Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об осуществлении мероприятий администрирования при применении налогового компромисса

Об осуществлении мероприятий администрирования при применении налогового компромисса   
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 02.02.2015 р. N 3217/7/99-99-15-01-04-17    

   
Головним управлінням ДФС в областях та м. Києві
   Міжрегіональному головному управлінню ДФС -
   Центральному офісу з обслуговування великих платників
   Підрозділам оподаткування юридичних осіб
   
Щодо здійснення заходів адміністрування під час застосування податкового компромісу

   З метою забезпечення однакового підходу при здійсненні заходів адміністрування під час застосування податкового компромісу, визначеного наказом ДФС України від 17.01.2015 N 13 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо особливостей уточнення податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу", Департамент оподаткування юридичних осіб повідомляє наступне.
   
   Податковий компроміс - це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 Податкового кодексу України (далі - ПКУ).
   
   Податковий компроміс розповсюджується виключно на факти заниження податкових зобов'язань з податку на додану вартість (у зв'язку із завищенням податкового кредиту).
   
   Під заниженням податкових зобов'язань слід розуміти неправомірне формування платником податків даних податкового обліку (формування податкового кредиту з податку на додану вартість) у податкових періодах до 1 квітня 2014 року, що призвело до заниження належних до сплати сум податкових зобов'язань.
   
   Під строками давності згідно із статтею 102 Кодексу розуміється визначення грошових зобов'язань протягом 1095 днів з дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо така декларація була подана пізніше, - за днем її фактичного подання.
   
   Одна із процедур податкового компромісу - це добровільне декларування платником податків занижених податкових зобов'язань з податку на додану вартість (далі - ПДВ) у відповідних податкових звітних періодах до 1 квітня 2014 року.
   
   Податкові зобов'язання згідно із процедурою податкового компромісу сплачуються платником податків до бюджету у розмірі 5 відсотків від суми заниження податкового зобов'язання. При цьому штрафні санкції до платника податків не застосовуються, а пеня відповідно не нараховується.
   
   До затвердження форми уточнюючого розрахунку для застосування податкового компромісу платник податків подає уточнюючий розрахунок за діючою формою разом із Заявою про компроміс (у довільній формі) та Переліком (описом) операцій, щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації (у довільній формі). Слід зазначити, що до автоматизації процесів приймання та обробки зазначених документів усі документи подаються та приймаються на паперових носіях.
   
   При обробці зазначених документів в ІС "Податковий блок" уточнюючий розрахунок отримує статус "Податковий компроміс".
   
   Початок застосування процедури податкового компромісу - з дня набрання чинності Закону N 63 17.01.2015 та може тривати протягом 90 днів. Процедура досягнення податкового компромісу триває не більше 70 календарних днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку або відповідної заяви про застосування податкового компромісу.
   
   Контролюючий орган протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем подання уточнюючого розрахунку, Заяви про компроміс та Переліку (опису), приймає рішення про необхідність або відсутність необхідності проведення документальної позапланової перевірки.
   
   Для колегіального розгляду такого рішення на територіальному рівні повинна бути створена та затверджена відповідним наказом спеціальна комісія з фахівців підрозділів оподаткування юридичних осіб, доходів і зборів з фізичних осіб, податкового та митного аудиту, правової роботи, погашення заборгованостей, координаційно-моніторингові, власної безпеки, слідчими підрозділами фінансових розслідувань, оперативними підрозділами.
   
   За підсумками колегіального розгляду такої комісії складається Протокол (протокол повинен містити: повне найменування організації, назва документа (Протокол), номер протоколу, дата засідання, місце засідання, головуючий, присутні, питання обговорення - текст протоколу, підписи, основна частина - текст протоколу - повинна бути поділена на такі частини: СЛУХАЛИ, ВИСТУПАЛИ, ВИРІШИЛИ (ПОСТАНОВИЛИ)) з висновками щодо необхідності або відсутності необхідності проведення документальної позапланової перевірки. Звертаємо увагу, що Протокол повинен містити в собі основні реквізити наведеної типової форми.
   
   Якщо колегіальна комісія дійшла до висновку щодо відсутності необхідності проведення документальної позапланової перевірки, підрозділи оподаткування юридичних осіб (підрозділи доходів і зборів з фізичних осіб) складають проект відповідного рішення у вигляді листа у двох примірниках, надають на підпис керівнику та направляють рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи вручають особисто один його примірник платнику податків з чіткою фіксацією дати такого вручення (його представнику). У такому разі, день отримання платником податків рішення контролюючого органу є днем узгодження податкового зобов'язання, яке підлягає сплаті протягом 10 календарних днів з дня, наступного за днем узгодження.
   
   Відповідно до цього, уточнюючий розрахунок при перегляді в ІС "Податковий блок" повинен прийняти статус "Податковий компроміс без перевірки" та узгоджені податкові зобов'язання по зазначеному документу на 10 календарний день повинні бути нараховані до ІКПП (інтегрована картка платника податків) ІС "Податковий блок".
   
   Слід зазначити, що під досягненням компромісу розуміється сплата платником податків до бюджету сум податкових зобов'язань з ПДВ. Тому якщо приймається рішення на колегіальному розгляді щодо відсутності необхідності проведення документальної позапланової перевірки, то підрозділам оподаткування юридичних осіб (підрозділи доходів і зборів з фізичних осіб) необхідно забезпечити контроль за своєчасністю сплати податкових зобов'язань, визначених в уточнюючих розрахунках, по яких застосовується податковий компроміс.
   
   У разі якщо колегіальна комісія дійшла до висновку щодо необхідності проведення документальної позапланової перевірки, уточнюючий розрахунок повинен бути відображений в ІС "Податковий блок" зі статусом "Податковий компроміс з необхідністю проведення документальної позапланової перевірки", при цьому нарахувань податкових зобов'язань в ІКПП по таких документах не відбудеться.
   
   У випадку висновку щодо необхідності проведення документальної позапланової перевірки підрозділи оподаткування юридичних осіб (підрозділи доходів і зборів з фізичних осіб) у той же день копіях Протоколу з відповідними висновками та відповідною резолюцією керівника, сформовані реєстри прийнятої такої звітності та копіями матеріалів, на підставі яких воно прийняте, передається до підрозділу податкового аудиту.
   
   
Щодо порядку надання уточнюючого розрахунку з ПДВ

   
   До затвердження окремої форми уточнюючого розрахунку платникам ПДВ, які бажають скористатись податковим компромісом відповідно до вказаного підрозділу Кодексу, слід використовувати форму уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок, яка затверджена наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 N 966 та зареєстрована у Міністерстві юстиції України 14 жовтня 2014 року за N 1267/26044. Уточнюючий розрахунок подається разом з Заявою про компроміс (приклад форми додається - додаток 1) та Переліком (описом) операцій (приклад форми додається - додаток 2), щодо яких здійснено уточнення показників податкової декларації тимчасово на паперовому носії.
   
   З метою застосування податкового компромісу платник подає окремий уточнюючий розрахунок з ПДВ разом із Заявою про компроміс та Переліком (описом) операцій за кожний окремий звітний період.
   
   Оскільки процедура податкового компромісу застосовується за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 цього Кодексу (пункт 1 підрозділу 92 розділу XX Кодексу), подання уточнюючих розрахунків з ПДВ обмежується звітними періодами (місяць, квартал), які припадають на період з квітня 2011 року по березень 2014 року включно.
   
   У разі уточнення показників декларації, які потребують подання окремих додатків до декларації, уточнюючий розрахунок з ПДВ подається платниками податку разом з такими додатками.
   
   Оскільки уточнення платником податків податкових зобов'язань не впливає на розмір податкових зобов'язань його контрагентів, то така звітність не приймає участь у розрахунках системи співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту контрагентів.
   
   Показники уточнюючих розрахунків з ПДВ з метою застосування податкового компромісу не переносяться до податкової звітності з ПДВ за звітний період, в якому такі розрахунки подані, а відображаються в особових рахунках платника податків.
   
   Додаток:
   
   Заява про компроміс - додаток 1.doc
   
   Перелік (опис) операцій - додаток 2.doc

   
   Директор департаменту
   оподаткування юридичних осіб
   
Ю. В. Лапшин

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам