Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О перечислении ежемесячных страховых выплат в случае изменения степени утраты профессиональной трудоспособности в случаях, когда МСЭК установлен совокупный процент потери профессиональной трудоспособности по страховым случаям, произошедшим на разных предприятиях

О перечислении ежемесячных страховых выплат в случае изменения степени утраты профессиональной трудоспособности в случаях, когда МСЭК установлен совокупный процент потери профессиональной трудоспособности по страховым случаям, произошедшим на разных предприятиях   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
   від 10.05.2007 р. № 832-08-1

   
Начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі

   
Щодо перерахування щомісячних страхових виплат у разі зміни ступеня втрати професійної працездатності у випадках, коли МСЕК встановлено сукупний відсоток втрати професійної працездатності за страховими випадками, що сталися на різних підприємствах
   (Інформаційний лист № 10)

   Відповідно до підпункту 3.6.1. пункту 3.6. Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей), затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2005 р. № 83 (далі – Порядок), перерахування розміру щомісячної страхової виплати у разі зміни ступеня втрати професійної працездатності проводиться виходячи з відкоригованої заробітної плати, визначеної станом на 1 березня за останнім її коригуванням і відповідно до підпункту 3.5.1. пункту 3.5. Порядку.
   
   У випадках, коли потерпілому МСЕК встановлено сукупний відсоток втрати професійної працездатності за страховими випадками, що сталися на різних підприємствах, перерахування щомісячних страхових виплат у разі зміни ступеня втрати професійної працездатності здійснюється таким чином:
   
   Приклад 1.
   
   Потерпілому встановлено МСЕК ступінь втрати професійної працездатності 30% у зв’язку з травмою на виробництві. Він одержує страхову виплату відповідної частини втраченого заробітку (далі – щомісячна страхова виплата) в розмірі 373,50 грн. (середній заробіток перед настанням страхового випадку – 1245,0 грн.)
   
   Працюючи на іншому підприємстві, він отримав нову травму, в зв’язку з чим йому було встановлено МСЕК додатково 20 % втрати професійної працездатності, сукупний відсоток – 50% та ІІІ групу інвалідності. Призначена пенсія по інвалідності 150 грн. Середньомісячний заробіток перед повторним ушкодженням здоров’я – 480 грн.
   
   У цьому випадку потерпілий не має права вибору середньомісячного заробітку, тому що він ушкодив здоров’я з вини іншого роботодавця.
   
   Потерпілому призначається по другому страховому випадку щомісячна страхова виплата в розмірі 96 грн. (480 грн. х 20% :100)
   
   По обох страхових випадках станом на 01.03. 2007 року потерпілий отримуватиме щомісячну страхову виплату в сумі 469,50 грн. (373,50 грн.+ 96,0 грн.).
   
   Відповідно до пункту 12 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 року № 1266 (далі – Порядок), якщо повторне ушкодження здоров'я застрахованої особи настало з вини іншого роботодавця, а ступінь втрати професійної працездатності встановлено МСЕК за сукупністю випадків ушкодження здоров’я, середня заробітна плата для щорічного її коригування та перерахування страхових виплат обчислюється виходячи з розміру заробітної плати в розрахункових періодах перед настанням страхових випадків пропорційно встановленому ступеню втрати професійної працездатності за кожним страховим випадком.
   
   Тому перерахунок щомісячної страхової виплати цього потерпілого з 01.03.2007 р. проводиться таким чином:
   
   – обчислюється середньомісячна заробітна плата потерпілого станом на 01.03.2007 р. відповідно до вимог пункту 12 Порядку, а саме (469,50 грн.:50% х 100)= 939,0 гривень;
   
   – обчислюється відкоригована середньомісячна заробітна плата потерпілого станом на 01.03.2007 р., а саме (939,0 грн. х 1,183) = 1110,84 гривень;
   
   – щомісячна страхова виплата з 01.03.2007р. становить 555,42 грн. (1110,84 грн. х 50% :100).
   
   Розмір пенсії по інвалідності станом на 01.03.2007 р. –- 150 грн.
   
   Сума щомісячної страхової виплати та пенсії по інвалідності становить 705,42 грн. (555,42 грн.+150 грн.), що не перевищує відкориговану середньомісячну заробітну плату.
   
   Щомісячна страхова виплата з 01.03.2007 р. становить 555,42 гривень.
   
   У разі коли у потерпілого, який отримав ушкодження здоров’я на різних підприємствах, в подальшому змінився ступінь втрати працездатності по одному із страхових випадків або по обох, а також змінився сукупний відсоток втрати професійної працездатності, перерахунок розміру щомісячної страхової виплати здійснюється виходячи з відкоригованої заробітної плати, визначеної станом на 1 березня за останнім її коригуванням по кожному страховому випадку окремо.
   
   З 1 серпня 2007 р. потерпілий проходить черговий огляд на МСЕК, за результатами якого йому встановлюють інший ступінь стійкої втрати професійної працездатності:
   
    – 40% – в зв’язку з першим ушкодженням здоров’я (було 30%);
   
    – 30% – в зв’язку з повторним ушкодженням (було 20%).
   
   Сукупний відсоток втрати професійної працездатності – 70%.
   
   Перерахунок розміру щомісячної страхової виплати з 1 серпня 2007 року в такому випадку проводиться наступним чином:
   
   – відкоригована середньомісячна заробітна плата перед настанням першого страхового випадку складе 1472,84 грн. (1245,0 грн. х 1,183);
   
   – розмір щомісячної страхової виплати по першому страховому випадку 589,14 грн. (1472,84 грн. х 40% : 100%);
   
   – відкоригована середньомісячна заробітна плата перед настанням другого страхового випадку складе 567,84 грн.(480,0 грн. х 1,183);
   
   – розмір щомісячної страхової виплати по другому страховому випадку 170,35 грн. ( 567,84 грн. х 30% );
   
   Сума щомісячної страхової виплати по обох страхових випадках складе 759,49 грн. (589,14 грн. + 170,35 грн.)
   
   Сума щомісячної страхової виплати та пенсії по інвалідності становить 909,49 грн. (759,49 грн. + 150 грн.), що не перевищує відкориговану середньомісячну заробітну плату по двох страхових випадках 1084,99 грн. (759,49 грн. : 70% х 100%).
   
   Сума щомісячної страхової виплати по обох страхових випадках з 01.08.2007 р. буде становить 759,49 гривень.
   
   Директор
Ю. Мельников

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам