Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


29.11.17
11122 26 Друкувати

Для перерахунку реєстраційного ліміту спецрежимники мають право подати РК не пізніше 8 грудня 2017 року

Державна фіскальна служба України інформує про механізм надання платниками податків інформації щодо помилок у визначенні ознаки належності до спецрежиму, допущених в окремих податкових накладних (лист від 28.11.2017 № 32659/7/99-99-15-03-02-17).

Зокрема, йдеться про мінімізацію впливу окремих помилок, допущених платниками при відображенні у номері податкових накладних та розрахунків коригування до них, складених за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, порядок застосування якого визначався статтею 209 (крім пункту 209.18 цієї статті), та окремо – пунктом 209.18 статті 209 розділу V ПКУ, який був діючим до 01 січня 2017.

Порядок складання податкової звітності з ПДВ за звітні періоди до 01.01.2017 передбачав відображення ПН/РК, складених за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму у складі податкових зобов’язань у податковій звітності, яка подавалася у межах спецрежиму (далі – декларації за формою 0121-0123 та 0130).

За результатами аналізу податкової звітності, поданої платниками – суб’єктами спецрежиму, виявлено, що значення податкових зобов’язань, відображені платниками податку – суб’єктами спецрежиму в складі податкових зобов’язань у податковій звітності, яка подавалася у межах спецрежиму (декларації за формою 0121-0123 та 0130), містять зобов’язання по окремих зареєстрованих в ЄРПН ПН/РК, які не містять ознаку їх належності до спецрежиму (код "2" або код "3" після першого знака дробу у номері ПН (форма, яка була діючою в період застосування спецрежиму) або містять ознаку, яка не відповідає обраному типу спецрежиму (код "2" замість коду "3" після першого знака дробу у номері ПН або навпаки).

Виявлено також випадки відображення у складі податкових зобов’язань у податковій звітності, за якою здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110), ПН/РК, зареєстрованих в ЄРПН з ознакою їх належності до спецрежиму (код "2" або "3" після першого знака дробу у номері податкової накладної (форма, яка була чинною в період застосування спецрежиму).

Наявність такої невідповідності може впливати на результат обчислення в СЕА ПДВ реєстраційного ліміту.

З метою мінімізації впливу помилок, допущених платниками податку при визначенні в ПН/РК ознаки їх належності до спецрежиму (не вказано код "2" або "3" після першого знака дробу у номерах ПН, які складено за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму, і навпаки), на результат обчислення в СЕА ПДВ реєстраційного ліміту та значення показника ∑перевищ ДФС інформує про механізм надання платниками податків інформації щодо типу помилок у визначенні ознаки належності до спецрежиму, допущених в окремих ПН:

1. Надання платниками податків інформації, яка встановлює відповідність між ознакою, зазначеною в номері ПН/РК (а саме підтвердження ознаки їх належності до спецрежиму, або навпаки), із операціями, здійсненими ними в період дії спецрежиму і за якими такі ПН було складено, відбувається шляхом складання та подання до ДФС окремого документа: Повідомлення у вигляді розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної (далі – Повідомлення-РК).

2. Подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється із застосуванням механізму, що використовується для направлення на реєстрацію в ЄРПН розрахунків коригування.

3. Повідомлення-РК складається за чинною на сьогодні формою Додатка 2 до податкової накладної – Розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної.

4. Повідомлення-РК може бути складене виключно до податкових накладних, які відповідають таким критеріям:

4.1. дата складання податкових накладних припадає на період з 01.07.2015 по 31.12.2016;

4.2. дата реєстрації податкових накладних в ЄРПН – не пізніше 15.01.2017;

4.3. сума податку, зазначена в таких податкових накладних, відображена у розділі І "Податкові зобов’язання" податкових декларацій, які були подані в межах спецрежиму (декларації за формою 0121-0123 та 0130) або за якими здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110);

4.4. сума податку, зазначена в таких податкових накладних, відображена у розділі І "Податкові зобов’язання" Додатка 5 до податкової декларації з податку на додану вартість "Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)" (далі – Додаток Д5);

4.5. податкові накладні були включені до складу податкових зобов’язань того звітного періоду, на який припадає дата їх складання (незалежно від дати реєстрації таких податкових накладних в ЄРПН).

5. Подання Повідомлень-РК до ДФС здійснюється платниками податку лише в період з 27.11.2017 по 08.12.2017 включно.

6. Інформація від ДФС щодо прийняття Повідомлень-РК буде надана платникам після закінчення терміну їх прийняття (після 08.12.2017), незалежно від дати подання Повідомлення-РК до ДФС, за результатами їх опрацювання щодо відповідності поданим раніше ПН/РК та податковій звітності.

Інформація буде надана ДФС шляхом надсилання платнику квитанції з інформацією про прийняття Повідомлення-РК або про відмову в його прийнятті із зазначенням причин відмови.

 

Особливості складання Повідомлення-РК залежно від певної ситуації

Ситуація 1

У зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, складеній за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму (в частині, регламентованій статтею 209 розділу V Кодексу, крім пункту 209.18 статті 209 розділу V Кодексу) не вказано ознаку її належності до спецрежиму (код "2" після першого знака дробу у номері податкової накладної) або такий код вказано після другого знака дробу у номері податкової накладної, але така податкова накладна відображена в складі податкових зобов’язань у податковій звітності, яка подавалася у межах спецрежиму (декларації за формою 0121-0123).

Виправлення ситуації 1

До податкової накладної складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, в якому:

1) у заголовній частині Повідомлення-РК зазначаються реквізити податкової накладної, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер податкової накладної, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), отримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код "7";

3) у полі "Дата складання" зазначається дата "31.12.2016". Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" вказується "1";

5) у графі 2 "Причина коригування" розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту: "Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, в якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу – код "2";

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються).

Ситуація 2

У зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, складеній за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг в межах спецрежиму (в частині, регламентованій пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу), не вказано ознаку її належності до спецрежиму (код "3" після першого знака дробу у номері податкової накладної) або такий код вказано після другого знака дробу у номері податкової накладної, і така податкова накладна відображена у складі податкових зобов’язань у податковій звітності, яка подавалася у межах спецрежиму (декларації за формою 0130).

Виправлення ситуації 2

До податкової накладної складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, в якому:

1) у заголовній частині Повідомлення-РК зазначаються реквізити податкової накладної, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер податкової накладної, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), оримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код "8";

3) у полі "Дата складання" зазначається дата "31.12.2016". Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" вказується "1";

5) у графі 2 "Причина коригування" розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту: "Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання сільськогосподарської продукції власного виробництва, в якій помилково не зазначено у другій частині порядкового номера після першого знака дробу – код "3";

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються).

Ситуація 3

У зареєстрованій в ЄРПН податковій накладній, складеній за операціями, які не належать до операцій з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму (в частині, регламентованій як статтею 209 розділу V Кодексу, так і пунктом 209.18 статті 209 розділу V Кодексу), вказано ознаку її належності до спецрежиму (код "2" або "3" після першого знака дробу у номері податкової накладної), і така податкова накладна відображена у складі податкових зобов’язань у податковій звітності, за якою здійснювалися розрахунки з бюджетом (декларація за формою 0110).

Виправлення ситуації 3

До податкової накладної складається та подається до ДФС Повідомлення-РК, в якому:

1) у заголовній частині Повідомлення-РК зазначаються реквізити податкової накладної, до якої подається таке Повідомлення-РК (дата складання, номер податкової накладної, вказаний при її реєстрації в ЄРПН, індивідуальні податкові номери постачальника (продавця), оримувача (покупця), їх найменування);

2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код "9";

3) у полі "Дата складання" зазначається дата "31.12.2016". Будь-які інші цифри у цьому полі (інша дата) не повинні бути вказані;

4) у графі 1 "№ з/п рядка податкової накладної, що коригується" вказується "1";

5) у графі 2 "Причина коригування" розділу Б табличної частини Повідомлення-РК вказується причина коригування, а саме текст такого змісту: "Надання інформації про зареєстровану в ЄРПН ПН на операції з постачання товарів/послуг, що не є сільськогосподарською продукцією власного виробництва, з помилковим зазначенням у другій частині порядкового номера ПН після першого знака дробу коду "2" або "3";

6) інші графи табличної частини розділів А та Б такого Повідомлення-РК не заповнюються (повинні бути пустими, нулі, прочерки чи будь-які інші знаки в них не зазначаються).

 

Причини, з яких у прийнятті Повідомлення-РК може бути відмовлено

 1. Повідомлення-РК містить будь-яку іншу інформацію, ніж та, що передбачена цим листом.
 2. Повідомлення-РК складено до податкової накладної, яка відображена у податковій звітності (декларації та Додатку Д5) за звітний період, який не відповідає даті складання такої податкової накладної.
 3. Повідомлення-РК складено до податкової накладної, яка не відображена у податковій звітності (декларації та/або Додатку Д5).
 4. При складанні Повідомлення-РК не дотримано особливостей складання, перерахованих у пунктах "Виправлення ситуації 1 (2 або 3)" цього листа.

 

Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Тина
29.11.17 08:46

Подскажите,если у кого такая была ситуация: свои НО зарегистрировала 10.05.17г,но была допущена ошибка и РК были полностью сняты НО,но следом была выписана новая НН с правильными данными, но с регистрацией опоздали 18.05.17г. В октябре сделала Витяг с данными электронного НДС,где в шестой строке поставили сумму превышения НО. В письмо №32659/7/99 от 28.11.17г. расчетом РК не подходит. Как мне быть?

Відповісти
 • NP
29.11.17 10:06

Тина, 4.2. дата реєстрації податкових накладних в ЄРПН – не пізніше 15.01.2017;

Відповісти
 • Людмила
29.11.17 10:08

А як це реально можна зробити. Технічних можливостей я не бачу .

Відповісти
 • Тина
29.11.17 10:17

NP- Я регистрировала НН за апрель 2017г. а не декабрьские до 15.01.17г.

Відповісти
 • ves5
29.11.17 13:13

Підкажіть будь ласка як правильно заповнити заголовну частину там де дата та номер. Якщо податкова накладна виписана 28.04.2016 № 1/2 ; 13.12.2016 № 9/2

Відповісти
 • грустьпечальтоска
29.11.17 13:18

скажите, у кого-то єто принимается? У меня отказ РК істить інформацію, яка не може буди відображена в такому повідомленні(((( Уже не знаю что искать. Ві галочку кто регистрирует где ставите?

Відповісти
 • Елена
30.11.17 13:14

грустьпечальтоска, у меня отказ по той же причине.

Відповісти
 • 123
30.11.17 15:49

где взять это Повідомлення у вигляді розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної ?

Відповісти
 • 123
30.11.17 15:57

и какой его номер проставлять?

Відповісти
 • 123
30.11.17 16:10

Виявлені помилки:Податковий документ не відповідає затвердженому наказом Міндоходів України від 29.11.2013 №729 електронному формату (стандарту), а саме: помилка XML - звіт містить некоректні дані і не може бути збережений. Опис помилки:- Поле 'Номер розрахунку'. Поле повинно бути заповненим.

Відповісти
 • Оксана
30.11.17 16:17

123, поставьте номер следующий за последним 31.12.2016.

Відповісти
 • 123
30.11.17 16:20

Оксана, но там не написано что нужно ставить номер в первой части номера, зато написано "Повідомлення-РК не може містити будь-яку іншу інформацію, ніж та, що передбачена цим листом."

Відповісти
 • Оксана
30.11.17 16:16

Мне сказала инспектор, что раньше понедельника нет смысла подавать, все еще в "обкатке".

Відповісти
 • Елена
01.12.17 07:30

Расчет корректировки вчера отправила, квитанции о том, что документ не принят, нет. Впрочем, нет никакой квитанции, но, как я поняла из письма ДФС, квитанция о результатах приемки прийдет после 8 декабря.

Відповісти
 • 123
01.12.17 10:11

Елена, вы как--то нумеровали РК?

Відповісти
 • Оксана
01.12.17 10:08

Елена, а какой все таки номер Вы ставили?

Відповісти
 • Елена
07.12.17 14:58

Оксана, номер ставила порядковый за месяц, через дробь - 7 (у меня номер 6/7)

Відповісти
 • 123
01.12.17 10:20

и ставили ли галочку кто регистрирует РК?

Відповісти
 • Галина
01.12.17 13:16

Шановні колеги!!! Звертаюся до Вас з проханням підтримати Петицію щодо «Скасування блокування податкових накладних» за номером №22/041186-еп, «Просимо скасувати блокування податкових накладних! Наказ Мінфіна №567 від 13.06.2017, що вступив у силу 20 червня 2017 націлений на знищення малого та середнього бізнеса? Чи це є Вашою метою?» за номером №22/041160-еп та «Скасування блокування податкових накладних» за номером №22/040946-еп. Будь ласка, виділіть 2 хвилини свого робочого часу та підтримайте петиції. Заздалегідь вдячна, Гарного всім дня! Петиції до президента щодо Скасування блокування податкових накладних: 1)№22/041186-еп; 2)№22/041160-еп; 3)№22/040946-еп Голосуємо та Підтримуємо! Дякую!https://petition.president.gov.ua/petition/40946https://petition.president.gov.ua/petition/41186https://petition.president.gov.ua/petition/41160

Відповісти
 • Valentina
01.12.17 14:45

Помилка в розрахунку коригування Документ не може бути прийнятий - порушення вимог п.4 наказу МФУ від 22.09.2014 №957 "Про затвердення форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної" із змінами і доповненнями внесеними наказами МФУ від 14 лиспопада 2014 №№1129, від 23 січня 2015 №13, а саме: дата подання розрахунку коригування (31.12.2016) не збігається з періодом подання (Грудень,2017 р.).Як бути??????

Відповісти
 • Елена
07.12.17 14:59

Valentina, нужно выбрать период Грудень 2016

Відповісти
 • Сергей
01.12.17 17:36

Для Валентины. так сделали?2) у другій частині порядкового номера Повідомлення-РК (після знака дробу) проставляється умовний код "7";

Відповісти
 • Valentina
02.12.17 12:06

Сергей, умовний код проставили, також дату, яку вказано в листі "31.12.2016" всерівно не приймається.

Відповісти
 • Олена Масляна
02.12.17 09:34

Чи потрібно ставити галочку хто реєструє РК?

Відповісти
 • МАРИНА
07.12.17 12:15

Олена Масляна, в ДФС сказали, что Листом від 28.11.2017 № 32659/7/99-99-15-03-02-17 не передбачено (т.е. ставить галочку не нужно), а в примере заполнения стоит. Я пыталась отправить без галочки, не получилось,выдает ошибку. Отправила с галочкой.

Відповісти
 • Катя
02.12.17 20:29

Підскажіть будь-ласка, чи можна подати цей РК-Повідомлення до РК в якому помилково було не поставлено /2?

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам