Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


20.03.14
3267 0 Друкувати

ПСБУ-27: что изменилось?

   В комментарии приказа Минфина 08.02.2014 г. № 48, размещенном в издании “Бухгалтер & Закон” № 11/13, Роман Карпюк пишет:

   “в П(С)БУ 27 вернули условие, которое в свое время было исключено Приказом № 627, а именно о том, что единый показатель, который предприятие подает в Отчете о финансовых результатах (Отчете о совокупном доходе) за период, в котором было совершено выбытие его основного компонента в результате ликвидации или продажи, должен содержать прибыль (убыток) от прекращения деятельности после налогообложения“.
   
   Мы также обратим внимание на то, что из п.4 раздела три ПСБУ 27 исключили указания о вписывании строк 166, 167.

   В настоящее время названная норма выглядит так:
   
   “Підприємство подає у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за період, у якому відбулося фактичне вибуття його компонента шляхом ліквідації або продажу, єдиний показник, який містить:
   
   - прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування;
   
   - прибуток (збиток) від переоцінки необоротних активів, групи вибуття, які утворюють припинену діяльність та оцінюються за чистою вартістю реалізації”.
За матеріалами gaap.in.ua
Рубрика:
Коментарі
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
107653 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно