Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


05.12.17
7349 0 Друкувати

Як обчислити розрахунковий перiод і суму компенсації за невикористанi днi вiдпустки якщо працiвник перебував у вiдпустцi для догляду за дитиною i звільняється

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Про розрахунок середнього заробiтку для
оплати часу вiдпустки та компенсацiї

ПИТАННЯ 3: Як нараховується компенсацiя за невикористану вiдпустку пiд час звiльнення працiвника, який 1,5 року перед звiльненням не вiдпрацював жодного дня?

ВIДПОВIДЬ 3: Нарахування компенсацiї за невикористану вiдпустку провадиться згiдно з нормами Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100 (далi - Порядок).

За пунктом 2 Порядку обчислення середньої заробiтної плати для виплати компенсацiї за невикористаннi днi вiдпустки проводиться.виходячи з виплат за останнi 12 календарних мiсяцiв роботи, що передують мiсяцю, в якому провадиться виплата компенсацiї за невикористанi днi вiдпустки.

Абзацом шостим п. 2 Порядку передбачено, що час, упродовж якого працiвники згiдно з чинним законодавством або з iнших поважних причин не працювали i за ними не зберiгався заробiток або зберiгався частково, вилучається з розрахункового перiоду.

Наприклад, якщо працiвник перебував у вiдпустцi для догляду за дитиною до досягнення нею трирiчного вiку чи пiсля вiдпустки на пiдставi медичного висновку до шестирiчного вiку i вийшов на роботу в лютому 2017 р., а у травнi 2017 р. працiвник звiльнився за домовленiстю сторiн, то розрахунковим перiодом для обчислення середньої заробiтної плати для виплати компенсацiї за невикористанi днi вiдпустки був би перiод з лютого до 30 квiтня 2017 р. включно. Перiод травень 2016 - лютий 2017 р. згiдно з абзацом шостим п. 2 Порядку потрiбно було вилучити.

Водночас за пунктом 4 Порядку, якщо нарахування проводяться виходячи iз середньої заробiтної плати, а працiвник не мав заробiтку не з його вини, розрахунки проводяться виходячи з установлених йому в трудовому договорi тарифної ставки, посадового (мiсячного) окладу.

Якщо впродовж розрахункового перiоду працiвник не мав заробiтку, зокрема, перебував у вiдпустцi для догляду за дитиною на пiдставi медичного висновку до шестирiчного вiку, то вiдповiдно до п. 4 Порядку середня заробiтна плата розраховується виходячи з установлених за його посадою в штатному розписi на момент проведення розрахунку тарифної ставки, посадового (мiсячного) окладу.

Вiдповiдно до п. 7 Порядку середня заробiтна плата для нарахування компенсацiї за невикористанi вiдпустки обчислюється дiленням сумарного заробiтку за останнi перед наданням вiдпустки 12 мiсяцiв на вiдповiдну кiлькiсть календарних днiв року за винятком святкових i неробочих днiв, установлених законодавством. Одержаний результат множать на число календарних днiв вiдпустки.

Начальник вiддiлу, Неля СИНЬКО

"Праця i зарплата" № 42 (1054), 15 листопада 2017 р.

За матеріалами Навчальний центр "Домінанта"

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам