Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


22.05.12
1768 10 Друкувати

Ответы на актуальные вопросы участников семинара проведенного АПНУ. Налог на доходы физических лиц

   Як оподатковуються новорічні подарунки? Чи є пільга по податку на доходи фізичних осіб?
   
   Пунктом 165.1.39 ПКУ передбачено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається вартість дарунків, якщо їх вартість не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на місяць), встановленої на 1 січня звітного податкового року (за винятком грошових виплат у будь-якій сумі).
   
   Розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2011 р. становив ─ 941 грн., тобто гранична сума, яка не оподатковувалася ПДФО становила 420,50 грн., розмір мінімальної зарплати на 01.01.2012 р. ─ 1073 грн., тобто ПДФО оподатковувалася новорічні подарунки, гранична сума яких 536,50 грн.
   
   Також, відповідно до ст.3 Закону України від 30 листопада 2000 року N 2117-III (із змінами і доповненнями) «Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків» як виняток із загальних положень, встановлених Податковим кодексом України в період з 15 листопада поточного року до 15 січня наступного року вартість святкових подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, отриманих дітьми згідно з цим Законом від перелічених у статті 1 цього Закону установ і організацій, не включається до сукупного оподатковуваного доходу громадян, які є батьками.
   
   Під дитячими святковими подарунками в цьому Законі слід розуміти набори товарів, які містять лише кондитерські вироби та іграшки вітчизняного виробництва і фрукти, загальною вартістю не більше 8 відсотків прожиткового мінімуму для працездатної особи, встановленого законом на 1 січня звітного податкового року.
   
   Оскільки прожитковий мінімум для працездатної особи станом на 01.01.2011 р. дорівнював 941 грн., то неоподатковувана вартість новорічних подарунків у цьому році складає 941 х 8% = 75,28 грн. Якщо ж подарунок коштує дорожче, то суму перевищення необхідно оподатковувати за ставкою 15% (17%) як додаткове благо з урахуванням коефіцієнту для доходів у негрошовій формі.
   
   Працівник, який прийнятий на роботу в другій половині місяця, подав заяву про застосування податкової соціальної пільги. Чи зобов’язаний роботодавець контролювати використання податкової соціальної пільги за попереднім місцем роботи?
   
   Всім фізичним особам-платникам податку, у яких є підстави і які бажають скористатися правом на податкову соціальну пільгу, необхідно подати своєму роботодавцю (тільки за одним місцем отримання заробітної плати) заяву на отримання податкової соціальної пільги, що передбачено ст. 169 ПКУ.
   
   Податкова соціальна пільга починає застосовуватися до нарахованих доходів у вигляді заробітної плати з дня отримання роботодавцем заяви платника податку про застосування пільги та документів, що підтверджують таке право.
   
   Законодавством не передбачений обов’язок роботодавця контролювати правомірність застосування ПСП за попереднім місцем роботи працівника.
   
   Працедавець, який на підставі належним чином оформленої заяви працівника застосовував пільгу, звільняється від відповідальності за порушення останнім порядку застосування пільги.
   
   Чи вираховується сума єдиного соціального внеску в розмірі 34,7% з доходу від торговельної діяльності фізичною особою-підприємцем на загальній системі?
   
   Відповідно до ст. 138 ПКУ суми єдиного соціального внеску включаються до витрат операційної діяльності, а отже, приватний підприємець на загальній системі оподаткування, згідно пункту 177.4, має право зменшити свій загальний оподатковуваний дохід на суму єдиного соціального внеску.
   
   Оскільки підприємці ведуть облік доходів і витрат за касовим методом, датою здійснення витрат на сплату ЄСВ вважатиметься дата сплати внеску.
   
   Чи обов’язкова форма 3 - ДФ при закупці великої рогатої худоби?
   
   Відповідно до пп. 165.1.24 ПКУ до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються доходи від відчуження безпосередньо власником сільськогосподарської продукції (включаючи продукцію первинної переробки), вирощеної (виробленої) ним на земельних ділянках, наданих йому в розмірах, встановлених Земельним кодексом України для ведення особистого селянського господарства, якщо їх розмір не було збільшено в результаті отриманої в натурі (на місцевості) земельної частки (паю), будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок), ведення садівництва та індивідуального дачного будівництва.
   
   Згідно п.п. 14.1.234 ПКУ, Сільськогосподарська продукція (сільськогосподарські товари) - продукція/товари, що підпадають під визначення груп 1-24 УКТ ЗЕД, якщо при цьому такі товари (продукція) вирощуються, відгодовуються, виловлюються, збираються, виготовляються, виробляються, переробляються безпосередньо виробником цих товарів (продукції), а також продукти обробки та переробки цих товарів (продукції), якщо вони були придбані або вироблені на власних або орендованих потужностях (площах) для продажу, переробки або внутрішньогосподарського споживання.
   
   Живі тварини; продукти тваринного походження входять до груп 01 – 05 Класифікатора. Тому, за умов, викладених у п.п. 165.1.24 ПКУ, їх продаж звільняється від оподаткування податком на доходи фізичних осіб.
   
   Наявність Довідки про право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання податку (форма № 3 ДФ) не є обов’язковою, але потрібна для того, щоб податковий агент при виплаті доходу за придбану ним сільськогосподарську продукцію не утримував податок на доходи фізичних осіб.
   
   Фізична особа – підприємець на загальних підставах, яка не отримує дохід від діяльності та подає нульові декларації до ДПС, одночасно є найманою особою на підприємстві та отримує заробітну плату. Чи має право на податкову соціальну пільгу такий працівник ?
   
   На відміну від Закону України від 22 травня 2003 року N 889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб» Податковий кодекс України не позбавляє підприємців права на податкову соціальну пільгу.
   
   Відповідно до ст. 169 ПКУ податкова соціальна пільга не може бути застосована до: - доходів платника податку, інших ніж заробітна плата; - заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує одночасно з доходами у вигляді стипендії, грошового чи майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад'юнктів, військовослужбовців, що виплачуються з бюджету; - доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.Але наявність таких доходів не позбавляє громадян права на застосування ПСП до доходу у вигляді заробітної плати. За якою ставкою оподатковуються дивіденди засновникам, якщо протокол про рішення їх нарахування, виплати дивідендів було здійснено в 2011 році, а дивіденди сформовані з прибутків за минулі роки ─ 2009-2010 рр.?Відповідно до п. 170.5 ПКУ дивіденди оподатковуються під час їх нарахування (виплати). Такі дивіденди засновникам оподатковуються за ставкою 2011 року. Відповідно до ст. 167 ПКУ, ставка податку становить 5 відсотків бази оподаткування щодо доходу, нарахованого як дохід у вигляді дивідендів.
   
   Підприємство надало благодійну допомогу на лікування онкохворих дітей в сумі 1300 грн. Чи потрібно утримувати прибутковий податок та скільки разів на рік можна надавати таку допомогу на лікування різним фізичним особам, не працівникам нашого підприємства ?
   
   Така допомога може надаватись безпосередньо дитині (його батькам або опікунам) або медичному закладу.
   
   Відповідно до пункту 170.7.3 ПКУ, не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами – юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з абзацом першим п.п. 169.4.1 п. 169.4 ст. 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року.
   
   Граничний дохід для застосування податкової соціальної пільги, відповідно до пункту 169.4.1 ПКУ, дорівнює розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. У 2011 році розмір граничного доходу складав 1320,00 грн.
   
   Сума перевищення нецільової допомоги над граничним розміром доходу включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку.
   
   Сума нецільової допомоги відображається у формі 1ДФ.
   
   У разі нарахування та виплати нецільової (благодійної) допомоги на користь платника ПДФО, податковий агент відображає у звіті за формою 1ДФ суми її перевищення над граничним розміром доходу, визначеним відповідно до пункту 169.4.1 ПКУ.
   
   Кількість наданих протягом одного року нецільових благодійних допомог як працівникам, так і не працівникам підприємства у розмірі 1320,00 грн. при поданні звіту за формою 1ДФ ─ необмежена.
   
   Також згідно п.п. 170.7.4. ПКУ не включається до оподатковуваного доходу цільова благодійна допомога, що надається резидентами - юридичними чи фізичними особами у будь-якій сумі (вартості):
   
   а) закладу охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім'ї першого ступеня споріднення, інваліда, дитини-інваліда або дитини, в якої хоча б один із батьків є інвалідом; дитини-сироти, напівсироти; дитини з багатодітної чи малозабезпеченої родини; дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування інвалідів) у розмірах, що не перекриваються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
   
   У такому випадку підприємству краще укласти договір безпосередньо із вказаним закладом і перераховувати гроші згідно з договором і виставленими йому рахунками.
   
   Чи можна подавати звіт 1 ДФ без згоди фізичної особи?
   

   Відповідно до ст. 176 ПКУ, особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування.
   
   Разом з тим, відповідно до ст.10 Закону України від 1 червня 2010 року N 2297-VI «Про захист персональних даних» використання персональних даних передбачає будь-які дії володільця бази щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб'єктам відносин, пов'язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб'єкта персональних даних чи відповідно до закону.
   
   Отже, у випадку подання звіту за формою 1 ДФ, дозвіл фізичної особи на використання її персональних даних не потрібний.
   
   Чи є ДПІ розпорядником персональних даних при отриманні 1ДФ? Якщо так, то чи потрібно заключати з ДПІ договір як з розпорядником персональних даних?
   
   Відповідно до ст. 2 Закону України від 1 червня 2010 року N 2297-VI «Про захист персональних даних» розпорядником бази персональних даних є фізична чи юридична особа, якій володільцем бази персональних даних або законом надано право обробляти ці дані.
   
   Тому не потрібно додатково укладати з ДПІ договір у письмовій формі, як з розпорядником персональних даних.
   
   Які підтверджуючі документи при хворобі необхідні для підтвердження хвороби при отриманні допомоги на лікування без оподаткування?
   
   Відповідно до п.п.165.1.19 п.165.1 ст.165 ПКУ, до доходів, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу відносяться кошти або вартість майна (послуг), що надаються як допомога на лікування та медичне обслуговування платника податку за рахунок коштів благодійної організації або його роботодавця, за наявності відповідних підтвердних документів, крім витрат, що компенсуються виплатами з фонду загальнообов'язкового державного соціального медичного страхування.
   
   Проте, законодавчо не визначено необхідний перелік відповідних документів для підтвердження хвороби при отриманні допомоги на лікування без оподаткування. Такими документами можуть слугувати первинні документи, які засвідчують фінансові витрати на лікування.
   
   
   Чи має право користуватися податковою соціальною пільгою працівник, який працює за сумісництвом згідно написаної ним заяви?

   
   Відповідно до ст. 169 ПКУ, працівник, який працює за сумісництвом, якщо у нього є підстави та бажання скористатися правом на податкову соціальну пільгу, має право користуватися податковою соціальною пільгою тільки за одним місцем отримання заробітної плати, подавши своєму роботодавцю заяву на отримання податкової соціальної пільги. Тобто, працівник отримає податкову соціальну пільгу безпосередньо на заробітну плату за одним місцем роботи.
   
   Слід зазначити, що працедавець, який на підставі належним чином оформленої заяви працівника застосовував пільгу, звільняється від відповідальності за порушення останнім порядку застосування пільги.
   
   Податкова перевірка визначила порушення заповнення 1ДФ за ІІ квартал ─ відсутність даних по операціям з двома підприємствами. Відомості у формі 1 ДФ є інформативними, адже вона подається після сплати утриманого ПДФО. Чому за це порушення застосували штраф 510 грн.?
   
    Хоча форма 1 ДФ є інформативною, відповідно до п.46.1. ПКУ вона підпадає під визначення податкової декларації - документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених цим Кодексом) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов'язання, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.
   
   Податковим кодексом України передбачені штрафні санкції за неподання або несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення змін до податкової звітності(ст. 120 ПКУ) та у разі визначення контролюючим органом суми податкового зобов'язання (ст. 123 ПКУ). За відображення недостовірних даних у податковій декларації штрафні санкції не передбачені.
   
   Але за порушення платником податків порядку подання інформації про фізичних осіб - платників податків передбачена спеціальна норма.
   
   Пункт 119.2. статті 119 ПКУ, вказує: неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
За матеріалами АППУ
Рубрика:
Коментарі
  • Лана
22.05.12 22:54

"Пункт 119.2. статті 119 ПКУ, вказує: неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку - тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень" У нас работает 200 работников, им ежедневно выдается мыло, средства индивидуальной защиты, молоко и т.п. Эти СИЗы не облагаются НДФЛ, однако их обязательно указывать в форме 1-ДФ. Выбрать это за квартал невозможно, нужно вручную обрабатывать все ведомости на выдачу. Если еще количество СИЗов по каждому работнику посчитать можно, то цена на них каждую закупку меняется... Вобщем, смысл заморачиваться, тратить кучу времени, если все равно штраф 510,00 грн. Это все равно меньше, чем нанимать работника для этой бесполезной работы. На обязательства перед бюджетом это никак не влияет... Так это у нас 200 человек, а крупные предпритяия, где работают тысячи.... Если придет инспектор и захочет проверить - кину ему на стол папку с ведомостями - пусть сидит и выбирает... :)))

Відповісти
  • Бухгалтер Одесса
22.05.12 23:39

А причем здесь "підприємства" в 1ДФ?

Відповісти
  • ************************
23.05.12 00:17

да хоть кто-штраф и все!!!!!!!

Відповісти
  • Bhbyf
23.05.12 04:50

работаешь-работаешь и вроде все нормально, а придут и нароют на штраф и себе на хлеб с маслом!

Відповісти
  • Bhbyf
23.05.12 04:51

скоро, блин, за вдыхаемый воздух платить налоги да штрафы будем!

Відповісти
  • Аноним
23.05.12 05:04

Податкова перевірка визначила порушення заповнення 1ДФ за ІІ квартал ─ відсутність даних по операціям з двома підприємствами ---- это глюк у автора статьи или у меня (1ДФ и предприятия) ? ? ? ? ? !!!

Відповісти
  • пир во время чумы(
23.05.12 06:20

наверное підприємцями

Відповісти
  • agony
23.05.12 07:18

то просто в АППУ не знает что такое "підприємство", а что такое "підприємець"... начинается слово одинаково и фиолетово что окончание разные и смысл тоже

Відповісти
  • Алла
25.05.12 12:07

підскажіть,а якщо сама уточнила 1ДФ то штраф теж 510 за 1 квартаа,а якщо за 2 то1020.чи за самостійно подану уточнюючу по 1ДФ не штрафуєтья?

Відповісти
  • Граф
28.05.12 04:13

Вот вот вопрос актуальный, налоговая штрафует за уточненку невзирая, что сам обнаружил ошибку и исправил, игнорируя п.120.2 НКУ. Особенно обидно, когда в уточненке исправляется ИНН. У меня был случай, когда ИНН я взял из нотариальной доверенности и начинался он на "8". По принципу определения первых 5-ти цмфр ИНН такой человек должен родиться в 2125 году?????? и также на практике встречались оригиналы ИНН начинающиеся с "8" т.е. такие выданы в ГНИ. Кто-нибудь сталкивался с такими кодами и что это значит? Ошибка при присвоении или.......?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
45378 132
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти