Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


14.02.13
1670 19 Друкувати

Налоговые разницы: таблица с практическими комментариями

   Нещодавно довелося зіткнутися з питанням податкових різниць – тобто ситуацій, коли дані бухгалтерського обліку не відповідають даним податкового обліку з податку на прибуток. В результаті "зіткнення" виникла ось така табличка. Сподіваюся, вона буде корисною для Вас.
   
Тимчасові різниці
Короткий опис Оцінка "суттєвості" Норма ПКУ Вплив на об'єкт оподаткування Причина виникнення різниці
1 Витрати на поліпшення ОЗ до 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів Висока 146.11 Зменшення Витрати на ремонти та поліпшення ОЗ, капіталізовані у бухгалтерському обліку, проте відносяться до до витрат в податковому обліку в межах 10 % балансової вартості ОЗ
2 Витрати на поліпшення ОЗ понад 10% сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів Висока 146.11 Збільшення Витрати на ремонти та поліпшення ОЗ не включаються до витрат у податковому обліку, якщо вони включені до витрат у бухгалтерському обліку
3 Від'ємне значення об'єкта оподаткування попереднього податкового періоду Висока 150.1 Зменшення Від'ємне значення відображається у складі витрат для цілей податкового обліку і не відображається у бухгалтерському обліку
4 Перевищення вартості усіх груп основних засобів за даними податкового обліку над загальною вартістю усіх груп основних фондів за даними бухгалтерського обліку Висока п. 6 підрозділу 4 розділу ХХ Зменшення Результати інвентаризації ОЗ станом на 01.04.2011 р. Сума перевищення підлягає амортизації як окремий об'єкт прямолінійним методом протягом 3-х років
5 Проценти по кредитах, тимчасово не віднесені до витрат у податковому обліку Висока 141.2 Збільшення ПКУ обмежує віднесення процентів до складу витрат у момент їх понесення за певних умов, вказаних у п. 141.2 ПКУ
6 Витрати майбтніх періодів (Рахунок 39 бухгалтерського обліку) Середня   Збільшення Витрати майбутніх періодів не враховуються у складі витрат для цілей податку на прибуток
7 Витрати на безнадійну (сумнівну) заборгованості, визнані в фінансовому обліку, але не віднесені до складу витрат у податковому обліку Середня 159.1 Збільшення Спричинена різними критеріями для кваліфікації заборгованості як безнадійної/сумнівної в податковому та фінансовому обліку
8 Суми поворотної фінансової допомоги, включені до доходів у податковому обліку Низька 135.5.5 Збільшення Суми поворотної фінансової допомоги не відображаються у складі доходів у бухгалтерському обліку
9 Суми поворотної фінансової допомоги, включені до витрат у податковому обліку Низька 135.5.5 Зменшення Суми поворотної фінансової допомоги не відображаються у складі витрат у бухгалтерському обліку
10 Фінансові збитки від операцій з цінними паперами Оцінка залежить від обсягу відповідних операцій 153.8 Зменшення У податковому обліку витрати на придбання ЦП можуть бути враховані у ммоент їх понесення в межах групи ЦП, на відміну від фінансового обліку, де витрати визнаються у момент продажу відповідних ЦП. ДПСУ у кількох листах наполягала на тому, що відображення витрат по ЦП у податковому обліку повинно здійснюватися за правилами фінансового обліку. На мою думку, норми ПКУ не дозволяють достатньою мірою аргументувати позиціюДПСУ
   
   
Постійні різниці
Короткий опис Оцінка "суттєвості" Норма ПКУ Вплив на об'єкт оподаткування Причина виникнення різниці
1 Представницькі витрати Висока 139.1.1 Збільшення Витрати на проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків не включаються до витрат у податковому обліку. Як альтернативу - такі витрати можна позиціанувати як витрати на збут, що входять до складу інших витрат
2 Фінансові санкції, штрафи, неустойки Висока 137.13 Збільшення Фінансові санкції, штрафи, неустойки не включаються до витрат для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток
3 Витрати на страхування життя, здоров'я фізичних осіб, ризиків та ін., обов'язковість якого не передбачена законодавством Висока 140.1.6 Збільшення Вказані витрати не включаються до витрат для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток
4 Суми податків і зборів (податку на прибуток, податку на доходи нерезидентів, ПДВ) Висока 139.1.6 - Зобов'язання з податку на прибуток, податку на доходи нерезидентів та ПДВ (якщо особа зареєстрована платником ПДВ) не включаються до витрат у податковому обліку
5 Витрати на придбання у нерезидента послуг із консалтингу, маркетингу, реклами Висока* 139.1.13 Збільшення Витрати в сумі, що перевищує 4 % від суми доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, не включаються до складу витрат у податковому обліку
6 Витрати на придбання у нерезидента послуг з інжинірингу Висока* 139.1.14 та 139.1.15 Збільшення Витрати в сумі, що перевищує 5 % від митної вартості обладнання щодо якого надаються такі послуги, не включаються до складу витрат у податковому обліку
7 Витрати на нарахування роялті Висока* 140.1.2 Збільшення Витрати у вигляді роялті не включаються до складу витрат податкового обліку у разі, якщо роялті виплачуються не платникам податку на прибуток на загальних підставах (крім фізичних осіб - платників ПДФО). Роялті нерезиденту в сумі, що перевищує 4 % від суми доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням податку на додану вартість та акцизного податку) за рік, що передує звітному, не включаються до складу витрат у податковому обліку; Роялті на користь нерезидента взагалі не включаються до складу витрат у разі невиконання однієї з 4-х вимог п. 140.1.2 ПКУ
8 Витрати за операціями з компаніями, які мають офшорний статус Висока* 161.2 Збільшення Втрати на оплату товарів (робіт, послуг) на користь компаній, які мають офшорний статус, для цілей податкового обліку, враховуються у сумі, що становить 85 % таких витрат
9 Курсові різниці, які не відображаються в податковому обліку Висока* 153.1 - Різниці виникають внаслідок подвійного відображення операцій з придбання іноземної валюти в фінансовому обліку, а також за низкою операцій можуть відображатися у бухгалтерському обліку і не відображатися у податковому; зокрема така ситуація може мати місце у разі (1) придбання у нерезидента послуг невиробничого призначення; (2) нарахування роялті у частині, що відповідає роялті, що не відносяться до складу витрат податкового обліку; (3) придбання у нерезидента послуг з консалтингу, маркетингу, реклами, інжинірингу у сумі, що відповідає витратам, що перевищують законодавчо встановлений ліміт витрат податкового обліку.
10 Різниця між бухгалтерським та податковим результатами від продажу невиробничих ОЗ Висока 146.13 Зменшення Різниця виникає внаслідок того, що амортизаційні відрахування на невиробничі ОЗ не включаються до складу витрат, і, відповідно, за правилами податкового обліку, фінансовий результат від продажу визначається виходячи з первинної вартості невиробничого ОЗ
11 Амортизація об'єктів невиробничого призначення Середня 144.3 Збільшення Амортизація об'єктів невиробничого призначення не включаються до витрат для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток
12 Понаднормативні витрати на відрядження Середня 140.1.7 Збільшення Понаднормативні витрати на відрядження не включаються до витрат для цілей визначення об'єкта оподаткування податком на прибуток
13 Сума процентів, умовно нарахованих на суму поворотної фінансової допомоги, що залишається неповерненою на кінець звітного періоду Низька 135.5.5 Збільшення Сума умовних процентів не відображається у фінансовому обліку
14 Доходи у вигляді державних дотацій Оцінка залежить від обсягу відповідних операцій 135.5.10 Зменшення Державні дотації не входять до складу об'єкта оподаткування податком на прибуток

   * Оцінка надана виходячи з припущення про наявність операцій такого виду з нерезидентами

   Автор: Микола Хоменко    
За матеріалами Блог "Податки в Україні"
Рубрика:
Коментарі
 • Аноним
14.02.13 20:14

Не поняла по 39сч. Он не относится на затраты ни в бух. ни в налоговом учете. И там и там по мере списания на счета соответствующих затрат.

Відповісти
 • Аноним
14.02.13 20:16

Еще не учтена сумма амортизации временной разницы по состоянию на 01.04.11

Відповісти
 • Аноним
14.02.13 22:33

ПДВ на різницю між митною ціною та ціною продажу???? Таку різницю теж не можна включати до податкових витрат!

Відповісти
 • Татьяна
14.02.13 22:40

очередной бред!

Відповісти
 • Ольга
14.02.13 22:58

Не ну сч. 39, это бред, я ж не сразу на затраты кидаю, а растягиваю затраты на год.

Відповісти
 • Ирина
14.02.13 23:00

Не поняла - а считать то как??

Відповісти
 • Ольга
14.02.13 23:00

Если например : услуги на 12 месяцев, то я не имею право их относить сразу в затраты, а только по-месячно.

Відповісти
 • Ольга
14.02.13 23:01

Вот КОЗЛЫ.

Відповісти
 • Анна
14.02.13 23:42

Недавно писали что отменят налоговые разницы?

Відповісти
 • Ируся
14.02.13 23:46

Ту часть, которую списываете с 39 счета потом рассматриваете, куда она относится: или постоянная разница, или ОНО, или ОНА. Хоть бы какую-то инструкцию разработали. А лучше отменили этот идиотизм.

Відповісти
 • Імпосібл
15.02.13 00:56

Витрати на безнадійну (сумнівну) заборгованості, визнані в фінансовому обліку, але не віднесені до складу витрат у податковому обліку- чому це вони тимчасові, а не постійні?

Відповісти
 • ИринаМ
15.02.13 03:07

как бы так бы, что б этого никогда, и не видеть, и не слышать, и не учитывать ЭТО от, бля, страна, что они хотят иметь с этих разниц, наверное повысить план по продаже таблеток от головной боли...

Відповісти
 • Аноним
15.02.13 04:25

ни хрена не понятно

Відповісти
 • Ирина
15.02.13 09:08

а я думаю -ИХ отменят!!! Давайте подождем принятия ПРОЕКТА в качестве закона....Может нам повезет...А нет, так потом и будем обсуждать....Главное, чтобы это сделало наше правительство в этом месяце, чтобы можно было, если что подготовится...

Відповісти
 • Леля
17.02.13 22:32

помилуйте, расшифруйте, пожалуйста ОНА и ОНО???!!!

Відповісти
 • Слава
17.02.13 23:00

сч.17-она,сч.54- оно

Відповісти
 • Шмель
17.02.13 23:03

Какие налоговые разницы при обязательной добровольно-принудительной налоговой нагрузке? Когда еще и это рассчитывать, если достоверно все равно не получиться, а главное - есть ли в этом смысл, ведь данные будут отфонарные.

Відповісти
 • Ируся
18.02.13 01:01

ОНА - отложенный налоговый актив (н-р, если бух.амортизация больше налоговой при безвозмездно полученном ОС), ОНО - отложенное налоговое обязательство (наоборот бух.амортизация меньше налоговой). И так надо рассматривать каждую цифру, и дай Бог, чтобы потом все сошлось.

Відповісти
 • Леля
19.02.13 01:50

большое спасибо!

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Директор без зарплати: що нового?...
11997 22
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі