Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.07.21
15290 2 Друкувати

ДПС буде за новими правилами визначати критерії ризику платника та формувати план перевірок

ДПС оприлюднила доопрацьований проєкт наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження змін до Порядку формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків». 

Проєктом наказу удосконалюються критерії ризиковості від провадження господарської діяльності платників податків.

Критерії відбору до плану-графіка платників податків – юридичних осіб зазнають таких змін:

1. У зв’язку зі змінами форми та порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ у частині скасування додатка 5 до декларації з ПДВ з переліку критеріїв відбору платників податків – юридичних осіб високого ступеня та критеріїв відбору платників податків – постійних представництв та представництв нерезидентів виключається критерій ризику «наявність розбіжностей у платника податків згідно із системою автоматизованого співставлення податкового зобов’язання та податкового кредиту у розрізі контрагентів (завищення податкового кредиту) у сумі понад 1 млн грн або понад 5 % загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн» за відсутності джерела  інформації для розрахунку ризику.

2. Перенесення критерію «декларування експортних та/або імпортних операцій без фактичного здійснення таких операцій» з високого ступеня до критеріїв ризику середнього ступеня.

3. Для однозначного тлумачення алгоритму розрахунку критерій відбору платників податків – юридичних осіб високого ступеня текст «інші операційні витрати перевищують 30 відсотків загальних витрат операційної діяльності» доповнено словом «операційні».

4. Для підвищення точності відбору до контролю найбільш ризикових суб’єктів господарювання змінюється редакція критерію ризику середнього ступеня платників податків – юридичних осіб «наявність розбіжностей між обсягами задекларованих у податкових деклараціях з ПДВ податкових зобов’язань або податкового кредиту та обсягами податкових зобов’язань або податкового кредиту з ПДВ за даними Єдиного реєстру податкових накладних на 5 та більше відсотків» на таку: «наявність розбіжностей у платника податків між даними податкової декларації з податку на додану вартість та ЄРПН у сумі понад 1 млн грн або понад 5 % загальних обсягів податкового кредиту, але не менше ніж 100 тис. грн».

5. З переліку критеріїв ризику середнього ступеня для платників податків – юридичних осіб видаляється критерій «наявність негативних рішень комісії ДПС у системі автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризику, достатніх для зупинення реєстрації ПН протягом трьох звітних періодів».

6. Для однозначного тлумачення та звуження кола для відбору платників податків до перевірок уточняється критерій ризику середнього ступеня для платників податків – юридичних осіб, зокрема слова «невідповідність даних звітності реєстратора розрахункових операцій та обсягів постачання, зазначених у деклараціях з податку на додану вартість», замінено словами «наявність розбіжностей між задекларованою сумою обсягів постачання у деклараціях з податку на додану вартість та сумою розрахункових операцій, проведених із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та/або програмних реєстраторів розрахункових операцій, в обсязі, що перевищує 30 %.

7. Критерії відбору платників податків – юридичних осіб середнього ступеня ризику доповнюються новим критерієм «сплата податку на прибуток за відповідний рік в обсязі менше 1,5 % від обсягу відшкодованого податку на додану вартість у розмірі понад 10 млн грн упродовж календарного року».

8. Уточняється критерій ризику високого ступеню «розмір інших витрат, у тому числі вартість виконаних робіт, наданих послуг, або сума розрахованої амортизації основних засобів становить 30 та більше % задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю платника податків» інформацією щодо суми розрахованої амортизації основних засобів.

Критерії відбору до плану-графіка платників податків – фізичних осіб доповнюються:

трьома критеріями ризику високого ступеня:

1. Розмір інших витрат, у тому числі вартість виконаних робіт, наданих послуг, або сума розрахованої амортизації основних засобів становить 30 та більше відсотків задекларованої в податковій звітності вартості документально підтверджених витрат, пов’язаних з господарською діяльністю платника податків.

2. Ообсяг придбання, без податку на додану вартість, відображений у податкових деклараціях з податку на додану вартість, становить 75 або більше відсотків обсягу постачання, без податку на додану вартість, відображеного у податкових деклараціях з податку на додану вартість.

3. Включення до складу витрат в податковій декларації про майновий стан і доходи сум амортизаційних відрахувань при відсутності в інформаційних системах відомостей щодо наявності власних об’єктів оподаткування.

та одним критерієм середнього ступеня:

декларування доходу понад 220 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня податкового (звітного) року, за відсутності зареєстрованого реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій та відомостей щодо відкритих банківських рахунків.

Крім того, уточняється критерій ризику середнього ступеня, зокрема викладається в такій редакції: «кількість найманих працівників менша за кількість зареєстрованих реєстраторів розрахункових операцій (окремо на господарську одиницю) або інших об’єктів оподаткування

Зауваження та пропозиції до зазначеного проєкту приймаються протягом місяця з дня його оприлюднення на адресу розробника (Державна податкова служба України): поштову – 04655, м. Київ, Львівська площа, 8, та електронну – nmetlashevska@tax.gov.ua.

Додаткові матеріали

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Елена
26.07.21 14:52

Да-да-да... они уже ввели в эл.кабинете "критерії ризику" - никто ничего так и не понял..., теперь на один бред вводят следующий...

Відповісти
  • Натали
27.07.21 18:49

Критерий ризику в личном кабинете - это налоговая нагрузка по основному коду.

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам