Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


11.09.13
1295 0 Друкувати

Информация о юрлице при совершении нотариальных действий: обязательно ли нотариусам получать ее самостоятельно

   Минюст подчеркнул: пользователями Единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц — предпринимателей (далее — ЕГР) являются, в частности, государственные нотариальные конторы, государственные нотариальные архивы, частные нотариусы, которые имеют доступ к Единому государственному реестру через компьютерную сеть на основании соответствующих договоров с техническим администратором и получают извлечения из Единого государственного реестра соответственно при совершении ими нотариальных действий и осуществлении ими банковских операций.
   
   Однако подключение и предоставление доступа нотариусов к ЕГР не определено как обязательное, его осуществление зависит только от желания нотариусов иметь такой доступ путем заключения соответствующего договора.
   
   Напомним, на официальном веб-сайте Государственной регистрационной службы Украины можно получить бесплатный доступ к сведениям ЕГР. Однако там отображены не все сведения, необходимые при совершении нотариального действия. Это, в частности, перечень учредителей (участников) юрлица; данные о размере уставного капитала, в т.ч. доли каждого из учредителей (участников); сведения об органах управления юрлица; название учредительного документа; данные о наличии отметки о том, что юрлицо создается и действует на основании модельного устава; данные об обособленных подразделениях юрлица; данные о юрлицах, правопреемником которых является зарегистрированное юрлицо.
   
   Письмо Министерства юстиции Украины от 08.08.13 г. № 8303-0-2613/13.1
   
   

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 08.08.2013 р. N 8303-0-2613/13.1


   
   Державній службі України з питань регуляторної
   політики та розвитку підприємництва
   
   

Щодо результатів розгляду звернення


   
   Міністерством юстиції України розглянуто звернення Державної служби України і питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо витребовування нотаріусами України від юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців при вчиненні нотаріальних дій витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і в межах компетенції черговий раз повідомляється.
   
   Частиною першою статті 7 Закону України "Про нотаріат" (далі - Закон) визначається, що, зокрема, нотаріуси у своїй діяльності керуються законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а на території Автономної Республіки Крим, крім того, - законодавством Автономної Республіки Крим, наказами Міністерства юстиції України, нормативними актами обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
   
   Частинами першою, четвертою та п'ятою статті 44 Закону України "Про нотаріат" (далі - Закон) встановлено, що під час посвідчення правочинів визначається обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб, які беруть у них участь. При перевірці цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи нотаріус зобов'язаний ознайомитися з установчими документами, інформацією про неї, що міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців цієї юридичної особи, і перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності. У разі наявності у нотаріуса сумнівів щодо поданих документів він може витребувати від цієї юридичної особи, державного реєстратори, органів державної податкової служби, інших органів, установ та фізичних осіб додаткові відомості або документи.
   
   При цьому відповідно до пункту 1 глави 5 розділу I Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 22 лютого 2012 року N 296/5, цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи, від імені якої діє уповноважений орган та/або посадова особа, перевіряється нотаріусом на підставі установчих документів, що підтверджується інформацією відповідних державних реєстрів та документами, що підтверджують повноваження органів та/або посадових осіб. Нотаріус перевіряє, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчинюється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.
   
   Також слід врахувати, що статтею 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" встановлено, що відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.
   
   Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру затверджений наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 N 1846/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.12.2012 за N 2105/22417 (далі - Порядок).
   
   На сьогодні нотаріусам забезпечено безкоштовний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб за фізичних осіб - підприємців через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (http://www.drsu.gov.ua), шляхом пошуку та перегляду інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
   
   Перелік відомостей, що відображаються на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, визначений пунктом 8.3 Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012 N 1846/5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 18.12.2012 та N 2105/22417 (далі - Порядок).
   
   (Проте вказана інформація не містить категорій відомостей, що зазначаються при формуванні розширеного витягу, передбаченого пунктом 3.9 Порядку, потреба в якому може виникнути при вчиненні нотаріальної дії для визначення об'єктивної інформації про цивільну правоздатність та дієздатність юридичної особи і правочинності дій, пов'язаних з нею).
   
   Такими відомостями є, зокрема:
   
   - перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа;
   
   - дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;
   
   - відомості про органи управління юридичної особи;
   
   - назва установчого документа;
   
   - дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;
   
   - дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;
   
   - дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;
   
   - дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб - правонаступників, їх ідентифікаційні коди.
   
   Оскільки підключення та надання доступу нотаріусів до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців законодавством не визначено як обов'язкове, його здійснення залежить лише від бажання нотаріусів мати такий доступ шляхом укладення відповідного договору.
   
   Згідно із пунктом 1.5 Порядку користувачами Єдиного державного реєстру є, зокрема, державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, банки, які мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп'ютерну мережу на підставі відповідних договорів з технічним адміністратором та одержують витяги з Єдиного державного реєстру відповідно при вчиненні ними нотаріальних дій та здійсненні ними банківських операцій.
   
   За оперативними даними технічного адміністратора ДП "Інформаційно-ресурсний центр" станом на 23.07.2013 надано доступ до Єдиного державного реєстру 394 нотаріусам (з можливістю формування витягу).
   
   Міністерство юстиції діє в межах компетенції, передбаченої Положенням про Міністерство юстиції України, затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року N 395/2011.
   
   
   Заступник Міністра -
   керівник апарату
   
   
А. Ю. Сєдов
За матеріалами Все о бухгалтерском учете
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам