Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.01.13
1695 10 Друкувати

Обзор интернет-изданий (21.01.2013-27.01.2013)

ГНСУ об авансовых взносах по налогу на прибыль
Далее
ГНСУ о налоговой накладной
Далее
ГНСУ об авансовых взносах, уплаченных при выплате дивидендов
Далее
Налоговая накладная: «необязательные» реквизиты и не только
Далее
Приказ об учетной политике: конституция, которую нужно выполнять
Далее
 
Розмір аліментів, який визначено відповідно до рішення суду
Чи можна змінювати розмір аліментів, який визначено відповідно до рішення суду? Далі
Нормативна грошова оцінка землі
Яка грошова оцінка земельної ділянки на 2013 рік? Далі
Чи оподатковується ПДВ вартість майнових прав, внесених у статутний капітал
Нерезидент передає як внесок до статутного капіталу юридичної особи — резидента — платника ПДВ майнові права на об’єкт інтелектуальної власності. Чи підлягає оподаткуванню ПДВ така операція? Далі
Право на відпустку по догляду за дитиною
Чи має право дитина-інвалід відвідувати дитячий садочок, якщо матір знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і має намір продовжити відпустку до досягнення дитиною шести років (згідно медичного висновку)? Далі
ПДФО і благодійна допомога
Чи оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО) цільова благодійна допомога, яка перерахована закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування дитини-інваліда, члена сім’ї платника податку, та за яким кодом відображається у податковому розрахунку №1ДФ? Далі
 
О Порядке выдачи органами ГНС справки об отсутствии задолженности по налогам и сборам
Далее
Как уценка товара отражается в бухгалтерском и налоговом учете
Далее
Об изменении Порядка представления финансовой отчетности
Далее
 
Налоговый кодекс Украины
Кодифицирован по состоянию на 19 января 2013 года Далее
 
Фінансова звітність: форми, строки та порядок подання
Нагадаємо основи річного звітування та звернемо увагу на особливості подання звітності у 2012 році. Далі
 
ЯКЩО ТЕРМІН СПЛАТИ ЄСВ ПРИПАДАЄ НА ВИХІДНИЙ, СПЛАТА ПЕРЕНОСИТЬСЯ
Пенсійний фонд України постановою від 19.12.2012 р. № 25-1 вніс зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої постановою від 27.09.2010 р. № 21-5 (далі — Інструкція № 21-5). Її приведено у відповідність до норм законів України від 02.10.2012 р. № 5410-VI та від 16.10.2012 р. № 5455-VI. Ними, нагадаємо, було внесено зміни до Закону про ЄСВ Далі
ЗМІНА АДРЕСИ НЕ ВРЯТУЄ ВІД СПЛАТИ БОРГІВ
Пенсійний фонд України постановою від 19.12.2012 р. № 25-1 вніс зміни до Інструкції про порядок обчислення і сплати страхувальниками та застрахованими особами внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування до Пенсійного фонду України, затвердженої постановою від 19.12.2003 р. № 21-1. Її доповнено новими нормами. Далі
ПЕНСІЙНИЙ ФОНД ПРОВОДИТИМЕ ЗВІРЯННЯ ЗА БАЖАННЯМ ПЛАТНИКІВ ЄСВ
Пенсійний фонд України постановою від 19.12.2012 р. № 25-1 вніс зміни до Порядку ведення органами Пенсійного фонду України обліку надходження сум єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та інших платежів, затвердженого постановою від 27.09.2010 р. № 21-2. Зміни стосуються проведення звірення розрахунків між ним та платників ЄСВ. Далі
ПОДАТКІВЦІ ЗАПРОШУВАТИМУТЬ ПЛАТНИКІВ ДО СЕБЕ ПО-НОВОМУ
Наказом Мінфіну від 03.12.2012 р. № 1265 (на зміну наказу ДПАУ від 22.12.2010 р. № 980) від затверджено нову форму Повiдомлення про запрошення платника податкiв до органiв державної податкової служби. Далі
НОВИЙ РОЗМІР ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ
Кодекс України про адміністративні правопорушення (КпАП) доповнено новою статтею 163-15. Нею запроваджено відповідальність за порушення порядку проведення готівкових розрахунків та розрахунків з використанням електронних платіжних засобів за товари (послуги). Далі
 
Парламент обновил Закон о сельскохозяйственной кооперации
Законом Украины от 20.11.2012 г. № 5495-VI внесены изменения в Закон Украины «О сельскохозяйственной кооперации» от 17.07.97 г. № 469/97-ВР, которыми он с 19.01.2013 г. изложен в новой редакции. Далее
К сведению производителей меха и меховых изделий: определены нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ
Приказом Министерства чрезвычайных ситуаций Украины от 14.12.2012 г. № 1422 утверждены Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам производства меха и меховых изделий. Далее
Утверждены нормы бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других СИЗ работникам производства искусственной кожи и технических тканей
Министерство чрезвычайных ситуаций Украины приказом от 14.12.2012 г. № 1421 утвердило Нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам производства искусственной кожи и технических тканей. Далее
 
Деятельность после аннулирования торгового патента за неуплату сбора: с какого числа будет считаться нарушением
ГНСУ отметила: если субъект хозяйствования не внес плату за торговый патент до первого числа отчетного месяца (квартала) и за несвоевременную уплату, торговый патент аннулируют, а к субъекту хозяйствования применят штрафные санкции, установленные п. 125.1 НКУ. Далее
Налоговая скидка: возвращаем часть стоимости обучения
В ГНСУ напомнили, что при оплате в 2012 году своего обучения (средне-профессионального или высшего образования) или обучения члену своей семьи І-ой степени родства лицо имеет право на налоговую скидку. То есть можно возвратить из бюджета часть средств, израсходованных на обучение. Далее
Пиво — не алкогольный напиток. Следовательно, и акциз уже возрос
ГТСУ отметила, что пиво не относится к алкогольным напиткам. Далее
Общее собрание ООО: можно ли установить иной кворум, нежели предусмотрено законом
Высший хозяйственный суд Украины отметил, что ч. 1 ст. 60 Закона Украины «О хозяйственных обществах» от 19.09.91 г. № 1576-ХІІ не предусматривает возможности установления в уставах хозобществ иного кворума, нежели присутствие на общем собрании участников общества, которые владеют более чем 60% голосов. Далее
Когда юрлицу платить налог на доходы по местонахождению структурного подразделения
Налоговики отметили, что юрлицо должно платить налог на доходы именно по месту осуществления фактической деятельности производственных структурных подразделений, которые расположены на другой территории. Далее
Увеличивают ли налоговые доходы при пользовании зданием по договору ссуды
ГНСУ разъяснила правила обложения налогом на прибыль операций по привлечению в безвозмездное пользование офисного здания на определенный срок согласно договору ссуды. Далее
Ставка сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности
ГНСУ подчеркнула, что органы местного самоуправления, на территории которых расположены таможни, другие пункты перемещения через таможенную границу, могут принять решение об увеличении ставки сбора за осуществление некоторых видов предпринимательской деятельности... Далее
Особенности взимания «хмельного» сбора
Законотворцы временно, до 01.01.18 г., установили сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Далее
Плательщикам акцизного налога
ГНСУ напомнила, в каких случаях на предприятиях устанавливают налоговые посты. Далее
 
Отменено представление месячной финансовой отчетности
Кабмин внес изменения в Порядок представления финансовой отчетности, утвержденный постановлением КМУ от 28.02.2000 г. № 419. Далее
Минфиновские формы по реализации налогового залога
Минфин переутвердил формы документов, связанных с применением налогового залога. Далее
О сроках исковой давности надо заявлять!
В соответствии с ГК Украины исковая давность применяется только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения решения. Далее
 
Зміни в особливостях сплати пенсійного збору при купівлі легкового авто
Далее
ЕСВ "за себя" в расходах общесистемщика
Далее
Как единщику заполнить ЕСВ-отчет за "себя" (числовой пример)
Далее
 

Веб-конференция с Викторией Бирюченко на тему:
« Годовая финансовая и налоговая отчетность 2012 г.: вопросы и решения»


Вопрос по учету продажи валюты. Появились изменения в ОНК №574 от 05/07/2012 (вопрос 9).
1. Как по Вашему мнению, касается ли новый подход к расчету разницы при продаже валюты того случая, когда валюта пришла и выбывает в одном и том же периоде? Если да, то как посчитать эту разницу, ведь валюты на конец предыдущего квартала не было?
2. Валюта числится с предыдущего периода, поэтому представляется возможным посчитать ее балансовую стоимость, как предлагает ГНСУ. Но что делать с курсовыми разницами? Если рассчитать разницу как предлагает ГНСУ в вопросе 9, то суммы задвояться?
По первому: такой же возник у нас когда мы прочитали изменения к этой консультации. Здесь главное помнить содержание пунктов 153.1.3 и 153.1.4 НКУ: Далее

Строительная организация построила жилой дом и ввела в эксплуатацию. Нужно платить налог на недвижимость, если квартиры еще не проданы?
Если смотреть на нормы НКУ, то получается платить надо тем, кто владеет жилищным Далее

Такая ситуація: у жовтні було завищено податковий кредит з ПДВ. Але цей кредит стосується листопада, тобто поставили у жовтні, а треба було у листопаді. Якщо виправити помилку, то у жовтні значення ПДВ (до сплати) буде позитивним, а у листопаді навпаки (за рахонок того самого податкового кредита). Як можно виправили помилку таким чином, щоб уникнути сплати суми недоплати, адже сума велика?
Для того, щоб виправити ситуацію Ви можете застосувати наступний метод виправлення. Далее

Осуществляем облагаемые и необлагаемые НДС операции, соответственно делаем распределение НДС. Возникли несколько вопросов по перерасчету:
1. Налоговая накладная пришла с "опозданием". Выписана в 2011г, а поставили в НК в 2012 (хотя услуги получили и использовали одновременно в тех и тех операциях в 2011г). Соответственно НН попала под распределение по ЧВ, используемой в 2012г. А потом участвовала в перерасчете декабря 2012 с ЧВ всего 2012г. Правильно ли мы сделали?
2. Купили объект основных средств в 2011г. Одновременно участвовал и в облагаемых и в необлагаемых операциях, попал под распределение НДС. В 2012г его продали, не дождавшись истечения 12мес (т.е. перерасчет по нему так и не был сделан). Нужно ли его было включать в декабрьский перерасчет 2012г.?
Скажем так, не совсем. Более правильно было бы включить этот НДС в налоговый кредит в соответствующей доле ЧВ Далее

1.Как включается в затраты ЕСВ у самозанятых лиц(нотариусов)-по начислению или фактически перечисленные суммам?
2.Имеет ли право на льготу согласно ст.16 ПКУ (благотворительная финансовая помощь)самозанятое лицо?
В данном случае необходимо руководствоваться Приказом ГНАУ от 24.12.2010 г. № 1025 Далее

Расскажите, пожалуйста, о годовом пересчете НДФЛ за 2012 год. Есть ли какие-то новшества?
Согласно пп. а п. 169.4.1, 169.4.2, 169.4.4 НКУ у работодателя существует обязанность в конце года (при начислении декабрьской з/пл) провести годовой перерасчет НДФЛ к удержанию с дохода работников в виде начисленной им в течении года заработной платы Далее

В мене виникло питання з приводу заповнення річної звітності з ЄСВ (згідно додатку 5). Підприємець є платником податків на загальній системі, не є платником ПДВ, згідно книги обліку доходів та витрат за ф.10, за січень та лютий 2012 року визначено збиток. Чи повинен донараховуватися за ці місяці ЄСВ до мінімального страхового платежу відповідно по 372,33 грн за кожний місяць (34,7% * 1073 грн.(МЗП))? Я впевненознаю, якщо чистий дохід становить від 0 до рівня мінімальної заробітної плати, то нараховується не менше мінімального страхового платежу, а от щодо отриманого збитку, законодавство не розяснює.
Ситуація зі збитками в деяких місяцях у підприємця на загальній системі оподаткування роз’яснював Пенсійний фонд листом від 29.02.2012 №4889/03-30, в якому було зазначено наступне: Далее

Предприятие получает от поставщиков скидки за поставленный товар. Данная скидка составляет 1 % от стоимости закупленного в течение прошлого месяца товара. Согласно договору данная скидка предоставляется путем уменьшения долга Покупателя перед Поставщиком. В бух.учете покупатель отражает данную сумму через сч.719, в налоговом учете включает в состав доходов. Вопрос относительно НДС. Применяется ли в данном случае п.192.1 НКУ, в котором идет речь об изменении компенсации стоимости товара, и необходимо ли Покупателю корректировать сумму налогового кредита на полученную скидку?
На наш взгляд, налоговый кредит необходимо корректировать в обязательном порядке, так как Вы как покупатель на сумму скидки не несете затрат по его покупке и договорная цена купленного Вами товара формируется с учетом всех предоставленных скидок продавцом, даже если Ваш продавец на сумму предоставляемой скидки не выписывает корректировку к раннее выданной им налоговой накладной. Далее

Если налогоплательщик по итогам 9-ти месяцев 2012 года не имел налогооблагаемой прибыли, по итогам года - убыток, и по итогам 1 квартала 2013 года у него тоже будет убыток, каким образом в 2013 году он должен будет подавать декларации - поквартально или за год (объемы за 9 мес.2012г. больше 10 млн.).
Для ответа на Ваш вопрос необходимо обратится к нормам статьи 57НКУ: Далее
 
Рубрика:
Коментарі
  • Лесик
27.01.13 01:18

СПАСИБО!!!

Відповісти
  • читатель
27.01.13 05:00

отличная подборка, спасибо!

Відповісти
  • Наталья Лиса
27.01.13 22:11

спасибо за предоставленную информацию

Відповісти
  • Алия
27.01.13 22:43

СПАСИБО! ВСЕМ УДАЧНОЙ НЕДЕЛИ!!!

Відповісти
  • Мила
28.01.13 00:10

спасибо!

Відповісти
  • Ольга dp
28.01.13 01:23

Спасибо за помощь в работе!!!

Відповісти
  • Маричелла
28.01.13 01:28

Спасибо большое. Много полезной информации

Відповісти
  • Джин
28.01.13 02:07

Спасибо!

Відповісти
  • ИринаМ
28.01.13 04:12

ЯКЩО ТЕРМІН СПЛАТИ ЄСВ ПРИПАДАЄ НА ВИХІДНИЙ, СПЛАТА ПЕРЕНОСИТЬСЯ Заробітна плата пише, що "Пенсійний фонд України постановою від 19.12.2012 р. № 25-1 вніс зміни" але перечитавши постанову, там і слова немає про пункт 4.10 ???

Відповісти
  • Аноним
28.01.13 04:35

СПАСИБО ))))

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
54762 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти