Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


27.05.22
50091 141 Друкувати

Строки реєстрації ПН та подання звітності у світлі Закону № 2260

Верховною Радою України 12.05.2022 прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового контролю та адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» (законопроєкт № 7360, далі – Закон № 2260).

Основні зміни, які внесені до ПКУ:

1. Уточнено особливості формування податкового кредиту (пункту 322 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ) на період дії воєнного стану, зокрема, за звітні (податкові) періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року при здійсненні операцій з придбання товарів/послуг, за якими в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) постачальниками не зареєстровано податкові накладні та/або розрахунки коригування (далі – ПН/РК) до них.

А саме, платники податку за звітні податкові періоди лютий – травень 2022:

- включають до складу податкового кредиту звітного (податкового) періоду суми податку на додану вартість, сплачені (нараховані) у складі вартості придбаних товарів/послуг, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання товарів/послуг відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

-  отримувачі послуг, що постачаються нерезидентами, місце постачання яких розташоване на митній території України, у разі нарахування таким отримувачем послуг податку на додану вартість у складі податкових зобов’язань, визначених у податковій декларації за відповідний звітний (податковий) період, такі платники податку мають право на віднесення таких сум податку до податкового кредиту відповідного звітного (податкового) періоду, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів, складених (отриманих) платником податку за операціями з придбання послуг, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»

-  податковий кредит, що був сформований у цей період на підставі первинних (розрахункових) документів, повинен бути підтверджений зареєстрованими в ЄРПН ПН/РК та уточнений (приведений у відповідність) шляхом подання уточнюючих розрахунків до поданих за ці періоди податкових декларацій з ПДВ.

2.1 Зміненою редакцією пп. 69.1 п. 69 підрозділу 10 ПКУ визначено, що протягом дії воєнного стану, у випадку відсутності у платника податків можливості своєчасно зареєструвати ПН/РК у ЄРПН, подати податкову звітність та сплатити податки і збори, платники податків звільняються від штрафів з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Аналогічна норма щодо звільнення від фінансової відповідальності передбачена і для платника податків щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу.

Так, у випадку відсутності можливості у платника податків щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо реєстрації ПН/РК в ЄРПН, подання податкової звітності та сплати податків і зборів, такий платник податків звільняється від відповідальності, але тільки у межах діяльності, яка провадиться через такі філії, представництва, відокремлені чи інші структурні підрозділи, на період до завершення дії воєнного стану.

2.2 Відновлюється податкові обов’язки для платників податків, у яких є можливість, своєчасно:

- реєструвати в ЄРПН ПН/РК,

- подавати податкову звітність,

- сплачувати податки та збори.

Відповідно такі платники звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності Законом за умови:

- реєстрації ПН/РК за операціями з постачання товарів/послуг, здійсненими в період лютий-травень 2022 року, до 15 липня 2022 року (по податковому кредиту, відображеному у податкових деклараціях з ПДВ за звітні (податкові) періоди лютий-травень 2022 року на підставі первинних (розрахункових) документів має бути здійснена реєстрація ПН/РК в ЄРПН);

- подання податкової звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 цього Кодексу, до 20 липня 2022 року;

- сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

Після спливу цих термінів та невиконання платниками свого податкового обов’язку до таких платників будуть застосовані штрафні санкції визначені ПКУ.

2.3 Платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов’язки, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, подання звітності, сплати податків і зборів, та за умови виконання ними таких податкових обов’язків протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

2.4 Платники податку, які перейшли на спрощену систему оподаткування зі сплатою 2% податку, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язкових, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу на спрощену систему оподаткування, за умови виконання таких обов’язків протягом 60 днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такий
платник податку перебував до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.

2.5 Платники податків, які виправляють помилки шляхом подання уточнюючих розрахунків до 25 липня 2022 року, звільняються від штрафних санкцій за заниження податкових зобов’язань за звітні податкові періоди, що припадають на період дії воєнного стану.

Тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану, платники ПДВ не матимуть права на подання уточнюючих розрахунків до податкових декларацій, за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ.

Порядок підтвердження можливості чи не можливості виконання податкового обов’язку та перелік документів, які підтверджують неможливість виконання таких обов'язків, встановлюється Мінфіном.

3. Відновлюється проведення камеральних перевірок податкової звітності, своєчасності реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН, своєчасності подання податкових декларацій (розрахунків) та своєчасності сплати узгоджених сум податкових зобов’язань.

Визначені терміни проведення камеральних податкових перевірок податкових декларацій з податку на додану вартість та уточнюючих розрахунків до них за звітні податкові періоди:

лютий, березень, квітень, травень 2022 року - розпочинаються на наступний день після 20 липня 2022 року та завершуються не пізніше 20 вересня 2022 року;

червень, липень 2022 року - розпочинаються на наступний день після 20 серпня 2022 року та завершуються не пізніше 20 жовтня 2022 року.

Подані уточнюючі розрахунки до податкових декларацій з податку на додану вартість за звітні податкові періоди до лютого 2022 року перевіряються у строк, визначений цим пунктом для звітного періоду, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку (абзаци другий, п’ятий - восьмий підпункту 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу).

4. Відновлюється проведення і документальних перевірок:

- що проводяться на звернення платника податків;

- при реорганізації, припиненні, банкрутстві особи;

- перевірки з питань валютного контролю;

- при декларуванні платником бюджетного відшкодування та/або від’ємного значення з ПДВ.

5. Відновлюється бюджетне відшкодування сум ПДВ.

Підпунктом 69.11 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ зупинено до 21 липня 2022 року дію пунктів 200.10 - 200.12 ПКУ, що визначають порядок узгодження, терміни проведення перевірок та процедуру відшкодування контролюючим органом заявленої суми бюджетного відшкодування за результатами камеральної та документальної перевірки.

До звітних податкових періодів лютий - липень 2022 року пункти 200.10 - 200.12 статті 200 Кодексу застосовуються з урахуванням строків для проведення камеральних, документальних податкових перевірок, передбачених підпунктом 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ.

Подані уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ за звітні податкові періоди до лютого 2022 року перевіряються у строк, визначений цим пунктом для звітного періоду, на який припадає день подання такого уточнюючого розрахунку.

Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

6. Доповнено новим підпунктом 69.29 пункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ, згідно якого суми податку на додану вартість, включені до складу податкового кредиту при здійсненні операцій з придбання товарів, які у подальшому були знищені (втрачені) внаслідок дії обставин непереборної сили у період дії воєнного стану:

не включаються до обрахунку суми бюджетного відшкодування;

зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду до її повного погашення.

7. Законом № 2260-ІХ виключено можливість, встановлену на період дії воєнного, надзвичайного стану, для платників, які зобов’язані подавати звітність в електронному вигляді, подавати до контролюючого органу податкову звітність та інші документи в паперовій формі.

8. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто з 27 травня 2022 року, крім змін до підпунктів 69.2 та 69.11 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ ПКУ в частині камеральних перевірок декларацій та уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, які наберуть чинності з 2 червня 2022 року.

Тобто порядок та строки проведення камеральних перевірок податкових декларацій (уточнюючих розрахунків) із заявленими сумами бюджетного відшкодування ПДВ набирає чинності саме з 2 червня 2022 року.

За матеріалами ДПСУ
Коментарі
 • Елена
27.05.22 10:47

До какого числа необходимо зарегистрировать НН за первую половину мая? до 31 мая или до 15.07?

Відповісти
 • Олена
07.06.22 14:38

Елена, а я зрозуміла так, що ПН, датовані з 27 05 22 по 31 05 22 (включно) треба реєструвати до 15 06 2022

Відповісти
 • Людмила
02.06.22 09:51

Елена, До 15.07. До цієї дати відсутні строки реєстрації, як було раніше. 

Відповісти
 • Катюша
02.06.22 15:36

Людмила,а срок сдачи декларации по НДС за май до 20 июня?

Відповісти
 • Юрек
07.06.22 12:16

Катюша,да

Відповісти
 • Перекатиполе
01.06.22 11:19

Если бы Правительство соблюдало  ЗАКОН:
1. Закон обратной силы не имеет. Новые нормы уменьшают льготный период. Предыдущая редакция была - 6 месяцев после окончания военного положения. 
2. Статья 4.1.9 ПКУ - изменения в какие-либо элементы налогов не могут вноситься ранее чем за 6 месяцев до начала нового года, в котором будут действовать новые правила. 
Реальность ... "приняли" - "опубликовали" - через неделю новые нормы в ПКУ.
Бухгалтеров "пожалели", дали время подтянуть хвосты. Для февраля-мая по регистрации НН/РК один общий срок - 15 июля. Это удобно для алгоритмов программной проверки. 

Відповісти
 • Юра
03.06.22 03:52

перекатиполе, оно бы выполняло, если бы народ сплотился не только против внешних, а с особой непримеримостью боролся в способ, предусмотренный законодательством реагировал на внутренних врагов, и вместо регистрации нн для возврата ндс зернотрейдерам завлил суды исками против преступников принимающих заедомо протиправные законы.
дата 01.07.2022 установлена в способ, не предусмотренный законом, так как закон, который прямо запрещает её установление не отменен.

Відповісти
 • Юра
06.06.22 05:48

Юра, В догонку, на ак.части интернет не украинский и на тах зайти низя. Что за кидалово, как мне не быть нехорошим и зарегить НН, что за подстава. Типа всёдля зернотрейдеров?

Відповісти
 • Юра
06.06.22 05:57

Юра, прошу всех, кто от меня не получил нн. включайте кредит по факту операции и подавайте на меня жалобу. жду фискалов с проверкой. правда тут бтры по улицам ездят с латинскими буквами на бортах. кто то очень хотел с кирилицы уйти на латиницу Ну а смелым прошу взять за основу 60 дней после войны. и попытку изменить закон в сторону ухудшений и подать в ДБР по факту принятий заведомо неправомерных решений.  и параллельно, как можно не отменив смертную казнь вносить закон о несудебном расстреле , Но если можно, то могу ли я при встрече расстрелять умников натворивших такое с НН. 

Відповісти
 • Олена
06.06.22 14:22

Юра, , підтримую!

Відповісти
 • Алла
27.05.22 11:56

реєстрації ПН/РК за операціями з постачання товарів/послуг, здійсненими в період лютий-травень 2022 року, до 15 липня 2022 року Елена,

Відповісти
 • Людмила
27.05.22 11:46

Елена, до 31 мая

Відповісти
 • Ольга
27.05.22 11:21

Елена,реєстрації ПН/РК за операціями з постачання товарів/послуг, здійсненими в період лютий-травень 2022 року, до 15 липня 2022 року

Відповісти
 • Людмила
27.05.22 11:54

Ольга, "граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цим Законом"- то есть до 27 мая.
Сроки регистрации:  
за февраль (28.02 и 15.03),
за март (31.03 и 15.04),
за апрель (30.04 и 15.05)
попадают в интервал с 24.02 по 27.05
А вот май- срок до 31.05 и 15.06- УВЫ, уже за пределами 27.05- и за 3 рабочих дня дня нужно успеть зарегить, было бы чем!

Відповісти
 • Ніна-Н
27.05.22 14:24

Людмила, таки да. То найперше треба реєструвати травень. "Допомогли" бізнесу. А як же розуміти те, що за операціями з постачання товарів/послуг, здійсненими в період лютий-травень 2022 року, до 15 липня 2022 року?  

Відповісти
 • Татьяна
27.05.22 11:00

Елена, у мене теж таке питання, ніде поки роз'яснень немає

Відповісти
 • Наталья
27.05.22 11:43

Здравствуйте, подскажите, налоги по ФОП 1-2 группы единый налог теперь нужно платить, и как ЕСВ остается по желанию или нет? Спасибо 

Відповісти
 • Михаил
27.05.22 14:17

Наталья,всё осталось, добровольно

Відповісти
 • Лиза
27.05.22 12:03

Подскажите. Подам за февраль декларацию по НДС, где нк  будет по первичке. В мае-июне все мои поставщики обещают зарегить нн. До 20.07 декларации с февраля по июнь 2022г сдам. Но смущает фраза в законе -   податковий кредит, що був сформований у цей період на підставі первинних (розрахункових) документів, повинен бути підтверджений зареєстрованими в ЄРПН ПН/РК та уточнений (приведений у відповідність) шляхом подання уточнюючих розрахунків до поданих за ці періоди податкових декларацій з ПДВ.  Так что необходимо будет уточнять с помощью уточняющих расчетов за эти периоды ? 

Відповісти
 • Людмила
02.06.22 09:57

Лиза, потрібно буде уточнити деки, якщо вам не зайде якась податкова, яку ви включили в деку. Наприклад, я включила в лютому м/ці податкові від постачальника по первинним документам. Зараз їм дзвоню, а вони кажуть, що у них немає фізичної можливості зараз їх реєструвати. Бухгалтерії немає зовсім. Тому мені буде потрібно їх податкові  через уточнюючий розрахунок зняти з деки за лютий і збільшити собі суму до сплати в бюджет.

Відповісти
 • Львица
27.05.22 13:32

Лиза, я так понимаю это опять ГНИ стали коллекторами. 
Я не сдавала декларации НДС с февраля. Теперь если сдать за февраль без НК, то к оплате будет 100тіс. А НК за февраль будет включен по регистрации нн, т.е. пусть условно в июне. Получается в июне будет минусовое НДС, а за февраль надо оплатить все 100тыс? Ведь по факту если бы я включила НК в февраль у меня к оплате было бы 16тіс. И что тогда с пополнением СЭА ???
Аналогично и с теми кто сдавал включая по первичке, надо сдать уточнкенку и снять с НК февраля, а включить в месяце регистрации НК.

Відповісти
 • Лиза
27.05.22 14:07

Львица, вот как раз мнения по этому вопросу разделились. Одни говорят, что если первичку до 15.07 подтвердят регистрацией нн, то никаких уточненок делать не надо. Другие, что надо будет уточненкой снять кредит по первичке в феврале и включить в месяц когда они были зарегистрированы. Кто прав, не понятно и как правильно сделать.

Відповісти
 • Людмила
02.06.22 09:59

Лиза, до 15.07 немає строків реєстрації. Всі податкові, які виписані з 16 лютого по 31 травня мають бути зареєстровані до 15.07.
Тільки так. Податкові з 01.06 повинні реєструватися по старим правилам.

Відповісти
 • Одинец
01.06.22 15:46

Лиза, а где логика в  снятии налогового кредита? Тогда не разрешали бы его по первички включать. Зачем эти телодвижения: включили, убрали?

Відповісти
 • Татьяна
27.05.22 12:30

Лиза, так. 16 липня сідаємо і перевіряємо, що не зареєстровано, то маємо уточнюючі :(
За 4 дні треба уточнити три місяці. І ще й травень здати.  Ночувати мабудь біля компу.

Відповісти
 • Оксана_Киев
27.05.22 12:10

Лиза, а из ваших поставщиков никто не перешел на 2%? а то мы уже с одними так на нк попали. Ну поставлю я февраль по первичке. А они не зарегят мне нн, пока не вернутся с 2%. А не вернутся до конца в/стану. И будем мы корректировки ваять до бесконечности 

Відповісти
 • Людмила
27.05.22 13:09

Оксана_Киев, да, так точно, и деньги платить 

Відповісти
 • Лиза
27.05.22 12:21

Оксана_Киев, к счастью, никто не перешел. И я так понимаю, что если все нн мне зарегистрируют до 15.07, те что я указала по первичке, то делать уточненки мне не надо. Так ?

Відповісти
 • Людмила
02.06.22 10:01

Лиза, так.

Відповісти
 • Светлана
27.05.22 17:08

Лиза,да.Вы же в декларации в Додатке 1 показывали по поставщику суммарно за месяц (разбивки на налоговые накладные и даты нет давно). Если все зарегистрировано будет, то сумма верная и уточнять ее не надо

Відповісти
 • Юлия
27.05.22 13:05

Здравствуйте! А если я подавала декларацию по первичным документам и сумма обязательств уже села в лимит, налоговые накладные за период подачи отчета опять будут "съедать" лимит при регистрации???

Відповісти
 • Галина
27.05.22 14:06

Юлия, не должно, по второму лимиту . если вы показали в п. 1.1 Дод 1

Відповісти
 • Елена
27.05.22 13:35

я так розумію, що строків реєстрації податкових як уло раніше до 15-го та до 30/31 - не має? чи з'являться після 15.07?

Відповісти
 • Львица
27.05.22 13:41

Почему Гетманцев еще живой...

Відповісти
 • бух
07.06.22 15:39

Львица, судя по 1му дизлайку Гетманцев тоже читает комменты

Відповісти
 • Елена
27.05.22 13:41

Задовбало все! Вже подзвонили з податкової  - прибирайте відшкодування або ми йдемо до вас на перевірку,  бо підприємство інвалідів - у вас дуже мало працівників, притому що все майже автоматизовано!!!!! Не хочете преревірити тих, хто всі ці роки розкрадав бюджет і досі гарно себе почуває при владі!!!!!

Відповісти
 • Елена
27.05.22 13:42

Балаболи

Відповісти
 • Любовь
27.05.22 15:04

так надоело эти ребусы разгадывать. Ну почему нельзя внятно написать до какого числа надо зарегить выписанные налоговые с 01.05 по 15.05?

Відповісти
 • Вікторія
02.06.22 15:45

Любовь, у меня лимит был. Кинула май весь утром 31.05 и февраль ближе к вечеру.
Сегодня утром выловила квитанции. Весь февраль сел, весь май отказ. Нет кредита. А там кредита еще на май и март хватает.

Відповісти
 • Маргарита
31.05.22 13:19

Любовь, что вы мучаетесь. Если есть лимит, регистрируйте. А если нет, то как вы их зарегистрируете без НК ? Значит ждем входящих и регистрируем до 15 июля.

Відповісти
 • Лилия
27.05.22 17:06

Любовь, Я вважаю, що до 15.07. Як мені реєструвати травнену накладну до 31.05.22р., якщо приход товару був, наприклад,у квітні. Тобто я до 31.05.22р. повинна зареєструвати свою реалізацію, а мій постачальник зареєструє мені квітневий кредит у липні (для прикладу)ю Зразу моя накладна ризикова і зупинена реєстрація, 

Відповісти
 • Галина
27.05.22 15:10

Любовь,они сказали что ло 15.07.22, но это неправда по ПКУ

Відповісти
 • Татка
27.05.22 15:05

Любовь, и в какой период включать налоговые. всегда ребусами пишут, каждый понимает как хочет. а потом куча вопросов.((

Відповісти
 • Любовь
27.05.22 15:06

отправила для пробы одну налоговую, висит полдня "Очікується доставка"

Відповісти
 • Елена
27.05.22 19:03

Любовь, я в 8 утра из спортивного интересу отправила одну по старой форме, квитанция о непринятии пришла в 19-02. 
Ещё одну, уже по новой отправила в 14, пока ответа нет.

Відповісти
 • Ольга
27.05.22 16:43

А вы отправили уже на новом бланке налоговую?

Відповісти
 • Наталія
27.05.22 15:11

Любовь,а у вас лимит не минусовый? У меня  минус, некуда и отправлять. И  у  большинства, как я понимаю, минус  

Відповісти
 • Ніна-Н
27.05.22 16:11

Наталія,в тих, хто здавав деклараціїї мінусовий ліміт

Відповісти
 • Любовь
27.05.22 15:29

Наталія,лимит минусовый, но есть перевищення. За рахунок перевищення мала б реєструватись, але вона навіть до ДПС не дійшла

Відповісти
 • Наталія
27.05.22 15:50

За рахунок перевищення травневі не зареєструє.

Відповісти
 • Елена
03.06.22 16:46

Наталія, за рахунок перевищення і за лютий   не реєструє. 

Відповісти
 • Любовь
27.05.22 16:39

Наталія,я за лютий відправляла. Але у них нічого не працює. Добре, що карантин продовжили.

Відповісти
 • Наталья
27.05.22 16:21

Тут, хоть бы дожить до 15.07.....

Відповісти
 • Ольга
27.05.22 17:21

орут до 15.07.22 нужно зарегить налоговые и тут же закрывают реестры в электронном кабинете:
На період дії воєнного стану обмежено доступ до публічних електронних реєстрів
Ну не сволочи блин?

Відповісти
 • Светлана
27.05.22 17:56

Я так и не поняла, как я могу май зарегистрировать, если у меня отрицательный лимит?Если бы не было сдави отчетов без регистрации, то он был бы положительным, т.е. у меня есть сумма превышения за счет включенных, но незарегистрированных НН за 02-04 условно на
200грн,  и есть сумма оплаты по декларациям 100грн, соотвественно мне выдает отрицательный лимит -100 грн. И как мне май  отправлять?

Відповісти
 • Марина
27.05.22 20:56

До 15.07 зарегистрировать налоговые накладные, до 20.07 сдать декларации, оплатить до 30.07. А как быть с оплатой, если нет денег на р/сч и нет возможности внести ?   Штраф будет или в связи с военным положением нет ?

Відповісти
 • Алина
31.05.22 08:29

Доброе утро! Подскажите если сегодня регистрировать нн за первую половину мая то уже будут штрафы? 

Відповісти
 • Олена
31.05.22 10:23

Алина, налоговые накладные за май можно регистрировать до 15 июля. 

Відповісти
 • Оксана
31.05.22 09:22

Алина, не будут. Даже по довоенным срокам 1я пол.мая регистрируется по 31.05. А вторая пол.мая - по 15.06.

Відповісти
 • Оксана
31.05.22 09:29

я 27.05 отправила февраль-1ю пол. мая по одному предприятию. Висели, как обычно. В субботу, 28го пришли все квитанции. Но у меня был нормальный лимит, т.к. я не подавала никакие деки по первичке. Интересно прочесть официальный ответ, какой датой включать теперь нк. Склоняюсь к мнению, что все нн, зарегистрированные до 15.07., есть своевременные. И могут быть поставлены в соотв. месяцы. Но февраль активной работы и без н/кредита, когда сумма налога к оплате полезла, очень лакомый кусок для проверки..  

Відповісти
 • Людмила
31.05.22 13:46

Оксана, но ведь нам законом было разрешено формировать нк по первичке, так почему же при  регистр. входящей н/н в мае за февраль вы должны сторнировать этот нк в феврале и вкл-ть его в мае , по периоду регистрации этой н/н? Абсурд.

Відповісти
 • Раиса
31.05.22 11:04

Все законы пишутся и принимаются так чтобы мы дружненько побежали к аудиторам за денежки, и они нам разъясняли,как правильно надо делать, у меня складывается впечатление, что аудиторы еще и лоббируют такое написание законов... 

Відповісти
 • Лариса
31.05.22 12:26

Интересно что при пополнении СЕА лимиты не увеличиваются :(

Відповісти
 • Катерина
31.05.22 14:58

мне интересно еще одно. у меня допустим сегодня заблокировалась налоговая исходящая, потому что в месяце регистрации я уже попала под мониторинг, превысив отметку по контрагенту в 50 тыс. (за таблицу ндс не спрашивайте, подавала неоднократно, но безрезультатно). Ранее каждый месяц по этому контрагенту блокировалась одна налоговая и без особого труда разблокировку делала. Но это одна. А сейчас в месяце регистрации у меня будет много таких налоговых, потому что они накопились за все эти месяцы. И конечно они все заблокируются, чему я "очень рада".

Відповісти
 • Екатерина
01.06.22 11:56

Катерина, у меня грузовые перевозки по Украине, код 49.41, предприятие работает 4 года с одним и тем же видом деятельности. Под конец 2021 начали блокировать выборочно и вызывать директора. Надеялась, что хоть сейчас дадут нормально работать -но нет((. Вчера из 20 налоговых заблокировали 4. Причем например есть три перевозки на одного контрагента за месяц -две зарегистрировали, третья заблокирована. И так выбрали 4 наших заказчика. Причина- недостаточно операций с указанным видом деятельности( Позор такой стране, где допускается такое выборочное "ощипывание гусей". Не буду больше регистрировать, буду ждать критериев "можливости" от минфина и 15 июля. Может поумнеют наверху.

Відповісти
 • Анна
31.05.22 15:43

Коллеги, давайте что-то делать, или петицию писать- ну нельзя во время войны блокировать остаткам бизнеса работу!!!

Відповісти
 • Елена
03.06.22 16:49

Анна, я  -  за петицию!!!

Відповісти
 • Наталья
31.05.22 15:49

Редакция, напишите плиз, разъяснения, как включать кредит

Відповісти
 • Инна
31.05.22 16:15

дзвонила до податкового інспектора по пдв вона нічого не відповіла сказала сама нічого током не знає!!!!!! 

Відповісти
 • Валерия
31.05.22 16:53

Штраф за несвоевременную регистрацию налоговых накладных в ЕРНН в период с 1 марта 2020 года и до последнего календарного дня месяца (включительно) карантина не применяют. Кто-то знает эта норма еще действует? В случае если за первую половину мая таки нужно было регистрировать до 31 мая?

Відповісти
 • Катюша
31.05.22 20:02

Валерия,тоже не могу за май регистрировать и считаю, что в всязи с карантином штрафов не должно быть!

Відповісти
 • Юлия
31.05.22 17:08

Валерия, должна действовать, по идее...

Відповісти
 • Елена
31.05.22 22:17

Сдавала все деки, ушла в минус и в первой строке, и в 6.
Поставщик зарегил нн, перекрылась первая строка-появился маленький лимит. Начала регистрировать за февраль 31.05 в обед первую, при этом медок предупредил-не хватает лимита, продолжить? Смело нажала "да" поскольку нн была включена в додаток при сдаче деки, и отправила еще 10 нн за февраль. Вечером, где-то в 18:00 начали приходить квитанции . Потом постачальник еще одну зарегил, лимит еще увеличился, решила отправить за май, в 19 уже. И тут, зайдя в кабинет, вдруг увидела, что из лимита (т.е. из строки 1, вот та самая первая нн за февраль, съела сумму. Это видно в кабинете в СЕА ПДВ-реестр операций, и там же сумма лимита. Итог-одна нн уменьшила сумму и 6 строке (перевищення), и в первой строке (лимит). Завтра утром посмотрю что будет, может, глюк, но - совет всем, поверяйте .

Відповісти
 • Тетяна
01.06.22 10:00

Здрастуй, Україно!
Скажіть, будь ласка, що буде з лімітом при одночасній реєстрації  податкових  накладних  за червень 2022 та лютий-травень 2022.

Відповісти
 • Людмила
01.06.22 12:52

Тетяна, за февр-апрель спишет ндс вначале за счет лимита, через 10-20мин лимит откорректируется и эта сумма уйдет за счет перевищення. май пока только за счет лимита, вы ведь еще не сдали деку по маю, ( если 1-ю пол. мая регистрировали до 31,05, тогда ндс уйдет только за счет лимита, ну и июнь соответственно)

Відповісти
 • Ирина
01.06.22 10:34

Доброго дня! Звертаюсь до тих хто перейшов  на 2% без ПДВ( ми перейшли з 1 квітня). Чому нам не дають реєструвати податкові накладні за лютий-березень 2022 року. ЕРПН в цей час не працював. Ми не винні в тому що не було можливості реєструвати  податкові накладні. Зараз страждають наші покупці, які втрачають податковий кредит. В свою чергу ми задекларували свої завов"язання по ПДВ без реєстрації ПН за лютий і березень і чесно перерахували гроші в бюджет(дурні) Мені здається , що це добивання бізнесу, який намагається хоч якось вижити в умовах війни.

Відповісти
 • Елена
06.06.22 15:41

Ирина,наверное, ИМИ это и было так задумано - хитрый ход лишить нас кредита. сволочи

Відповісти
 • Людмила
01.06.22 12:47

Ирина, у вас нет такой возможности, потому что на сег. день вы не плательщики, а регистрация пройдет текущим днем, а не февралем-мартом. возвращайтесь на общую систему и спасайте своих покупателей

Відповісти
 • Алена
03.06.22 13:54

Людмила, у нас такая же беда, в налоговой ведь будет стоять дата когда были плательщиками НДС, я не понимаю почему нельзя дать возможность их регистрировать. Переходить обратно нам не выгодно, мы перевозчики топливо нам заходит с НДС 7%

Відповісти
 • Анастасія
01.06.22 15:57

Людмила,так в чем проблема дать возможность регистрировать только то, что было показано в декларациях, и , допустим, без возможности сдачи уточненок. Просто дать возможность РЕГИСТРИРОВАТЬ!?

Відповісти
 • Наталія
01.06.22 10:54

Ирина,а у вас ліміт не мінусовий?

Відповісти
 • Ирина
01.06.22 11:16

Ні. Не мінусовий

Відповісти
 • Перекатиполе
01.06.22 11:32

По сумме Перевищення. 
При попытке регистрации НН за счет суммы Перевищення алгоритм программы кабинета по новой проходит этапы проверки НН перед регистрацией. Начинает с первого пункта - наличие достаточной суммы для регистрации. Если суммы недостаточно, то программа будет отбрасывать такую накладную. до тех пор, пока лимит не пополниться. В программе не заложено возможности вытянуть в лимит сумму Перевищення за прошлые периоды перед регистрацией старой НН. Таким образом имеется системная ошибка, которая вынуждает плательщика дважды пополнять лимит!

Відповісти
 • Тетяна
01.06.22 14:39

Перекатиполе, зробила поки припущення, що реєстрація ПН при мінусовому ліміті здійстнюється на суму, яка дорівнює Сума перевищення плюс мінусовий ліміт. Приклад: перевищення 16 000, ліміт "-" 12 000. Сума на яку зареєструвалися ПН не більше 4 000.

Відповісти
 • Наталія
01.06.22 16:53

Тетяна, перевищення 740000, ліміт  -684000. Не реєструє

Відповісти
 • Катя
01.06.22 16:05

Тетяна, перевищення 8000, ліміт -11000, дало зареєструвати 7000. 
тоді як ?
ми вже всі довідки перебрали/перерахували  - на 7000 не виходить і не розуміємо нічого(

Відповісти
 • Вікторія
02.06.22 15:47

Катя, какой месяц? 
у меня февраль прошел норм, май отказ.

Відповісти
 • Екатерина
01.06.22 16:11

Катя, скільки ви оплачували ПДВ по декларації?

Відповісти
 • Катя
01.06.22 17:22

Екатерина,1800

Відповісти
 • Тетяна
01.06.22 14:46

В доповнення, тобто реєстрація здійснюється на суму розрахункового ліміту.

Відповісти
 • Татьяна
01.06.22 15:01

Тетяна, не хочу вас засмучувати, але ні, треба щоб ліміту вистачало на 100% пдв з податкової. інакше прийде квитанція з відмовою. перевірено

Відповісти
 • Екатерина
01.06.22 15:56

Татьяна, не у всіх, є підприємства що можуть реєструвати за рахунок 2-го ліміту, але чомусь це 50/50, комусь дає, комусь ні

Відповісти
 • Леся
01.06.22 15:44

Знову почалося, заблоковано ПН за лютий 2022р.

Відповісти
 • святой
01.06.22 22:08

Леся,Не удивился почему то.

Відповісти
 • Светлана
01.06.22 16:22

Подскажите налог на землю за 04.2022 надо заплатить по сроку 30.05.2020 или до 31.07.2022

Відповісти
 • Алена
03.06.22 13:55

Светлана, до 30.05

Відповісти
 • Тетяна
01.06.22 21:20

По моїм підприємствам поки такий розрахунок суми, на яку можливо зареєструвати, підтверджується.

Відповісти
 • святой
01.06.22 22:09

А кого нет возможности регистрировать? Выехала вся фирма из города.Документы и все все осталось там.Можно же регистрировать после войны? 6 месяцев вроде по закону.

Відповісти
 • Світлана
02.06.22 13:22

Заблоковано РК, чи можна подавати документи на розблокування?

Відповісти
 • Яна
07.06.22 15:33

Світлана, Таке саме питання. Але я спробувала подати. Відповідь прийла цікава- в ЄДРП не має даних про блокування такої податкової!!! Хтось може щось підказати?

Відповісти
 • Олена, Київ
02.06.22 14:39

Що робити з кредитом за лютий-березень, якщо постачальник перейшов на 2% і зараз не реєструє податкові накладні? Знімати та платити штраф? За що?

Відповісти
 • Елена
06.06.22 15:38

Олена, Київ, вообще эти 2% - нафига они их вводили, только всем все перепортили. Не знаю, кому от этих 2% есть выгода, но большинству - ВРЕД

Відповісти
 • Наталія
02.06.22 15:12

Олена, Київ,знімати , але  штраф  начебто не нараховується

Відповісти
 • Елена
02.06.22 15:37

Наталія, так переходили с 01.04 все, в марте они были плательщиками. Он в февр-марте был плательщиком НДС. Им проверка светит сразу

Відповісти
 • Наталія
02.06.22 16:34

Елена, лично я  ничего снимать не  буду  ближайшее время.  Я хоть и не переходила на 2% , регистрировать тоже ничего не могу . Если кому-то спокойнее  отминусовать  февраль-март ( потому что  многие как с ума посходили, требуют немедленную  регистрацию налоговых) , то пусть снимают без штрафа . 

Відповісти
 • Елена
02.06.22 17:54

Наталія, ну и правильно. Я отвечала на коммент "Олена, Київ,знімати , але  штраф  начебто не нараховується". Да я принципиально снимать не буду, даже если заставят. Сказали - по бумажным докам, доказывайте/ У меня одна фирма переходила на 2%, так вынесли мозг сдачами (сдатьём?, сдаванием) деклараций, бездельники.

Відповісти
 • Оксана
02.06.22 20:36

все это хорошо, если бы не было бы так печально! Если снять кредит , то придется платить в бюджет ту сумму которую не зарегистрировал контрагент, если не снимать и показать кредит "типо" по первичке то лимит уйдет в минус ...а если это сумма , например 150 тыс  НДС ? все ,можно уже фирме не работать, денег на  р/с что б погасить задолженность нет.. когда закончится военное положение не известно и когда те кто перешли на 2% перейдут на общ. систему тоже не известно и когда эти долбанные НН потом зарегистрируются что б лимит выровнялся. + штрафы с 27.05 возобновились.. Как вобще можно было додуматься нашему государству разрешить 20% переходить на 2%?ну и если уже так произошло, так дайте возможность 2% делать регистрацию своих обязательств с марта-апрель (если лимит позволяет), а потом делайте что хотите , а то получается зарегистрируй свои обязательства как хочешь+ оплати за контрагента кредит который перешел на 2%. Жесть!

Відповісти
 • Наталія
03.06.22 09:47

Оксана,я не  уходила на  2%, а регистрировать не могу из-за  минуса. 95% моих контрагентов  ничего мне не регистрируют , и я  думаю, что они точно будут  тянуть  до 15,07 , тем более  это крупные  контрагенты - топливо, например . А с меня  выкручивают руки  мои покупатели, всрись , регистрируй , иначе не платят . А мне минус погасить - больше 100000 на счет , где я  их возьму((
 

Відповісти
 • Оксана
03.06.22 13:26

Наталія, я не переходила но такая же проблема, еще и покупателей своих подведу, они то тоже ждут от меня НДС и что делать я не знаю....Но, дилема, я звоню в налоговую мне говорят что те что сейчас на 2% не могут регистрировать НН, а коллега по профессии звонит и ей говорят что могут регистрировать НН. Кто на 2%  отзовитесь, Вы пробовали регистрировать нн?

Відповісти
 • Алена
06.06.22 09:49

Оксана, пробывала не регистрируют, пришла 2-я квитанция на 2% регистрировать нельзя

Відповісти
 • Оксана
02.06.22 19:47

По какому критерию ДПС определяет : є можливість у платника податків виконати податкові зобов'язання, чи немає?! 

Відповісти
 • Львица
05.06.22 13:10

Оксана, ну если линия фронта в 14-20 км от вас, то значит уже имеете возможность,  а то что рядом стреляют, так это же не у вас, вы можете ходить на работу (отвечаю больше о себе)...
Стреляют 24 часа в сутки, но это слышно в той части города, где я, противоположная часть не слышит, и весь город не считаемся зоной боевых действий
(Запорожье)

Відповісти
 • Ирина
08.06.22 12:55

Львица, кошмар. у нас предприятие в Харькове и я даже на день поехать боюсь. линия фронта без понятия где, но летит пипец во все районы города

Відповісти
 • Елена
02.06.22 20:32

Оксана, а когда закончится военное положение, минфин придумает какие вы должны подать документы . А пока они сами не знают как это сделать. 

Відповісти
 • Анна
03.06.22 09:46

У нас отрицательный лимит по НДС, сдавали декларации с февраля по апрель включительно(НО и НК по первичке). Как теперь зарегистрировать свое НО?

Відповісти
 • Катерина
03.06.22 12:34

Анна, запит 1304001 если сумма по данному лимиту позволяет регистрировать, а на практике-нет, жалобу ДФС направление 5

Відповісти
 • Екатерина
03.06.22 13:05

Катерина, можно подробнее про жалобу? а то они как первый раз слышат

Відповісти
 • Людмила
03.06.22 11:46

Анна, сдайте уточненку, обнулите свои обязательства, и после регистрации н/н еще раз уточнека, в тот же день , если успеете. иначе система не регистрирует за счет превышения, если нет достаточного лимита. можно кинуть деньги на счет, а после регистрации н/н попросить их обратно на счет. мне до войны возвращали в течении 10дн

Відповісти
 • Оксана
03.06.22 12:55

Людмила,я правильно понимаю , что пополнив свой лимит деньгами их потом можно вернуть  на р/с?

Відповісти
 • Людмила
03.06.22 13:31

Оксана, мне тогда 80тыс вернули "на минуточку" большая сумма и в срок.

Відповісти
 • Людмила
03.06.22 13:29

Оксана, да , это прописано в кодексе. Только там должно выполняться условие, вы просите на счет сумму , которая останется в лимите после погашения налогового обязательства по деке за отчет. период. например, 20июня срок сдачи за май, если за май к уплате 50тыс, а лимит составляет 70тыс, то на возврат вы просите 20тыс. Я года 2назад это делала, сейчас уже не помню, вроде в самой декл. этот возврат  указываете. не могу посмотреть, так как уже на той фирме не работаю. Почитайте в кодексе порядок возврата

Відповісти
 • Наталія
03.06.22 09:52

Анна,неизвестно. Та же ситуация . И контрагенты  мне не не регистрируют  .Минус огромный ,погасить нечем, в  бюджет я  не  должна ничего
  

Відповісти
 • Алла
03.06.22 15:21

Плательщик 2% с 1.04.22 В июне поставщики регистрируют НН за февр.,вижу в кабинете. Лимит не увеличивается. Это из-за статуса?

Відповісти
 • Алена
06.06.22 09:46

Алла, да у вас лимит заморожен

Відповісти
 • Анастасия
03.06.22 15:41

Добрый день. Подскажите налоговые с /2 (сельхоз) в новой форме пишет ошибку. Дата составления до 01.01.22. Не пойму до 24.02.22 было все ок, все регистрировалось. Что сейчас кто знает??? 

Відповісти
 • лина
06.06.22 13:17

подскажите, в декларацию за февраль можно включать НК февраля зарегистрированный в июне? 

Відповісти
 • Людмила
06.06.22 16:17

податковий кредит, що був сформований у цей період на підставі первинних (розрахункових) документів, повинен бути підтверджений зареєстрованими в ЄРПН ПН/РК та уточнений (приведений у відповідність) шляхом подання уточнюючих розрахунків до поданих за ці періоди податкових декларацій з ПДВ.  А каким образом это уточнять, кто знает? допустим в налоговом кредите февраля была одна операция, отраженная по первичке.В мае я получила н/н , я должна сдать  уточненку за февраль и в дод. 1 первичку указать с минусом и такую же строку с плюсом. А если мне зарегистр. еще одну н/н за февраль, которую я не включала по первичке в деку, так на этот кредит я имею право в феврале? Поделитесь соображениями, пожалуйста

Відповісти
 • Татка
06.06.22 17:17

Людмила, зачем с минусом и с плюсом. это точно не верно. Если Вы включили по первичке в феврале, и вам поставщик в срок до 15.07 регистрирует ее - то вы ее не убираете, так и оставляете в феврале, просто сверяете с датой и наличием. А вот если Вы не включили по первичке - ТО тут мнения расходятся и однозначного ответа нет в какой период включать. ждем разъяснения налоговой. было бы очень хорошо если можно было бы включить в тот месяц в котором возникло первое событие.

Відповісти
 • Людмила
06.06.22 17:42

Татка, то есть вы считаете, что если по первичке сформирован НК и своевременно зарегистрированы н/н, которые соответствуют суммам первички- никаких уточненок сдавать не нужно?  А они пишут , что нужно -шляхом подання уточнюючих розрахунків до поданих за ці періоди податкових декларацій з ПДВ. 

Відповісти
 • Татка
06.06.22 18:05

Людмила, не нужно ни каких уточненок в данном случаи. Что вы будите уточнять. Вам необходимо только сверить все данные , если уверенны  что все верно показали по первичке и все налоговые за тот период зарегистрированы , то не нужно ни чего уточнять. Если будут расхождения - что подали - что зарегистрировали- то тогда необходима уточненка.

Відповісти
 • Елена
06.06.22 21:21

Девченочки-ребята! Подскажите, пожалуйста! Есть ли где-нибудь критерии платників податків, у яких є можливість виконувати зобов`язання? P.S. Харьков, Рогань, офис разрушен, документов и т.д. нет, все разъехались, кто- куда! Что-то регистрирую по банку - остаток февраля.

Відповісти
 • лина
07.06.22 14:28

Елена,нет

Відповісти
 • Ирина
07.06.22 10:04

Елена, беру во внимание список от кабмина. Харьков (Алексеевка + Дергачи). Надеюсь здравый смысл не покинет мин фин, мин экономики и иже с ними. 

Відповісти
 • Тетяна
07.06.22 11:05

Если  сдать уточненку в которой обнулить свои обязательства а кредит не трогать, то перевіщення уйдет и можно сразу отправить нн на регистрацию, а потом еще раз уточнека, в тот же день. Таким образом можно "обмануть" систему

Відповісти
 • Тетяна
07.06.22 11:09

можно "обмануть" систему, сдать уточненку, обнулить свои обязательства,кредит не трогать. Сумма превышения сразу уйдет, появится лимит что даст возможность быстро зарегистрировать н/н (только старые, не май) а потом еще раз уточнека с возвратом обязательств  в тот же день

Відповісти
 • Тетяна
08.06.22 12:32

Тетяна, Ви пробували, у вас вийшло зробити все за 1 день? Я реєструвала ПН поки був ліміт, квитанції про реєстрацію ПН приходять на 2-й день. День в день не вийде зняти зобовязання через уточнюючу, зареєструвати ПН і знову подати уточнюючу((((

Відповісти
 • бух
07.06.22 15:43

Тетяна, тоже была такая мысля

Відповісти
 • Елена
08.06.22 11:06

вывод - чтоб они там все провалились....законописцы. навертели такого, что теперь будем расхлебывать до конца войны и после.

Відповісти
 • Світлана
08.06.22 14:45

 ПН за рахунок 2-го ліміту не реєструє. Причина  відємне значення.  Від ДФС консультацій нуль. Що робити 

Відповісти
 • Наталія
08.06.22 15:30

Світлана,чекати, поки вам  зареєструють контрагенти. Я тільки вчора   отримала  змогу  реєструвати  хоть  щось

Відповісти
 • Лидия
08.06.22 20:48

https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/587660.html 
Де взяти  ліміт вони там подуріли ? Якщо реєструвати не з лютого , то це призведе до блокування , не вистачить оборотів по товарах. Країна абсурду, А найголовніше дуже вчасне роз'яснення. 08.06.2022р.  18;13 Не підписане відповідальною особою .  Браво.

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам