Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


05.01.14
3369 11 Друкувати

Об изменениях в формах статистической отчетности

   
Зміни до форм державних статистичних спостережень на 2014 рік зі статистики нефінансових послуг та статистики транспорту і зв’язку
   
   
зі статистики залізничного транспорту:

   
   № 6-зал (річна) "Звіт про постанційне відправлення пасажирів за видами сполучення" – на бланку вилучено імперативні норми (примітки, виноски) та гр. 1 доповнена контролем;
   
   № 51-зал (місячна) "Звіт про обсяги вантажних та пасажирських перевезень залізничним транспортом загального користування" – на бланку вилучено імперативні норми (примітки, виноски);
   
   
зі статистики автомобільного транспорту:

   
   № 2-тр (річна) "Звіт про роботу автотранспорту":
   - змінено термін подання звіту до 9 лютого;
   - на бланку вилучено імперативні норми (примітки, виноски);
   
   № 51-пас(тижнева) (раз на півроку) "Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті":
   - на бланку вилучено імперативні норми (пояснення щодо заповнення анкети),
   - розроблені та затверджені Роз'яснення до ф.№51-пас(тижнева) (раз на півроку) від 16.10.2013 № 18.1-12/15;
   
   № 51-вант (раз на півроку) "Обстеження вантажних автомобільних перевезень, що здійснюються фізичними особами-підприємцями на комерційній основі":
   - у 1 розділі одиниця вимірювання "вантажопідйомності" змінена на тонни (т);
   - на бланку вилучено імперативні норми (пояснення щодо заповнення анкети);
   - розроблені та затверджені Роз'яснення до ф.№ 51-вант (раз на півроку) від 16.10.2013 № 18.1-12/14;
   
   № 31-авто (квартальна) "Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення":
   - номенклатура перевезених вантажів приведена у відповідність до міжнародної класифікації вантажів на транспорті NST 2007.
   - на бланку вилучено імперативні норми (примітки, виноски);
   - розроблені та затверджені Роз'яснення до ф.№ 31-авто (квартальна) від 16.10.2013 № 18.1-12/16;
   
   № 51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом":
   - змінено термін подання звіту не пізніше 4 числа після звітного періоду;
   - на бланку вилучено імперативні норми (примітки, виноски).
   
   
зі статистики водного транспорту:

   
   № 31-вод (квартальна) "Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом":
   1) упорядковано позначення видів перевезень;
   2) слова "з одним десятковим знаком" винесено над таблицею;
   3) назва показника ряд.5000 "Всього вантажів" приведена у відповідність до назви показника у ф.№ 51-вод (ряд. 10);
   4) назва гр.2 "каботажні перевезення" змінено на "каботажному (внутрішньому)" відповідно до Інструкції щодо заповнення форми;
   5) по гр.4 додатково виписано контроль (гр.4≤гр.3);
   6) уточнено назви деяких видів вантажів;
   
   № 51-вод (місячна) "Звіт про продукцію морського (річкового) флоту, який знаходиться в експлуатації":
   1) у терміні подання звіту вилучено "до 10-ї години";
   2) упорядковано позначення видів перевезень;
   3) слова "з одним десятковим знаком" винесено над таблицею;
   4) назва гр.2 і 5 "внутрішньому" змінено на "каботажному (внутрішньому)" відповідно до Інструкції щодо заповнення форми;
   
   № 25-вод (місячна) "Звіт про роботу морського (річкового) порту (причалу)"
:
   1) упорядковано позначення видів причалів;
   2) слова "з одним десятковим знаком" винесено над таблицею;
   3) показники форми розділено на 2 розділи;
   
   додаток до форми № 25-вод (піврічна) "Звіт про обробку вантажів за номенклатурою у морських (річкових) портах (причалах)":
   1) упорядковано позначення видів причалів, напрямів переміщення вантажів;
   2) слова "з одним десятковим знаком" винесено над таблицею;
   3) назва показника ряд.4000 "Всього вантажів" приведена у відповідність до назви показника у ф.№ 25-вод (ряд. 01);
   4) назва гр.2 "флот України" змінено на "українські", гр.3 "іноземний флот" змінено на "іноземні";
   5) уточнено назви деяких видів вантажів;
   
   
зі статистики авіаційного транспорту:

   
   № 51-ЦА (місячна) "Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства" – на бланку вилучено імперативні норми (примітки, виноски).
   
   
зі статистики міського електротранспорту:

   
   № 2-етр (місячна) "Звіт про роботу міського електротранспорту" – на бланку вилучено імперативні норми (примітки, виноски) та ІІ розділ бланку доповнено двома показниками:
   Із ряд. 24 – пристосованого до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 25 одиниць
   Кількість місць у пасажирському рухомому складі, пристосованого до потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 26 місць
   
   
зі статистики трубопровідного транспорту:

   
   № 12-труб (місячна) "Звіт про транспортування вантажів трубопроводами" – на бланку вилучено імперативні норми (примітки, виноски) та доповнено показником 93 "іншого походження";
   
   
зі статистики зв’язку:

   
   № 43-зв'язок (річна) "Звіт про телефонізацію об'єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування":
   - у ІІ та ІІІ розділах бланку форми уточнено назв показників в частині переліку пільговиків на встановлення телефонів згідно із нормативно-правовими актами України;
   - на бланку вилучено імперативні норми (примітки, виноски);
   - затверджено роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження № 43-зв'язок (річна) "Звіт про телефонізацію об’єктів у сільській місцевості і потреби населення в домашніх телефонах мережі загального користування" від 10.10.2013 № 18.1-12/12;
   
   № 13-зв'язок (квартальна) "Звіт про наявність засобів зв’язку":
   - змінено термін подання звітів на "не пізніше 15 числа після звітного періоду";
   - на бланку вилучено імперативні норми (примітки, виноски);
   - затверджені роз’яснення щодо форми державного статистичного спостереження № 13-зв’язок (квартальна) "Звіт про наявність засобів зв’язку" від 10.10.2013 № 18.1-12/13;
   
   № 12-зв'язок (квартальна) "Звіт про доходи від послуг зв’язку":
   - змінено періодичність розробки форми з "місячна" на "квартальна";
   - змінено термін подання звітів на "не пізніше 15 числа після звітного періоду";
   - на бланку вилучено імперативні норми (примітки, виноски);
   - затверджені роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 12-зв’язок (квартальна) "Звіт про доходи від послуг зв’язку" від 24.10.2013 № 18.1-12/20.
   
   
зі статистики нефінансових послуг

   
   №1-послуги (реклама, річна) «Звіт про рекламну діяльність», №1-послуги (нерухомість, річна) «Надання посередницьких послуг при операціях з нерухомістю» скасовано згідно наказу Держстату України №212 від 17.07.2013.
   
   №1-каналізація (річна) «Звіт про роботу каналізації» введено показник території, яка обслуговується каналізацією.
   
   
Про надання статистичного звіту за ф.№1П-НПП (річна) за 2013р.

   
   Усім юридичним особам, відокремленим підрозділам юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, до 28 лютого 2014р. необхідно звітувати за ф.№1П-НПП (річна) «Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції», затвердженої наказом Державної служби статистики України від 20.09.2013р., №283.
   
   
Нове у політичній статистиці

   
   Звертаємо Вашу увагу на те, що починаючи зі звіту за 2013р. введено в дію нові бланки державних статистичних спостережень за формами:
   
   – №1-ПГО (річна) «Звіт про зареєстровані громадські об’єднання, професійні спілки, політичні партії та благодійні організації». Форма №1-ПГО (річна) затверджена Наказом Держстату України від 30.10.2013р. №330 та передбачена для подання тільки структурними підрозділами Головного управління юстиції України в Автономній Республіці Крим, а також районними, районними у містах, міськими, міськрайонними, міжрайонними управліннями юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру. Термін подання – не пізніше 20 січня після звітного року.
   
   – №1-громадська організація (річна) «Звіт про діяльність громадської організації». Форма №1-громадська організація (річна) затверджена Наказом Держстату України від 30.10.2013р. №331 та передбачена для подання керівним органом громадської організації зі статусом юридичної особи, легалізованої відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання» – органу державної статистики за місцезнаходженням. Термін подання – не пізніше 10 березня після звітного року.
   
   
Нове у статистиці нерухомості

   
   Звертаємо Вашу увагу на зміну терміну подання державного статспостереження за формою №1-житлофонд (річна) «Житловий фонд» (затверджено Наказом Держстату України від 20.09.2013р. №283). Зазначене статспостереження подається не пізніше 28 лютого після звітного року.
   
   Також повідомляємо, що, починаючи зі звіту за січень 2014 року, Наказом Держстату України від 17.10.2013р. №314 введено в дію новий бланк державного статспостреження за формою №1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) «Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії».
   
   Відповідно до нового бланку звіт подають юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та житлово-будівельні кооперативи), надають населенню комунальні послуги – органу державної статистики за місцем надання житлово-комунальних послуг.
   
   Юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують гуртожитки, мешканці яких сплачують за ліжко-місце (не мають особових рахунків) звіт не надають.
   
   
Нове у статистиці туризму

   
   Звертаємо Вашу увагу на зміни термінів подання державних статспостережень за формами: №1-КЗР(річна) «Про діяльність колективного засобу розміщування» та №1-туризм (річна) «Про туристичну діяльність» (затверджені Наказом Держстату України від 20.09.2013р. №283). Зазначені статспостереження подаються не пізніше 28 лютого після звітного року.
   
   Також повідомляємо, що з бланку форми №1-туризм (річна) (для юридичної особи) вилучено Розділ VІ «Економічні показники суб’єктів туристичної діяльності за типом послуг та категоріями обслугованих клієнтів».
   
   
   
О представлении статистического отчета по форме №2-тр (годовая) за 2013г.

   
   Всем юридическим лицам и их обособленным подразделениям, которые эксплуатируют автомобильный транспорт (собственный или арендованный), до 09 февраля 2014г. необходимо отчитаться по ф.№2-тр (годовая) «Отчет о работе автотранспорта», утвержденной приказом Государственной службы статистики Украины от 22.07.2013, №216.
   
   
Про зміну бланка форми № 1ПВ (квартальна) «Звіт з праці» на 2013 рік

   
   Починаючи з IV кварталу 2013 року форма № 1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці”, яка затверджена наказом Держстату України від 07.08.2013 № 239 змінена.
   
   Зміни позначилися:
   
   - у розділі I "Кількість працівників": рядок 3010 скасовано,
   
   - у розділу III "Склад фонду оплати праці та інші виплати": видалені рядки 5100-5110 «Виплати, що не входять до фонду оплати праці».
   
   При складанні звіту необхідно користуватися Інструкцій щодо заповнення форми державного статистичного спостереження ф. № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці", яка затверджена наказом Держкомстату 26.10.2009 № 404, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.12.2009 за № 1212/17228. Зі змінами, внесеними наказом Держстату України від 27.02.2013 №68.
   
   Починаючи з січня та впродовж 2013 року респонденти подають форму № 1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці”, яка затверджена наказом Держстату України від 16.08.2012 № 355.
   
   Зміни позначилися у розділі IV "Розподіл працівників за розмірами заробітної плати": у рядках 6080-6010 змінено границі інтервалів та вилучено рядок 6120.
   
   Періодичність обробки інформації розділу VI "Інформація про укладання колективних договорів" змінено з 2-ох разів на рік на 1 раз на рік.
   
   
   
   
Форма №11-зез (ВПІ) (річна) «Звіт про окремі види взаємозв’язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування» станом на 31.12.2013 року

   
   У 2014 році впроваджується нова форма державного статистичного спостереження №11- зез (ВПІ) (річна) «Звіт про окремі види взаємозв’язків підприємства з прямими іноземними інвестиціями в рамках відносин прямого інвестування» станом на 31.12.2013 року.
   Будь ласка, дізнайтеся, чи потрібно Вашому підприємству звітувати за даною формою.
   
   
   
Про зміну бланка форми №2-інвестиції (річна) на 2013 рік

   
   Звертаємо Вашу увагу на те, що змінився термін надання статистичної звітності за формою: №2-інвестиції (річна) «Капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів» (затвержено Наказом Держстату України від 24.10.2013р. №321), яка надається – не пізніше 28 лютого після звітного року.
   
   При складанні звіту необхідно користуватися Роз’ясненням затвердженим Першим заступником Голови Держстату України В.О. Піщейко від 21 жовтня 2013 року.


   Информация по теме
   
   Утвержден табель статистических форм на 2014 год
   
   Загальний табель (перелік) форм державних статистичних спостережень на 2014 рік
   
   Бланки статистичної звітності на 2014 р., інструкції та роз'яснення до них
За матеріалами ГУ статистики в АР Крим
Рубрика:
Коментарі
 • Лю
06.01.14 08:46

нифига я не поняла. 1пв квартально новое с 4 квартала 2103 или с 1 квартала 2014 ???????? здесь же на 911 в бланках написано, что действует с 1 квартала 2014 а в этой статье все наоборот

Відповісти
 • Лорик
06.01.14 09:18

Присоединяюсь к вопросу Лю....не могу дозвониться в статистику что бы узнать...У кого какая информация есть по поводу, применять новые формы за 4кв.2013г. или уже с 2014г.?

Відповісти
 • Лорик
06.01.14 09:19

Или это ГУ статистики а АР Крим тень на плетень наводит?.......

Відповісти
 • Лорик
06.01.14 09:29

Дозвонилась до статистики (Харьков). Сказали что 1-ПВ за декабрь 2013г. и 4 кв.2013г. по старой форме сдавать, новые с января и 1 кв.2014г. По новой форме сдавать только 6-ПВ (годовая) за 2013г. Ее еще в Медке нет....но и время еще есть, она сдается в феврале.

Відповісти
 • Лю
06.01.14 09:57

Спасибочки за информацию

Відповісти
 • Лю
06.01.14 09:57

Лорику спасибо

Відповісти
 • Владимир Киев
07.01.14 18:11

Сдавал из медка 1ПВ Кварт по старой с 3010 и 5100 5110 - Отчет приняли 2 квитанция есть

Відповісти
 • Светозара
08.01.14 07:55

Всем доброе утро! Подскажите пожалуйста, а отчет 1 ПВ все сдают?

Відповісти
 • алиca
08.01.14 09:09

для Светозара 1-ПВ сдают предприятия по списку

Відповісти
 • Светозара
08.01.14 10:28

для алиса-благодарю!)) буду у знавать.

Відповісти
 • Ева
08.01.14 15:30

По какому списку, Алиса?

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
62328 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно