Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


12.12.13
1010 9 Друкувати

Ответы на вопросы "горячей" телефонной линии на тему: "Исчисление и уплата налога на доходы физических лиц"

   Нещодавно Міндоходів України спільно з журналом «Вісник Міністерства доходів і зборів України» було проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Обчислення та сплата податку на доходи фізичних осіб». На запитання платників відповідав заступник директора Департаменту – начальник Управління адміністрування доходів і зборів фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України Сергій Наумов.
   
   Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.
   
   Рухоме майно продано юридичній особі
   
   1. Юридичною особою придбано вантажний автомобіль у фізичної особи. Чи повинна юридична особа сплатити ПДФО, якщо в договорі купівлі-продажу зазначено, що на момент укладання договору продавець вантажного автомобіля вже сплатив ПДФО?

   
   Порядок оподаткування операцій з продажу рухомого майна регламентується ст. 173 Податкового кодексу, п. 173.1 якої визначено, що дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу.
   
   При цьому п. 173.3 вищезазначеної статті передбачено, що у разі якщо стороною договору купівлі-продажу об’єкта рухомого майна є юридична особа чи фізична особа — підприємець, така особа вважається податковим агентом платника податку та зобов’язана виконати всі визначені розділом ІV цього Кодексу функції податкового агента.
   
   Відповідно до пп. 168.1.1 п. 168.1 ст. 168 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену ст. 167 цього Кодексу.
   
   Податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом.
   
   Таким чином, при укладанні між фізичною та юридичною особою договору купівлі-продажу рухомого майна (вантажного автомобіля) податковим агентом є юридична особа.
   
   При цьому незалежно від того, що ПДФО було сплачено фізичною особою самостійно до моменту нотаріального посвідчення такого договору, юридична особа зобов’язана здійснити функції податкового агента, зокрема нарахувати, утримати та сплатити (перерахувати) до бюджету податок з доходів, отриманих фізичною особою від продажу вантажного автомобіля, від свого імені.

   
   Водночас ст. 43 Податкового кодексу передбачено умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань, п. 43.3 якої визначено, що обов’язковою умовою для повернення сум грошового зобов’язання є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум ПДФО, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми.
   
   
   
   Оподаткування сум допомоги по вагітності та пологах
   
   2. Чи є об’єктом оподаткування ПДФО допомога по вагітності та пологах, на яку з 01.07.2013 р. нараховується єдиний внесок?

   
   Визначення об’єкта оподаткування з метою розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку здійснюється відповідно до норм статей 164 та 165 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс). Зокрема, згідно з пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 цього Кодексу до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються суми допомоги по вагітності та пологах, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
   
   Виплати у вигляді допомоги по вагітності та пологах, які здійснюються за нормами Закону України від 18.01.2001 р. № 2240-III «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням» (далі — Закон № 2240), фізичні особи отримують за рахунок Фонду соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
   
   Таким чином, доходи фізичних осіб, отримувані ними як допомога по вагітності та пологах згідно із Законом № 2240, відповідно до вищезазначених норм Податкового кодексу не є об’єктом оподаткування ПДФО на відміну від єдиного внеску.
   
   
   
   Застосування ПСП на дітей
   
   3. Фізична особа має двох дітей віком 2 і 8 років. Чому ПСП надається тільки на дітей, а на самого працівника не надається, якщо його оклад становить 3000 грн.?

   
   Відповідно до пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу з урахуванням норм абзацу першого пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, має право на ПСП у розмірі, що дорівнює 100% суми пільги (у 2013 р. — 573,50 грн.), визначеної пп. 169.1.1 п. 169.1 цієї статті, у розрахунку на кожну таку дитину.
   
   Згідно з пп. 169.3.1 п. 169.3 ст. 169 Кодексу у разі якщо платник податку має право на застосування ПСП з двох і більше підстав, зазначених у п. 169.1 цієї статті, застосовується одна ПСП з підстави, що передбачає її найбільший розмір, за умови дотримання процедур, визначених пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті, крім випадку, передбаченого пп. «б» пп. 169.1.3 п. 169.1 цієї статті, ПСП за яким додається до пільги, встановленої пп. 169.1.2 цього пункту, у разі, якщо особа утримує двох і більше дітей, у тому числі дитину-інваліда (дітей-інвалідів).
   
   Таким чином, фізична особа, яка має двох дітей віком 2 і 8 років, при дотриманні всіх вимог ст. 169 Податкового кодексу має право на застосування однієї пільги.
   
   При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання ПСП одному з батьків у випадку та розмірі, передбачених пп. 169.1.2 п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу, визначається як добуток суми, встановленої в абзаці першому пп. 169.4.1 п. 169.4 цієї статті, та відповідної кількості дітей.

   
   
   
   Визначення вартості нерухомості, отриманої у спадщину (подарунок)
   
   4. Фізичною особою отримано у спадщину (подарунок) нерухомість. Як визначається вартість нерухомості, отриманої у спадщину (подарунок), з метою визначення бази оподаткування ПДФО?

   
   Абзацом першим ст. 9 Закону України від 12.07.2001 р. «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» передбачено, що методичне регулювання оцінки майна здійснюється у відповідних нормативно-правових актах з оцінки майна: положеннях (національних стандартах) оцінки майна, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, методиках та інших нормативно-правових актах, які розробляються з урахуванням вимог положень (національних стандартів) і затверджуються Кабінетом Міністрів України або Фондом держмайна України.
   
   Згідно з вищезазначеною статтею визначення оціночної вартості нерухомості для цілей оподаткування, нарахування і сплати обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства, здійснюється відповідно до:
   
   - постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2013 р. № 231 «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» (далі — постанова № 231). Згідно з положеннями цієї постанови випадки успадкування та дарування виключено;
   
   - Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 1440 (далі — постанова № 1440);
   
   - Національного стандарту № 2 «Оцінка нерухомого майна», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 р. № 1442 (далі — постанова № 1442).
   
   Згідно з п. 174.6 ст. 174 Податкового кодексу кошти, майно, майнові чи немайнові права, вартість робіт, послуг, подаровані платнику податку, оподатковуються згідно з правилами, встановленими розділом ІV цього Кодексу для оподаткування спадщини.
   
   Таким чином, оскільки постанова № 231 не поширюється на випадки успадкування та дарування, то для визначення вартості об’єкта нерухомості, отриманого у спадщину (подарунок), з метою визначення бази оподаткування ПДФО слід керуватися постановами № 1440 і № 1442.
   
   
   
   Оренда нерухомості
   
   5. Фізична особа надає в оренду квартиру фізичній особі — підприємцю. Коли виникає об’єкт оподаткування за договором оренди?

   
   Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суб­оренду), житловий найм здійснюється відповідно до п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу, пп. 170.1.2 якого передбачено, що податковим агентом платника податку — орендодавця під час нарахування доходу від надання в оренду об’єктів нерухомості є орендар.
   
   Згідно з пп. 170.1.4 п. 170.1 ст. 170 цього Кодексу доходи, зазначені у підпунктах 170.1.1 — 170.1.3 цього пункту, оподатковуються податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок.
   
   Відповідно до ст. 168 Податкового кодексу податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 цього Кодексу (15 чи (17)%).
   
   Таким чином, доходи від надання в оренду фізичною особою квартири оподатковуються орендарем як податковим агентом під час їх виплати за їх рахунок за ставкою 15 (17)%.
   
   
   
   Відображення поворотної фінансової допомоги в податковому розрахунку
   
   6. Чи потрібно відображати у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) суму поворотної фінансової допомоги, яку надано фізичною особою — підприємцем своєму працівнику. Якщо так, то за якою ознакою доходу?

   
   Згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу поворотна фінансова допомога — це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення.
   
   Пунктом 165.1 ст. 165 Кодексу визначено вичерпний перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, зокрема згідно з пп. 165.1.31 цього пункту до нього входить основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, та основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку.
   
   Відповідно до Довідника ознак доходів, наведеного у додатку до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1020, основна сума поворотної фінансової допомоги, наданої платником податку іншим особам, яка повертається йому, та основна сума поворотної фінансової допомоги, що отримується платником податку, відображаються у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ознакою доходу «153».
   
   Отже, фізична особа — підприємець відображає у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) надану найманому працівнику суму поворотної фінансової допомоги за ознакою доходу «153».
   
   
   
   Рухоме майно в оренді: порядок оподаткування та сплати податку до бюджету
   
   7. Фізична особа, яка проживає в місті, здає в оренду власне рухоме майно сільськогосподарському підприємству, розташованому на території селищної ради. Яким чином оподатковується такий дохід і до якого бюджету перераховується ПДФО?

   
   Відповідно до пп. 164.2.2 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору (контракту).
   
   Договірні відносини, які виникають між орендарем та орендодавцем, регулюються Господарським кодексом України, частиною першою ст. 283 якого визначено, що за договором оренди одна сторона (орендодавець) передає іншій стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування майно для здійснення господарської діяльності. Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету передбачено п. 168.4 ст. 168 Податкового кодексу, відповідно до якого податок, утриманий з доходів резидентів, зараховується до бюджету згідно з Бюджетним кодексом України.
   
   Відповідно до п. 2 ст. 64 Бюджетного кодексу ПДФО, який сплачується (перераховується) податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцем знаходження (розташування) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.
   
   Таким чином, сільськогосподарське підприємство – орендар при виплаті доходу фізичній особі – орендодавцю зобов’язано нарахувати, утримати та сплатити до відповідного бюджету за своїм місцем знаходження ПДФО за ставкою, визначеною п. 167.1 ст. 167 Податкового кодексу, тобто 15 (17)%, та відобразити таку виплату у податковому розрахунку (форма № 1ДФ) за ознакою доходу «102».
За матеріалами Міндоходів
Рубрика:
Коментарі
  • Лена, ЗП
13.12.13 07:57

Подскажите, кто знает и работает с таким. По основному месту учета стоим в одной налоговой, в связи с арендуемым помещением под склад и офис, стали на учет по неосновному месту учета в налоговой, как положено, подали 20-ОПП, получили 4-ОПП. Но... арендуемое помещение не предполагает, что мы создали "відокремлений підрозділ, філію чи представництво". Часть людей, понятное дело, работает на этом складе. Вопрос следующего характера: 1. В какой район перечислять НДФЛ по работникам, кот.работают территориально по неосновному месту учета, но не являются "відокремленим підрозділом, філюєю чи представництвом"? 2. Как отражать ЭТО в 1-ДФ?

Відповісти
  • ДМ
13.12.13 08:33

Для Лена, ЗП Відокремлений підрозділ — це підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи. Відокремлений підрозділ не є юридичною особою, а його керівник діє в будь-якому випадку від імені юридичної особи на підставі довіреності. (Цивільний Кодекс України, Закон України "Про державну реєстрацію...") У меня похожая ситуация, только помещение у меня собственное, а не арендованное. У відповідності до п.п. 168.4.3 статті 168 Податкового Кодексу "У разі, якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) ПДФО за такий відокремлений підрозділ, усі обов"язки податкового агента виконує юридична особа. ПДФО, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу." Я оплачиваю в бюджет по месту расположения, а 1-ДФ сдаю двумя порциями по месту основной регистрации, при этом численность в первой порции проставляется общая, а во второй ставлю 0. Копия второй порции (за відокр. підрозділ) подается в налоговую по неосновному месту учета.

Відповісти
  • ДМ
13.12.13 08:34

Проверки были - все ОК.

Відповісти
  • Лена, ЗП
13.12.13 10:06

Спасибо, ДМ! Консультация Киева мне тоже так сказала, платить по месту расположения объекта арендованного помещения, хоть "відокремленим підрозділом" оно и не является. по 1 ДФ вообще сказали, что полностью подаю в свою налоговую по месту регистрации, по неосновному могу вообще не подавать, т.к. это не "відокремлений підрозділ", а арендуемое помещение для хоз.целей. хотя сказали, что по желанию, я могу справочно подать и по неосновному месту учета. немного непонятно с порциями 1 ДФ. т.е. 1-я порция весь отчет полностью в свою налоговую, 2-я порция - только те сотрудники, кот. в аренд.помещении + ставлю кол-во сотрудников "0". и эту 2-ю порцию еще раз подаю в налоговую по неосновному учету. Правильно? всего 3 отчета: 1-я порция - 1 шт. и 2-я порция - 2 шт.? И все это по электронке шлете? Извините, что так подробно спрашиваю, просто мне не в одном районе толком не смогли внятно объяснить, как именно правильно это сделать :)

Відповісти
  • Маня
13.12.13 10:19

роблю все так само як ДМ

Відповісти
  • ДМ
13.12.13 10:23

1-я порция весь отчет полностью в свою налоговую, 2-я порция - только те сотрудники, кот. в аренд.помещении + ставлю кол-во сотрудников "0" и Копию порции 2 (справочно) подаете в налоговую по месту оплаты. Програмным обесп. предусмотрена подача копии.

Відповісти
  • Лена, ЗП
13.12.13 11:27

в Медке тоже предусмотрено? спасибо огромное за такое подробное разъяснение!

Відповісти
  • ДМ
13.12.13 11:47

Да.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
62020 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно