Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно ограничений по выдаче направлений на МСЭК для установления причинной связи смерти с профессиональным заболеванием

Относительно ограничений по выдаче направлений на МСЭК для установления причинной связи смерти с профессиональным заболеванием   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 07.02.2013 р. № 18-11-4

   
Управління виконавчої дирекції Фонду у Луганській області

    Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – виконавча дирекція Фонду) розглянула лист управління виконавчої дирекції Фонду у Луганській області від 22.01.2013 № 05/155 і повідомляє, що пунктом 1.3 Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат, затвердженого постановою правління Фонду від 27.04.2007 № 24 (далі – Порядок), визначено, що представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду керується, зокрема, Інструкцією про встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15.11.2005 № 606, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.12.2005 за № 1455/11735 (далі – Інструкція).
   
    При цьому, пунктом 6.1 Порядку передбачено, що розгляд справи про призначення одноразової допомоги та щомісячної страхової виплати у разі смерті потерпілого сім’ї та особам, які мають на це право, та прийняття рішення за наявності документів перелічених у цьому пункті, та висновку МСЕК про причинний зв’язок смерті потерпілого з наслідками раніше отриманого трудового каліцтва чи професійного захворювання.
   
    Інструкцією обмежено категорію осіб, яким робочим органом виконавчої дирекції Фонду може надаватися направлення на МСЕК для встановлення причинного зв’язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом (далі – направлення). До такої категорії за визначенням абзацу п’ятнадцятого Розділу I «Загальні положення» віднесено осіб, що мають право на отримання соціальних виплат відповідно до статті 33 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі – базовий Закон).
   
    Проте, як вже зазначалося вище, висновок МСЕК про причинний зв’язок смерті потерпілого з наслідками раніше отриманого трудового каліцтва чи професійного захворювання потрібен при розгляді робочим органом виконавчої дирекції Фонду справи про призначення сім’ї одноразової допомоги у разі смерті потерпілого. Однак, базовим Законом та нормативно-правовими актами не передбачено кола сім’ї померлого потерпілого на підставі родинного зв’язку (кровного споріднення) осіб, а також порядку видачі направлення.
   
    Питання, порушене в листі управління, стосується дітей померлого потерпілого, який за життя отримував від Фонду страхові виплати, та наводяться різні підстави, за яких робочий орган виконавчої дирекції Фонду не вправі самостійно визначати належність особи, яка звертається за направленням, до кола сім’ї померлого.
   
    Згідно з частиною першою статті 6 Сімейного кодексу України правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття, яка за нормами абзацу третього частини другої статті 3 Кодексу належить до сім’ї своїх батьків також у випадках, коли спільно з ними не проживає. Стаття 33 базового Закону відносить до непрацездатних осіб дітей: віком до 16 років; віком від 16 до 18 років, які не працюють, або старші за цей вік, але через вади фізичного або розумового розвитку самі не спроможні заробляти: учнів, студентів (курсантів, слухачів, стажистів) денної форми навчання до досягнення 23 років.
   
    Щодо особи, яка досягла повноліття, та на підставі родинного зв’язку (кровного споріднення)є дочкою або сином померлого потерпілого, то факт проживання та набуття статусу члена сім’ї своїх батьків залежить від конкретних обставин і може визначатися виключно у судовому порядку. В якості приклада наводимо рішення Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 31 серпня 2011 року, яким задоволено касаційну скаргу відділення виконавчої дирекції Фонду в м. Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області виходячи з того, що особа на підставі кровного споріднення (дочка), перебуваючи у зареєстрованому шлюбі не може бути членом іншої сім’ї, а саме сім’ї померлого батька.
   
    Враховуючи вищенаведене і той факт, що не існує заборони або обмежень щодо видачі направлень особі, яка досягла повноліття та на підставі родинного зв’язку (кровного споріднення) є дочкою або сином померлого, направлення може видаватися таким особам, але без зазначення інформації щодо віднесення їх до членів сім’ї.
   
    Заступник директора
С. Богданов

фото автора У фокусі
Сергій Децюра Крайній строк реєстрації ПН/РК лютого-травня — 15 липня?...
1226 0
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам