Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


08.12.19
3174 0 Друкувати

Огляд інтернет-видань (02.12.2019 - 08.12.2019)

Здійснювати видатки на інформатизацію стало простіше
 Кабмін постановою від 23.10.2019 р. № 925 вніс зміну до п. 13 Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації, затвердженого постановою КМУ від 31.12.98 р. № 1352. Далі

Декларування авто, придбаного за кордоном
Відповідно до пункту 1 Правил заповнення форми повідомлення під суттєвою зміною у майновому стані суб’єкта декларування розуміється отримання ним одноразового доходу або придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 01 січня року, у якому подається повідомлення. Далі

Податкові агенти зобов’язані надавати на вимогу платника ПДФО відомості про суму виплаченого на його користь доходу
 Головне управління ДПС у Дніпропетровській області нагадує, що платники податків зобов’язані подавати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за встановленою формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». Далі

З'явився текст проекту постанови яка визначає схеми посадових окладів державних службовців на 2020 рік
Оприлюднено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017р. №15» Далі…  

Представники НАЗК роз’яснили порядок подання декларації після звільнення
Суб’єкт декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, має подати декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями – з 1 січня року, в якому відбулося звільнення, по день фактичного звільнення. Далі

У 2020 році в декларацію необхідно буде вносити унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі
З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї. Такі зміни до статті 46 Закону України «Про запобігання корупції» набули чинності 18 жовтня 2019 року (Закон № 140-IX). Далі

Фонд перерахував 782,2 млн грн на виплату лікарняних і допомог по вагітності та пологах
З початку грудня цього року Фонд соціального страхування України профінансував 782,2 млн грн допомог з тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах і на поховання. Далі

Якщо у поточному році ради об’єднались в ОТГ, акцизний податок з роздрібної торгівлі сплачується до кінця року на рахунки рад
Якщо у поточному році сільські, селищні, міські ради об’єднались в ОТГ, акцизний податок з роздрібної торгівлі сплачується до кінця року на рахунки сільських, селищних, міських рад. Далі

Врегулювання попередньої оплати бюджетними коштами
Кабінет Міністрів України 4 грудня схвалив постанову щодо попередньої оплати товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти. Як очікується, дана постанова підвищить рівень фінансово-бюджетної дисципліни розпорядників (одержувачів) та сприятиме уникненню тривалого відволікання бюджетних коштів. Акт спрямований на підвищення ролі головних розпорядників бюджетних коштів щодо управління бюджетними коштами, а також підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни при використанні бюджетних коштів. Далі

Казначейство відкриє всім розпорядникам та одержувачам нові реєстраційні рахунки - обов'язково надайте заяви на відкриття/закриття
До уваги розпорядників та одержувачів бюджетних коштів! Державна казначейська служба України інформує, що з метою своєчасного здійснення розрахунково–касового обслуговування у 2020 році, у зв’язку із запровадженням з 01.01.2020 нового Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203…Далі

Как учесть в декларации по налогу на прибыль доначисленный по результатам проверки налог
Специалисты ГУ ГФС в Харьковской области разъяснили, как отражать в декларации за текущий год налог на прибыль за один из предыдущих кварталов текущего года, который был доначислен и уплачен по результатам документальной проверки. Далее

Должно ли частное учебное заведение платить налог на недвижимость и земналог
Здания общеобразовательных учебных заведений независимо от формы собственности и источников финансирования, используемые ими для оказания образовательных услуг, не являются объектом налогообложения налогом на недвижимое имущество. Далее

На дату составления акта предоставленных арендных услуг есть частичная предоплата: как составлять НН
ГНС разъяснила порядок составления налоговой накладной на компенсацию стоимости коммунальных услуг, если на дату составления арендодателем акта выполненных работ есть частичная предоплата таких услуг. Далее

Рекламная раздача товаров: что с НДС
Киевские налоговики разъяснили порядок обложения НДС операций по бесплатной передаче товаров/готовой продукции и услуг другим лицам для проведения маркетинговых/рекламных мероприятий (в т.ч. для бесплатного распространения). Далее

Внесены изменения в законодательство во исполнение соглашения с США об иностранных счетах
Принято два Закона в связи с ратификацией Соглашения между КМУ и Правительством США, которое касающиеся применения Закона США «О налоговых требования к иностранным счетам» (FATCA). Далее

Коригуємо податок на прибуток: які варіанти можливі
Якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Податкового кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої декларації за формою, чинною на час подання уточнюючого розрахунку. Далі

Метод порівняльної неконтрольованої ціни є пріоритетним у разі можливості його застосування
Верховний Суд погоджується з тим, що за правилами ст. 39 ПКУ платник податку використовує будь-який метод, який він обґрунтовано вважає найбільш прийнятним. Однак у разі коли існує можливість застосування і методу порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу), і будь-якого іншого методу, застосовується метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу). Далі

Кошти на будівництво дачних будинків: чи враховуються для цілей обов’язкової реєстрації платником ПДВ?
У разі якщо внесення пайових внесків у вигляді грошових коштів членами кооперативу на рахунок кооперативу для фінансування будівництва дачних будинків здійснюється в обмін на корпоративні права, які виражені в інших, ніж цінні папери, формах, то згідно з пп. 196.1.1 п. 196.1 ст. 196 розділу V ПКУ така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ… Далі

Столичні податківці про вплив дисконтування на оподаткування
З 29 жовтня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 16 вересня 2019 року № 379, яким запроваджено дисконтування як процентної, так і безпроцентної дебіторської та кредиторської заборгованостей. Далі

Переход на МСФО: предварительные оценки
В Украине процесс гармонизации учетных требований с МСФО в последнее время касается в основном тех предприятий, которые представляют общественный интерес. Если предприятие сталкивается с необходимостью перехода на МСФО впервые, важным является решение ключевых вопросов: с чего и когда начать, а также на каких моментах стоит акцентировать внимание при переходе. Далее

Проект землеустройства в бюджетном учреждении: как показать расходы в учете
Операции с землей бюджетных учреждений часто связаны с разработкой проектов землеустройства. О том, как учитываются такие специфические объекты, поговорим в настоящей статье. Далее

"Щит" happens, или Как Украина с коррупцией борется
Борьба с коррупцией является одним из ключевых приоритетов в украинской программе новых реформ, начатых в 2014 году. Далее

Проблемные аспекты возмещения судебных расходов в хозяйственном процессе
Хозяйственный процессуальный кодекс в действующей редакции уделяет огромное внимание проблематике возмещения судебных расходов как одному из основных принципов хозяйственного судопроизводства и праву стороны по делу (п. 12 ч. 3 ст. 2, гл. 8 ХПК). Далее

Судебная практика относительно блокировки налоговых накладных
Нечеткость налогового законодательства и противоречивость его трактовки как налоговыми органами, так и судами создают для налогоплательщиков сложные ситуации, при которых без совета профессионала не обойтись. Далее

Что нового решили разработчики МСФО в октябре
Общей темой в этот раз стали финансовые инструменты, с особым акцентом на: второй фазе проекта IBOR по базовым процентным ставкам; учетной модели в рамках динамического управления рисками…Далее

Кипрские и британские доходы будут облагаться налогами по-новому
Правительством были ратифицированы протоколы об устранении двойного налогообложения с тремя странами. Далее

Описание GloBE – минимального уровня корпоративного налогообложения транснациональных корпораций
В мае 2019 г. в рамках Inclusive Framework (платформы для диалога между странами, созданной для реализации мероприятий по противодействию размывания налоговой базы и выведения прибылей из-под налогообложения) была согласована Программа работы по преодолению налоговых проблем диджитализации экономики. Далее

Контролируемые иностранные компании: критический анализ законодательных инициатив
лобальная тенденция так называемой деофшоризации постепенно становится локальным трендом и для Украины. На пути "опрозрачнивания" бизнеса отечественные законодатели сделали уже немало шагов, однако, как говорится, самое интересное впереди. В частности, одним из таких интересных моментов может стать нормативное урегулирование деятельности контролируемых иностранных компаний. Далее

Для чего предприятию нужен внутренний аудит
Современный бизнес становится сложным и многоуровневым. Все чаще собственники задумываются над созданием службы внутреннего аудита на предприятии. В развитых странах наличие такой службы – must have, в то время как у украинской компании должность внутреннего аудитора вызывает множество вопросов. Итак, сначала разберемся с понятиями. Далее

Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам