом із зарплатою за другу половину місяця

Чи можна одноразово виплатити зарплату раніше строків, установлених у колдоговорі?

Вважаємо, що можна. Виплата заробітної плати раніше строків, визначених у колективному договорі роботодавця, не заборонена. Головне — правильно оформити рішення про таку виплату. Для цього видайте відповідний наказ (розпорядження), в якому зазначте дату виплати зарплати і період, за який вона виплачується. Ознайомте з наказом (розпорядженням) працівників

Коли необхідно виплатити зарплату/аванс, якщо дата виплати, встановлена колективним договором, збігається з вихідним або святковим/неробочим днем?

Дії роботодавця в цьому випадку чітко прописані в трудовому законодавстві. Роботодавці зобов’язані виплачувати зарплату в робочі дні. У разі якщо день виплати заробітної плати збігається з вихідним, святковим або неробочим днем, заробітна плата виплачується напередодні.

Наведемо приклад. У колективному договорі встановлений строк виплати зарплати за другу половину місяця — 7-ме число. У серпні 2021 року 7-ме число — це субота, яка є вихідним днем на підприємстві. Зарплату за липень 2021 року необхідно виплатити напередодні, 6 серпня (у п’ятницю)

Як урахувати умову про виплату зарплати через проміжок часу, який не перевищує 16 календарних днів: одноразово при встановленні строків виплати зарплати в колдоговорі або щомісячно виходячи з дати попередньої виплати?

Умова про виплату зарплати через проміжок часу, який не перевищує 16 календарних днів, потрібно одноразово встановити в колективному договорі або іншому нормативному акті роботодавця.

Якщо заробітна плата виплачується раніше строку, встановленого колдоговором, то наступна виплата не переноситься. Вона здійснюватиметься в дні, визначені колективним договором або іншим нормативним актом роботодавця (див. лист Мінсоцполітики від 23.07.2018 р. № 1305/0/101-18/28). Між фактичними виплатами з урахуванням перенесень може бути проміжок часу, який перевищить 16 календарних днів. Це не є порушенням

Як треба визначати розмір авансу, щоб не порушити законодавство?

Розмір заробітної плати за першу половину місяця (авансу) визначається колективним договором або іншим нормативним актом роботодавця і не може бути менше плати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки / посадового окладу працівника. Це мінімальна гарантія, встановлена законодавством. Але роботодавець має право встановити у своїх локальних документах і більший розмір авансу, у тому числі з урахуванням доплат та надбавок

Чи можна встановити в колдоговорі розмір авансу у відсотках від окладу?

Так, це не заборонено. Головне, щоб розмір авансу не був менше плати за фактично відпрацьований час із розрахунку тарифної ставки / посадового окладу працівника. У такому разі доцільно встановлювати аванс на рівні 55 — 60 % від окладу, щоб врахувати

коливання кількості робочих днів (годин) у першій і другій половині конкретного місяця. Але будьте уважними і врахуйте відсутність того чи іншого працівника в першій половині місяця, наприклад, унаслідок тимчасової непрацездатності тощо

Як розрахувати мінімальну суму авансу відряднику?

Мінімальну суму авансу відряднику розраховуємо виходячи з фактичного обсягу виробленої ним продукції (робіт, послуг) за першу половину місяця і відрядних розцінок (див. лист Мінпраці від 22.11.2010 р. № 964/13/84-10)

Оклад працівника менше мінімальної зарплати. З якої суми потрібно розраховувати аванс — із суми окладу чи із суми мінімальної зарплати з урахуванням трудової доплати?

Розраховуйте аванс виходячи з окладу за фактично відпрацьований час за першу половину місяця. А дотягувати зарплату працівника до рівня мінімальної за допомогою трудової доплати треба за підсумками роботи за місяць. Адже саме тоді вам буде відома сума зарплати за відповідний місяць, яку можна порівняти з розміром мінзарплати. Порівняльні розрахунки проводимо в порівнянних умовах. Тобто якщо працівник не виконав місячну (годинну) норму праці, наприклад, у зв’язку з роботою в умовах неповного робочого часу, нараховану йому зарплату порівнюємо з мінзарплатою, визначеною пропорційно виконаній нормі праці

Чи зобов’язано підприємству виплачувати аванс працівникам, які працюють вахтовим методом, якщо з 1 по 15 календарних днів місяця вони відпочивали?

Якщо працівник-вахтовик з 1-го по 15-те число місяця відпочивав і не відпрацював жодного дня, а з 16-го числа й до кінця місяця працював на вахті, то з метою виконання вимоги про виплату зарплати не рідше 2 разів на місяць роботодавець має право самостійно визначити суму авансу.

Але аванс у будь-якому випадку має бути виплачений. Далі в строк, установлений для виплати зарплати за другу половину місяця, працівнику буде виплачена загальна сума зарплати за місяць, зменшена на суму авансу

Чи можна разом із відпускними виплатити працівнику аванс раніше встановленого строку?

Роботодавець не зобов’язаний виплачувати аванс раніше встановленого строку разом із відпускними. Проте якщо працівник отримує зарплату в касі підприємства, то дата її отримання може припасти на період його відпустки. А це, погодьтеся, не дуже зручно. Тому, вважаємо, підприємство може піти назустріч працівнику і виплатити аванс перед відпусткою (разом із відпускними), якщо день виплати авансу припадає на час відпустки

Чи застосовується до суми авансу податкова соціальна пільга (ПСП)?

Ні. ПСП застосовується до усієї заробітної плати за місяць, а не до її частини, тобто авансу. Адже платник податку має право зменшувати на суму ПСП суму загального місячного оподатковуваного доходу у вигляді зарплати (п. 169.1 ПКУ, 103.08.01 ЗІР).

До того ж при виплаті авансу неможливо порівняти загальну суму доходу за місяць із граничною сумою, яка надає право на застосування ПСП

Чи можна утримувати із суми авансу аліменти?

Законодавство не забороняє утримувати аліменти з авансу, якщо є така необхідність. Адже зарплатою вважається і зарплата за першу половину місяця (аванс), і за другу.

Необхідність у цьому може виникнути, якщо зарплати за другу половину місяця не вистачає для утримання аліментів, наприклад у зв’язку з перебуванням працівника у відпустці за свій рахунок або у разі тимчасової непрацездатності тощо

Як правильно розрахувати суму ЄСВ, ПДФО і ВЗ під час виплати зарплати за першу половину місяця?

На практиці найчастіше застосовуються два способи розрахунку ЄСВ, ПДФО і ВЗ із суми авансу.

Перший спосіб. Розраховану суму авансу вважають «грязною» сумою доходу, усередині якої «сидять» суми ПДФО і ВЗ. Відповідно виплачують аванс за вирахуванням ПДФО і ВЗ. На цю ж «грязну» суму авансу нараховують ЄСВ

Другий спосіб. Розрахована сума авансу — «чиста» сума, яку працівник отримає на руки. Тому визначають «грязну» суму, з якою і будуть утримані ПДФО і ВЗ. Для цього «чисту» суму авансу множать на розрахунковий коефіцієнт 1,242236 (100 : (100 - 18 - 1,5)). Таким чином визначається умовна база оподаткування, з якої утримують ПДФО і ВЗ та на яку також нараховують ЄСВ.

Який би спосіб ви не обрали, ні Держпраці щодо правильного розміру авансу, ні ДПС щодо правильно сплачених ЄСВ, ПДФО і ВЗ не матимуть претензій

Працівник просить виплатити зарплату на особисту картку, видану банком, з яким немає зарплатного проєкту. Чи можна йому відмовити?

Ні, підстав для відмови немає. Будь-яким чином обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою заборонено (окрім випадків, передбачених законодавством). Виплата заробітної плати може здійснюватися через установи банків на зазначений працівником рахунок з його особистої письмової згоди. При цьому вартість банківських послуг обов’язково оплачує роботодавець.

Отже, працівники можуть самі вирішувати, через яку банківську установу вони бажають отримувати зарплату. Адже рахунок і банківську установу вказує працівник, а не роботодавець. Для виплати зарплати на особисту картку працівника договір між підприємством і банком не потрібен

Які строки виплати зарплати за дні відпустки — за 3 календарних чи робочих дні?

У загальному випадку суму заробітної плати за весь час відпустки необхідно виплатити працівнику не пізніше ніж за 3 календарних дні до її початку (див. лист Мінсоцполітики від 02.10.2019 р. № 1432/0/206-19). Якщо день виплати припадає на вихідний, то відпускні треба виплатити напередодні.

Але при наданні одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини встановлені особливі строки виплати відпускних відповідно до п. 12 Порядку, затвердженого постановою КМУ від 07.07.2021 р. № 693 (ср. ).

А саме: граничний строк виплати заробітної плати працівникам за час такої відпустки не може перевищувати 3 днів із дня її початку. Вважаємо, що в цьому випадку також йдеться про календарні дні

Працівник звернувся з проханням строково надати йому щорічну відпустку, а роботодавець не в змозі виплатити йому відпускні за 3 дні до початку такої відпустки. Як бути?

Уникнути негативних наслідків допоможе ст. 7 Конвенції МОН про оплачувані відпустки (переглянута в 1970 році) від 24.06.70 р. № 132, ратифікованої Законом України від 29.05.2001 р. № 2481-ІІІ.

Відповідно до неї відпускні виплачують працівнику до відпустки, якщо інше не передбачене в угоді між працівником і роботодавцем. На застосування в цьому випадку міжнародної норми дає добро ст. 81 КЗпП. У цьому випадку в заяві працівник може зазначити бажаний строк виплати йому відпускних (див. лист Мінсоцполітики від 04.08.2016 р. № 430/13/116-16). Але намагайтеся уникати таких ситуацій

Працівнику нарахували зарплату в повному обсязі, а виплатили на 10 грн менше. Чи передбачена фінансова відповідальність за таку помилку, враховуючи її незначний розмір?

У цьому випадку має місце таке порушення, як виплата заробітної плати не в повному обсязі. За неї передбачений штраф у триразовому розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (абзац четвертий ч. 2 ст. 265 КЗпП). Сьогодні — це 18000 грн. І чинне законодавство про працю не передбачає пом’якшувальних або обтяжливих обставин для звільнення від відповідальності з урахуванням розміру порушення.

Але якщо ви виплатите недоплачену суму (усунете порушення) до початку перевірки Держпраці або після у визначені приписом строки, заходи з притягнення роботодавців до відповідальності не застосовуються. Це прямо зазначено в ч. 6 ст. 265 КЗпП

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам