Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Виконавча дирекція ФСС НВВ

Дата
Номер
Тема
Показати ще

Листи Фонду Соціального страхування від нещасних випадків на виробництві

Соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві - самостійний вид загального обов'язкового державного страхування. На жаль, нещасні випадки на виробництві, в результаті яких можлива втрата працездатності, мають місце.

Тому пріоритетними завданнями такого страхування є:

  • проведення заходів щодо усунення небезпечних виробничих факторів і запобігання професійних захворювань застрахованих осіб;

  • сприяння відновленню здоров'я і працездатності осіб, з якими сталися нещасні випадки на виробництві;

  • відшкодування шкоди, який пов'язаний з втратою зарплати при виконанні трудових обов'язків застрахованими особами.

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані особи; страхувальниками - роботодавці; об'єктом страхування - життя, здоров'я і працездатність застрахованого; страховиком - Фонд соціального страхування. Це некомерційна організація, що діє на підставі Статуту. Всі документи від даного фонду - роз'яснення, інструкції обов'язкові до розгляду і мають статус нормативно-правових. Будь-які повідомлення, положення, наказ Фонду, оперативно розміщуються на сайті.