Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


23.10.21
1755 1 Друкувати

Відображення у звітності розрахунку коригування, реєстрацію якого було зупинено

Коли постачальник може зменшити свої податкові зобов’язання і відобразити у податковій звітності з ПДВ розрахунок коригування, складений у зв’язку із поверненням покупцем товарів, реєстрацію якого в ЄРПН було зупинено, та як бути у разі зменшення реєстраційної суми?

Пунктом 192.1 ПКУ встановлено, що якщо після постачання товарів/послуг здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості, включаючи наступний за постачанням перегляд цін, перерахунок у випадках повернення товарів/послуг особі, яка їх надала, або при поверненні постачальником суми попередньої оплати товарів/послуг, суми податкових зобов’язань та податкового кредиту постачальника та отримувача підлягають відповідному коригуванню на підставі розрахунку коригування до податкової накладної, складеному в порядку, встановленому для податкових накладних, та зареєстрованому в ЄРПН.

Розрахунок коригування до податкової накладної складається також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, у тому числі не пов’я­заних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг.

Якщо внаслідок такого перерахунку відбувається зменшення суми компенсації на користь платника податку — постачальника, то:

  • постачальник відповідно зменшує суму податкових зобов’язань за результатами податкового періоду, протягом якого був проведений такий перерахунок;
  • отримувач відповідно зменшує суму податкового кредиту за результатами такого податкового періоду в разі, якщо він зареєстрований як платник податку на дату проведення коригування, а також збільшив податковий кредит у зв’язку з отриманням таких товарів/послуг.

Постачальник має право зменшити суму податкових зобов’язань лише після реєстрації покупцем розрахунку коригування до податкової накладної в ЄРПН (пп. 192.1.1 ПКУ).

Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН може бути зупинена в порядку та на підставах, визначених КМУ.

Порядок зупинення реєстрації податкової наклад­ної/роз­рахунку коригування в ЄРПН затверджено постановою Кабміну 21.02.2018 р. № 117 (далі — Порядок № 117).

Згідно з п. 20 Порядку № 117 комісії контролюючих органів приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН або про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН.

Податкова накладна/розрахунок коригування, реєстрацію яких зупинено, реєструється, зокрема, у день настання однієї з таких подій:

  • прийнято та набрало чинності рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;
  • набрання рішенням суду законної сили про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (п. 28 Порядку № 117).

Отже, якщо відбувається зменшення суми компенсації вартості товарів/послуг, платник податку — постачальник може зменшити податкові зобов’язання лише після реєстрації покупцем в ЄРПН відповідного розрахунку коригування.

У разі зупинення реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування платник податку — постачальник може зменшити податкові зобов’язання на суму ПДВ, зазначену у ньому, після припинення процедури такого зупинення:

► у разі своєчасної реєстрації в ЄРПН такого розрахунку коригування — у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його складено;

► у разі несвоєчасної реєстрації в ЄРПН — у податковій декларації з ПДВ того звітного (податкового) періоду, в якому його зареєстровано в ЄРПН.

Правові основи функціонування системи електронного адміністрування ПДВ регулюються ст. 2001 ПКУ та регламентуються Порядком електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженим постановою Кабміну від 16.10.2014 р. № 569.

Відповідно до п. 2001.3 ПКУ показник ∑Перевищ є складовою формули, за якою обраховується сума податку, на яку платник податку має право зареєструвати в ЄРПН податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних (далі — реєстраційна сума).

Показник ∑Перевищ відображає загальну суму перевищення податкових зобов’язань, зазначених платником ПДВ у поданих податкових деклараціях з урахуванням поданих уточнюючих розрахунків до них, над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до них, зареєстрованих в ЄРПН.

Показник ∑Перевищ розраховується ДПС автоматично після прийняття звітності від платника податку та/або реєстрації в ЄРПН податкової накладної/розрахунку коригування, та при обрахунку позитивного значення вказаного показника на таке значення зменшується реєстраційна сума такого платника. Такий розрахунок здійснюється окремо за кожний звітний (податковий) період без наростаючого підсумку.

У випадку виникнення невідповідності між показниками податкової звітності з ПДВ та даними ЄРПН з метою правильного обрахунку показника ∑Перевищ платнику податку необхідно виправити таку невідповідність шляхом подання уточнюючих розрахунків за відповідні звітні періоди згідно з п. 50.1 ПКУ.

За матеріалами ГУ ДПС у Львівській області
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Галина
23.10.21 20:21

Порядок 117 уже давно заменен на 1165? жесть!

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам