Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


04.09.17
7024 5 Друкувати

Оновлено Порядок оформлення результатів документальних перевірок

Мінфін прийняв наказ від 21.07.2017 р. №657 «Про затвердження Змін до Порядку оформлення результатів документальних перевірок дотримання законодавства України з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства платниками податків - юридичними особами та їх відокремленими підрозділами».

Встановлено, що Акт (довідка) документальної перевірки повинен бути складений державною мовою і мати наскрізну нумерацію сторінок. При складанні акта (довідки) на паперовому носії титульний аркуш акта (довідки) документальної перевірки друкується на номерному бланку контролюючого органу для складання актів документальних перевірок. Також на титульному аркуші акта (довідки) зазначаються інформація про місцезнаходження контролюючого органу, який проводив перевірку, номери телефону, телефаксу та адреса електронної пошти.

З дати набрання чинності цих змін інформація про план (перелік питань) перевірки платника податків буде невід’ємною частиною акта перевірки.

Також збільшено строк подання заперечень за результатами проведених перевірок податковим органом та строк їх розгляду.

Розглядатися вони будуть  протягом 7 робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення документальної перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у запереченнях), замість 5 р.д.

Відправити їх можна буде протягом 5 р.д. з наступного дня після отримання акту.

Вступна частина акта (довідки) документальної перевірки повинна містити такі дані:    

місцезнаходження платника податків чи місце розташування об’єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка, номери телефону, телефаксу та адреса електронної пошти;    

повне і скорочене (за наявності) найменування платника податків відповідно до установчих документів, податковий номер платника податків (код за ЄДРПОУ/ реєстраційний (обліковий) номер платника);    

підстави для проведення перевірки відповідно до закону;    

інформація про план (перелік питань) перевірки платника податків, який є невід’ємною частиною акта (довідки) документальної перевірки (у разі проведення перевірок щодо дотримання законодавства з питань державної митної справи - програму з переліком питань перевірки);    

дата видачі та номер направлення/посвідчення на право проведення документальної виїзної перевірки, найменування контролюючого органу, який його виписав, реквізити наказу про проведення перевірки. Якщо документальна перевірка здійснюється на підставі судових рішень відповідно до підпункту 78.1.11 ПКУ або частини десятої статті 346 МКУ, зазначаються відповідні обов'язкові реквізити цих рішень;    

інформація про вручення під підпис або надсилання копії наказу про проведення перевірки, про ознайомлення під підпис з направленням(и)/посвідченням на право проведення перевірки (вручення їх копій у випадках, передбачених законом);    

інформація про відмову платника податків (керівника платника податків або уповноваженої ним особи) розписатися у направленні на проведення перевірки (у разі проведення перевірок дотримання законодавства з питань державної митної справи - у посвідченні) та про факт складання посадовими особами контролюючого органу акта, який засвідчує факт такої відмови;    

інформація про відмову в допуску посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки із зазначенням періодів недопуску та про складені акти, що засвідчують такі факти, із зазначенням пояснень та заявлених причин відмови;    

інформація про підписання (отримання) або відмову у підписанні (отриманні) актів, що засвідчують факт відмови у допуску до проведення перевірки (складених посадовими особами контролюючого органу) та/або наданні письмових пояснень платником податків до зазначених актів (при складенні актів, які засвідчують факт відмови у допуску, відповідно до вимог статті 81 ПКУ - наводиться також інформація про складення відповідних актів, що засвідчують такі факти);    

посади, назва структурного підрозділу, найменування контролюючого органу, звання, прізвища, імена, по батькові посадових осіб, що проводили перевірку;    

вид перевірки (документальна планова або позапланова, виїзна або невиїзна перевірка);    

період, за який проводилася документальна перевірка діяльності платника податків. У разі невідповідності періоду, за який перевіряються питання дотримання валютного та іншого законодавства, сплати єдиного внеску такий період зазначається окремо;    

інформація про надсилання (вручення) платнику податків повідомлення про проведення документальної перевірки (у випадках, передбачених законом);    

інформація про наявність журналу реєстрації перевірок платника податків та вчинення в ньому запису про проведення перевірки;    

прізвище, ім’я, по батькові керівника платника податків або інших посадових чи уповноважених осіб платника податків, що представляють його інтереси у встановленому законом порядку, з відома та/або у присутності яких проведено перевірку;    

інформація про останню попередню документальну планову перевірку (документальну позапланову перевірку з усіх питань) із зазначенням найменування контролюючого органу, що проводив перевірку, дати та номера акта перевірки, періоду перевірки (встановлені порушення та вжиті заходи щодо усунення виявлених недоліків). Аналогічно наводиться інформація про інші перевірки, результати яких впливають на проведення та висновки цієї перевірки.

Подробнее по ссылке: https://uteka.ua/ua/publication/Obnovlen-Poryadok-oformleniya-rezultatov-dokumentalnyx-proverok

За матеріалами Утека
Коментарі
  • Аля-ля
04.09.17 08:19

Так що ж нового?

Відповісти
  • olechka
04.09.17 11:25

Також збільшено строк подання заперечень за результатами проведених перевірок податковим органом та строк їх розгляду. Розглядатися вони будуть протягом 7 робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення документальної перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у запереченнях), замість 5 р.д.

Відповісти
  • olechka
04.09.17 11:28

Перечитала попередній порядок - слово в слово. до речі- зауважте - наказ від 21.07. вже вересень - і так з усіма законами, розпорядженнями і т.і............. Хоча це ще й не занадто довго...

Відповісти
  • Ирина
04.09.17 13:50

Проверки прохожу часта и не вижу ничего нового ,что внесено этим документом. Такое впечатление , что работники ГФС не были знакомы с предыдущими и с налоговым кодексом. , тем более, что сами проверяющие не соблюдают требования своих нормативных актов, а именно при закрытии ФОПов не допросишься чтоб провели проверку, проверка начинается без приказа. После проверки никто не прослеживает сняли с учета в ГФС ФОПа или нет. и приходится долго добиваться, чтоб довели до конца всю процедуру. Особенно "интересно" в г. Харькове проходит зактытие в случае, если на момент проверки оказалась переплата в бюджет по налогам. В таком случае невозможно ликвидировать ФОПа, так как никто не знает, что дает распоряжение на возврат налогоплательщику переплаченных налогов и зборов. Областная ГФС утверждает , ячто это должны делать районные налоговые, а районные- что областная и вот уже два месяца не могу найти крайних, т.к. посте регистрации в канцелярии письма о возврате бесследно исчезают в недрах ГФС.

Відповісти
  • Света
05.09.17 12:11

Как был бардак - так стало еще хуже

Відповісти
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
81092 147
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі