Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


05.12.13
1399 12 Друкувати

Вносим материальные ценности в устав другого юридического лица: налоговый учет таких операций

   Податковим кодексом України передбачено, що прямі інвестиції – це господарські операції, що передбачають внесення коштів або майна в обмін на корпоративні права, емітовані юридичною особою при їх розміщенні такою особою.
   
   Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг, крім нерозподільних постійних загальновиробничих витрат, які включаються до складу собівартості реалізованої продукції в періоді їх виникнення, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від реалізації таких товарів, виконаних робіт, наданих послуг.
   
   Разом з тим, господарська діяльність – це діяльність особи, що пов’язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.
   
   Виходячи з викладеного, товарно-матеріальні цінності, внесені платником податку до статутного фонду іншого підприємства, вважаються такими, що використані ним не в господарській діяльності, тобто вартість таких товарно-матеріальних цінностей не враховується при обчисленні об’єкта оподаткування такого платника податку як у складі доходу, так і у складі витрат.
   
   ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві
Рубрика:
Коментарі
 • Будущее за нами
06.12.13 06:55

Не поняла, т.е. Если предприятие 1 внесло предприятию 2 в УФ основные ср-ва, то в декларации мы не показываем у предприятия 1 ни доход ни расход ????

Відповісти
 • Pyka 3AKOHA
06.12.13 07:32

Угу

Відповісти
 • ann
06.12.13 07:38

а еще не забудьте налоговый кредит, полученный при их приобретении, снять бред! почему получение корпоративных прав - не хозяйственная деятельность? я ее понимаю доход и обязательства начислить, как при продаже...

Відповісти
 • -*-
06.12.13 07:52

Ну так и с баланса они никуда не денутся....переместятся со сч 10 (11) на 14

Відповісти
 • ann
06.12.13 08:19

_*_ активы не уменьшатся в общем. но ТМЦ с баланса уйдут.

Відповісти
 • -*-
06.12.13 08:29

тогда ТМЦ уйдут, как безвозмездная передача....со всеми вытекающими..............по налогообложению

Відповісти
 • АРФА
06.12.13 10:32

По-моему это хозяйственная деятельность, направленная на получение дохода, только не от продажи товаров или услуг, а от финансовой деятельности. Поэтому налоговый кредит снимать не надо. Затрат в момент передачи ТМЦ тоже не возникает, т.к. нет дохода. Доход возникнет при получении дивидентов (счет 731), а затраты при выходе из участников предприятия или при прекращении его деятельности. Тогда налогом обложится вся полученная при этом прибыль минус доля в УФ.

Відповісти
 • Лена
06.12.13 11:26

А с другой стороны, согласна, что формулировка не совсем верная (см последний абзац), но ведь доход, полученный в виде дивидендов от резидента, не включается в налогооблагаемых доход - п.135.5.1. НКУ. Логично, что и ТМЦ - инвестиции - не являются расходами...

Відповісти
 • Олег
06.12.13 11:31

Для Лены: 136.1. Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи: 136.1.12. дивіденди, отримані платником податку від інших платників податку, у випадках, передбачених пунктом 153.3 статті 153 цього Кодексу; То есть, получение дивидендов это еще какие доходы! Просто они в отдельных случаях не учитываются при расчете объекта налогообложения.

Відповісти
 • Лена
06.12.13 11:54

Для Олега 135.5. Інші доходи включають: 135.5.1. доходи у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, крім визначених підпунктом 153.3.6 пункту 153.3 статті 153 цього Кодексу, процентів, роялті, від володіння борговими вимогами; 153.3.6. Юридичні особи - резиденти, які отримують дивіденди, не включають їх суму до складу доходу (крім постійних представництв нерезидентів). Якщо дивіденди отримуються платником податку - резидентом із джерелом їх виплати від нерезидента, то платник податку включає суму отриманих дивідендів (крім дивідендів, отриманих від юридичних осіб, які перебувають під його контролем відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I цього Кодексу, і не є нерезидентами, що мають офшорний статус) до складу доходу за наслідками податкового періоду, на який припадає отримання таких дивідендів. Поэтому дивиденды, разумеется, еще какие доходы, но только именно в отдельных случаях (полученные от нерезидента-офшорника либо очень маленькая доля корпоративных прав опять же у нерезидента) .

Відповісти
 • АРФА
06.12.13 12:21

П-т. 153.9. "Фінансовий результат від операцій з продажу та інших способів відчуження корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, акцій приватних акціонерних товариств, цінних паперів, емітованих нерезидентами, розраховується як різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням таких цінних паперів, інших, ніж цінні папери, корпоративних прав. Прибуток, отриманий від таких операцій, включається до складу доходів, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, а збиток - доскладу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування. " Вот когда учитывается в затратах стоимость ТМЦ, переданных в УФ. "Різниця між доходом від такого відчуження та сумою витрат у зв'язку з придбанням ... корпоративних прав." Следовательно для снятия НК нет никаких оснований.

Відповісти
 • Оппозиционер
06.12.13 14:46

Бред полный. Коллеги обратите внимания в пояснении ГНИ ни одной ссылки на НКУ или другие нормативные акты, только общие определения

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Як працюватиме заборона виїзду директора за кордон ...
4735 0
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам