Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Относительно профилактики несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний   
ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.03.2014 р. N 85-05-3
   
   
Журналу "Все про охорону праці"
   
   Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - виконавча дирекція Фонду) розглянула звернення від 11.02.2014 N 14 та повідомляє.
   
   З метою виконання заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд), в тому числі розробки та перегляду нормативно-правових актів з охорони праці (далі - НПАОП), Фондом проводиться процедура конкурсних торгів.
   
   Згідно зі статтею 20 Закону України "Про здійснення державних закупівель" відкриті торги є основною процедурою закупівлі, під час проведення процедури відкритих торгів пропозиції конкурсних торгів мають право подавати всі зацікавлені особи.
   
   Водночас відповідно до частин другої та третьої статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель" Замовник може встановлювати такі кваліфікаційні критерії:
   
   • наявність обладнання та матеріально-технічної бази, у тому числі власних виробничих потужностей та/або центрів обслуговування на території України;
   
   • наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;
   
   • наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;
   
   • наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами).
   
   Визначені замовником кваліфікаційні критерії та перелік документів, що підтверджують інформацію учасників або учасників попередньої кваліфікації про відповідність їх таким критеріям, зазначаються в документації конкурсних торгів або кваліфікаційній документації.
   
   Також варто зазначити, що пунктами 2.1.4 та 2.1.5 розділу 2 Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці від 16.03.94 N 19, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.05.94 за N 94/303, визначено вимоги до організацій, які можуть займатися опрацюванням державних нормативних актів про охорону праці та спроможні якісно виконати роботу, у т. ч. щодо укомплектованості досвідченими кадрами з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища. Крім того, освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця повинен підтверджуватись копією посвідчення або протоколу перевірки знань з питань охорони праці згідно з додатком 1 та 2 до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за N 231/10511.
   
   Заступник директора
   
П. Сливкін

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам