Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


07.05.24
12025 0 Друкувати

Штрафи за неподання звітності та несплату податків у період війни

Податківці повідомляють, що ДПС України у зв’язку з численними запитами територіальних органів ДПС та платників податків, щодо застосування до платників податків, які мають можливість своєчасно виконувати свої податкові обов’язки, штрафних санкцій за порушення строків, визначених ПКУ, для подання податкової звітності, сплати податків і зборів, листом від 18.04.2024 р. №11338/7/99-00-04-01-03-07 роз’яснює таке.

1. Щодо застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності

За неподання або подання платником податків податкової звітності з порушенням строків, визначених ПКУ, передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірах, встановлених п.120.1 ст.120 ПКУ, залежно від того, чи застосовувалися до платника протягом року штрафні санкції за таке порушення.

Для визначення початку перебігу річного терміну (365 або 366 календарних днів для високосного року) приймається дата винесення контролюючим органом податкового повідомлення-рішення за результатом камеральної /документальної перевірки контролюючого органу, як за основним так і неосновним місцем обліку платника щодо будь-яких податків та зборів за неподання (несвоєчасне подання) податкової звітності.

На період до припинення або скасування воєнного стану на території України справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пункті 69 підрозділу 10 розділу XX ПКУ.

Згідно з абзацом восьмим (абзацом шостим в редакції, що діяла до 03.09.2023) п.п.69.1 п.69 підрозд.10 розд. XX ПКУ платники, які мають можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання обов’язку щодо подання звітності, у тому числі передбаченої п. 46.2 ПКУ, за 2021 рік (для звітності, що подається за річний звітний (податковий) період), граничний термін подання якої припадає на період, починаючи з 24.02.2022 до 01.06.2022, за І квартал 2022 року (для звітності, що подається за квартальний звітний (податковий) період), та звітності за лютий - травень 2022 року (для звітності, що подається за місячний звітний (податковий) період), за умови подання такої звітності до контролюючого органу не пізніше 20.07.2022.

Звільнення від відповідальності не розповсюджується на річні податкові декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з транспортного податку, з плати за землю, з єдиного податку четвертої групи, які подаються за поточний звітний період не пізніше 20 лютого поточного року.

Зазначений висновок базується на тому, що граничний термін подання податкової звітності за 2022 рік не припадає на період, визначений п.п.69.1 п. 69 підрозд. 10 розд.XX ПКУ (з 24.02.2022 до 01.06.2022), а граничний термін подання податкової звітності за 2021 рік не припадає на період дії воєнного стану на території України, тому строки подання податкової звітності, визначені п.69 підрозд.10 розд. XX ПКУ, не стосуються подання податкової звітності з таких податків за річний звітний період.

Отже, штрафні санкції, встановлені п.120.1 ст.120 ПКУ, застосовуються до платників у разі неподання або подання після 20.07.2022 податкової звітності з:

► податку на прибуток, в т.ч. для неприбуткових установ та організацій, частини чистого прибутку (доходу) - за 2021 рік;

► податку на прибуток, в т.ч. для неприбуткових установ та організацій, частини чистого прибутку (доходу), єдиного податку третьої групи (зі ставкою З або 5 відсотків), рентної плати, екологічного податку, збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору - за І квартал 2022 року;

►податку на прибуток (у разі подання звітності відповідно до п.п.133 .4.3 ПКУ), податку на додану вартість (далі - ПДВ), рентної плати, плати за землю (у разі подання щомісяця) - за лютий - травень 2022 року;

►податків / зборів/платежів за інші звітні періоди - пізніше строків, визначених ПКУ для подання податкової звітності з таких податків/зборів/платежів.

2. Щодо застосування штрафних санкцій за порушення правил сплати (перерахування) узгоджених сум грошових зобов’язань.

У разі несплати платником податків узгодженої суми грошового зобов’язання протягом строків, визначених ПКУ, передбачена відповідальність у вигляді штрафу в розмірах, встановлених ст.124 ПКУ.

Згідно з п. 124.1 ПКУ у разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання (крім грошового зобов’язання у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, застосованих до нього на підставі ПКУ чи іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи, а також пені, застосованої до нього на підставі ПКУ чи іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи) протягом отроків, визначених ПКУ, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

► при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 5 % погашеної буми податкового боргу;

►при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, - у розмірі 10 % погашеної суми додаткового боргу.

Штраф, визначений п.124.1 ПКУ застосовується лише після сплати податкового (грошового) зобов’язання, оскільки зазначений штраф розраховується від погашеної суми податкового боргу.

Наголошуємо, що за результатами камеральних перевірок штрафні санкції, визначені п. 124.2 та 124.3 ПКУ, не застосовуються, оскільки рід час проведення камеральної перевірки контролюючий орган не має можливості довести чи спростувати обставини, які не можуть мати іншої мети, крім як невиконання або неналежне виконання вимог, установлених ПКУ (лист ДПС від 06.10.2023 р. № 25118/7/99-00-04-02-04-07).

З урахуванням особливостей, визначених абзацом дев’ятим п.п.69.1 п.69 підрозд.10 розд.XX ПКУ, платники податків, які мають можливість своєчасно виконувати обов’язки, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків щодо строків сплати податків та зборів, зокрема, за 2021 рік (для річного звітного (податкового) періоду), за І квартал 2022 року (для квартального звітного (податкового) періоду), січень - травень 2022 року (для місячного звітного (податкового періоду), за умови їх сплати не пізніше 01.08.2022.

Необхідно враховувати, що положення п.п.69.1 п. 69 підрозд.10 розд. XX ПКУ застосовуються до обов’язків сплати окремих податків / зборів / платежів, щодо яких ПКУ визначено окремі терміни сплати при встановленому річному звітному періоді.

Зокрема податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у річній податковій декларації, сплачується рівними частками за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, іцо настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця (п. 287.3 ПКУ).

Щомісячна сплата податкового зобов’язання з плати за землю за податковий звітний період, який дорівнює календарному місяцю, у разі надання річної податкової декларації розглядається як сплата за місячний звітний період.

Враховуючи зазначене, суб’єкт господарювання, який має можливість своєчасно виконувати податкові обов’язки щодо дотримання термінів сплати плати за землю, звільняється від відповідальності за порушення термінів сплати плати за землю за період січень - травень 2022 року, за умови їй сплати не пізніше 01.08.2022.

У разі сплати плати за землю за січень - травень 2022 пізніше 01.08.2022, а також за порушення термінів сплати плати за землю за червень - грудень 2022 року та подальші звітні періоди суб’єкт господарювання не звільняється від відповідальності, до платників застосовуються штрафні санкції, визначені ст. 124 ПКУ.

Податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та єдиного податку четвертої групи, визначене у річній податковій декларації, сплачується юридичними особами:

♦ авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації (підпункт «б» п.п. 266.10.1 ПКУ);

♦ авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації (підпункт «б» п.п.267.8.1 ПКУ);

♦ щоквартально протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу (п.п. 295.9.2 ПКУ).

Отже, сплата податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку, єдиного податку четвертої групи, що вноситься щокварталу, вважається сплатою за квартальний звітний період, і на неї поширюється дія абзацу дев’ятого п.п.69.1 п. 69 підрозд.10 розд. XX ПКУ.

Таким чином, за порушення терміну сплати цих податків за І квартал 2022 року такі платники звільняються від відповідальності за умови сплати зобов’язань не пізніше 01.08.2022.

З урахуванням наведеного вище положення п.п.69.1 п. 69 підрозд.10 розд.XX ПКУ не звільняють платників від застосування штрафних санкцій, встановлених п.124.1 ПКУ, у разі сплати після 01.08.2022 узгодженої суми грошового зобов’язання з:

♦ податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу) — за 2021 рік;

♦ податку на прибуток, частини чистого прибутку (доходу), єдиного податку третьої групи (зі ставкою 3 або 5 відсотків), єдиного податку четвертої групи, податку на нерухоме майно, відмінне від земельних ділянок, транспортного податку, екологічного податку, рентної плати, туристичного збору, збору за місця для чаркування транспортних засобів—за І квартал 2022 року;

♦ податку на прибуток (платниками податку, які застосовують місячний звітний (податковий) період, відповідно до п.п.133.4.3 ПКУ), ПДВ, єдиного податку третьої групи (зі ставкою 2 відсотки), рентної плати, плати за землю - за січень - травень 2022 року;

♦ податків / зборів / платежів за інші звітні (податкові) періоди - при порушені строків, визначених ПКУ для сплати таких податків / зборів / платежів.

При цьому відлік терміну затримки сплати узгодженої суми грошового зобов’язання, встановленого абзацами другим та третім п.124.1 ПКУ, у контексті платежів та звітних періодів, зазначених у п.п.69.1 п.69 підрозд.10 розд. XX ПКУ, починається 02.08.2022.

Звертаємо увагу, що сплата до бюджету узгоджених податкових зобов’язань з ЦДВ, задекларованих у поданій податковій звітності з ПДВ, здійснюється з рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ платника, а сплата штрафних санкцій - з рахунку у банку або небанківському надавачу платіжних послуг до відповідного бюджету.

За матеріалами ГУ ДПС у Київській області

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам