Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


30.09.17
3211 0 Друкувати

Продаж паю, набутого в процесі приватизації, – як порахувати ПДФО?

Досі актуальним залишається в практиці ВАСУ питання щодо оподаткування ПДФО доходу, отриманого від продажу паю, набутого платником податку за приватизаційним сертифікатом. ВАСУ нагадав про це у своїй ухвалі від 22.02.2017 у справі № 2а-9134/09/2670. Так, відповідно до обставин справи, фізичною особою було придбано об’єкт приватизації – майнові права у вигляді паю члена заводу в пайовому (статутному) фонді орендного підприємства. У подальшому платник податку продав належні йому майнові права у вигляді паю товариству з обмеженою відповідальністю. Проаналізувавши податкову декларацію особи, податковий орган зробив висновок, що платник податку занизив загальний річний оподатковуваний дохід, неправильно розрахувавши фінансовий результат при здійсненні операцій з інвестиційними активами, тобто за операцією з відчуження паю.

Відповідно до положень підпункту 4.3.18 Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» (чинного на час виникнення спірних правовідносин), до складу загального річного оподатковуваного доходу не включається той, що отримано від продажу корпоративних прав, одержаних у власність в процесі приватизації в обмін на приватизаційні сертифікати. Варто зробити ремарку, що аналогічне положення на сьогодні міститься у підпункті 165.1.40 Податкового кодексу України.

Пай платника первинно був сформований за рахунок різних джерел фінансування. Крім того, на момент відчуження вартість паю була більшою, аніж первинно на момент приватизації. Фіскали наполягали: не оподатковується лише дохід від продажу тієї частки паю, яка була первинно отримана шляхом внесення приватизаційного сертифікату власника паю.

Відтак, дохід від продажу паю в частині, що відповідає його вартості, сформованій за рахунок всіх решта джерел (крім власне приватизаційного сертифікату), на думку податкового органу, повинен оподатковуватися.

Позиція платника податку ґрунтувалася на тому, що сума доходу від відчуження корпоративних прав – майнового паю в цілому не включається до загального річного оподаткованого доходу, оскільки майновий пай є неподільним, зокрема, і за видами джерел фінансування при його набутті.

Зваживши аргументи сторін, ВАСУ дійшов висновку, що від оподаткування повинен звільнятися лише дохід від продажу тієї частини майнових прав у вигляді паю, яка сформована за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів.

ВАСУ: «…від оподаткування звільняється лише дохід від продажу інвестиційних активів, які припадають на частку в статутному фонді емітента, яка сформована за рахунок приватизаційних майнових сертифікатів…».

Суд касаційної інстанції також нагадав, що збільшення вартості паю не змінює розміру частки (відсотку) майнових прав, що були первинно отримані в обмін на сертифікат.

ВАСУ: «… судам необхідно врахувати, що вартісне збільшення інвестиційного активу (пакету акцій чи майнового паю) платника податку в майбутньому в результаті юридичних фактів, які не змінюють пропорцію його персонального паю до статутного фонду (загальної вартості майнового паю) емітента, не має впливати на співвідношення пільгової частки такого платника, дохід від продажу якої не включається до складу загального річного оподатковуваного доходу, та частки, дохід від продажу якої включається до оподатковуваного доходу з його зменшенням на вартість витрат на придбання такої частки…

…збільшення статутного фонду емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів збільшує вартість частки окремого платника. При цьому відбувається пропорційне збільшення обох часток – як тієї, дохід від продажу якої не входить до складу оподатковуваного доходу, так і тієї, вартість придбання якої є витратами платника та на суму яких має зменшуватися оподатковуваний дохід…».

Таким чином Суд фактично розмежував джерела фінансування паю на: джерела, за рахунок яких пай був первинно сформований, зокрема майнові приватизаційні сертифікати; всі решта джерела, за рахунок яких пай первинно формувався; джерела, за рахунок яких у подальшому відбувалося збільшення вартості паю.

З огляду на вищерозглянуте тлумачення, розрахунок, запропонований ВАСУ, можна схематично зобразити наступним чином.

X – cума первинної вартості паю (на момент набуття) з урахуванням усіх первинних джерел фінансування

Y – сума первинної вартості паю (на момент набуття), фінансована внесенням усіх приватизаційних сертифікатів

С – загальний дохід позивача від відчуження паю (еквівалентний його вартості на момент відчуження, тобто з урахуванням джерел фінансування, за рахунок яких у подальшому відбувалося збільшення його вартості, як то: збільшення паю за рахунок внеску з дивідендів, розподілу прибутку тощо).

Y х 100% / X = частка (відсоток) паю, набута за рахунок сертифікатів (D%)

С х D % / 100% = дохід позивача від відчуження тієї частки паю, яка була отримана за рахунок приватизаційних сертифікатів, тобто дохід, який не бере участі у розрахунку фінансового результату з операцій з інвестиційними активами (E)

C – E = дохід, який бере участь у такому розрахунку (F).

Аналогічна правова позиція викладена в постановах Верховного Суду України від 26.03.2013 р. у справі №21-52а13 , від 24.09.2013 р. у справі № 21-254а13, від 19.11.2013 р. у справі № 21-335а13, від 21.01.2014 р. у справі № 21-461а13.

Дуда Таисия

За матеріалами Юридический блог компании Jurimex

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам