Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Относительно проведения проверок состояния условий и безопасности труда и проведения профилактической работы по этим вопросам на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности

Относительно проведения проверок состояния условий и безопасности труда и проведения профилактической работы по этим вопросам на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности   

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 13.06.2013 р. N 371-06-13


   
   Компанії "ЛІГА:ЗАКОН"
   04112, м. Київ, вул. Шамрила, 23
   
   
   У інформаційно-правовій системі ЛІГА:ЗАКОН наявний лист виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - виконавча дирекція Фонду) від 10.05.2011 р. N 244-07-2 щодо питання проведення перевірок, що не порушують нормальний режим роботи суб'єкта господарювання, який перевіряється. У зазначеному листі виконавчої дирекції Фонду зазначено неповну позицію Фонду щодо характеру перевірок суб'єктів господарювання з огляду на наступне.
   
   Згідно з ст. 23 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - базовий Закон) виконання статутних функцій та обов'язків Фонду щодо запобігання нещасним випадкам покладається на страхових експертів з охорони праці.
   
   Правові та організаційні засади діяльності служби страхових експертів з охорони праці Фонду (далі - служба страхових експертів), структуру, завдання, функції, організацію роботи страхових експертів з охорони праці (далі - страхові експерти) відповідно до базового Закону визначено Положенням про службу страхових експертів з охорони праці, профілактики нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, затвердженим постановою правління Фонду від 20.12.2011 р. N 63, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.01.2012 р. за N 66/20379 (далі - Положення).
   
   Так, відповідно до п. 1.5 та п. 3 Положення страхові експерти виконують свої обов'язки на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємство) незалежно від форм власності, видів господарської діяльності, у фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю, мають право безперешкодно та в будь-який час відвідувати підприємства для перевірки стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань (за пред'явленням посвідчення).
   
   Згідно з п. 3 Положення страховий експерт для виконання своїх функцій має право одержувати від роботодавця пояснення та інформацію, в тому числі у письмовій формі, про стан охорони праці та види здійснюваної діяльності.
   
   Крім того, з метою спонукання роботодавця виконувати вимоги Закону України "Про охорону праці" щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці для найманих працівників страховий експерт з охорони праці наділений правом вносити роботодавцям подання про порушення законодавства про охорону праці. Такі подання є обов'язковими для виконання роботодавцями. В разі невиконання заходів з профілактики, розроблених за результатами перевірки страховим експертом, роботодавець несе відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства.
   
   Дієвим заходом впливу на порушників вимог законодавства з охорони праці є внесення органам виконавчої влади з нагляду за охороною праці подання страхового експерта щодо застосування адміністративних стягнень або притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили порушення законодавства про охорону праці. За наслідками розгляду подання страхового експерта з охорони праці орган виконавчої влади з нагляду за охороною праці має право заборонити подальшу експлуатацію робочих місць, дільниць та цехів, робота на яких загрожує здоров'ю або життю найманих працівників.
   
   Фонд забезпечує також виконання контрольних функцій в частині запобігання приховування фактів виробничого травматизму. Так, страхові експерти наділені правом складати протоколи про адміністративні правопорушення у випадках несвоєчасного інформування робочого органу виконавчої дирекції Фонду про нещасні випадки на виробництві за статтею 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
   
   При цьому слід зауважити, що відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Фонд не є органом державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, що також підтверджується висновками Міністерства соціальної політики України, зазначеними у листі від 06.09.2012 р. N 2602/1/12-зв.
   
   Однак страхові експерти з охорони праці наділені правом на проведення перевірок стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань на підприємствах, в установах, організаціях (далі - підприємство) незалежно від форм власності, видів господарської діяльності, у фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Вимоги страхового експерта щодо дотримання вимог законодавства з охорони праці є обов'язковими для виконання роботодавцями. Саме перевірки є законодавчо визначеним інструментом впливу на роботодавця з метою проведення профілактичної роботи, спрямованої на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним умовами праці. Добросовісне виконання роботодавцем подань страхових експертів з охорони праці дозволяє усунути та/або зменшити небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які є причинами настання нещасних випадків.
   
   Крім виконання завдань з проведення перевірок стану умов і безпеки праці та проведення профілактичної роботи з цих питань, страхові експерти з охорони праці надають страхувальникам консультативну, методичну та інформаційну допомогу, сприяють у створенні ними та реалізації ефективної системи управління охороною праці.
   
   Проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи також є важливою складовою діяльності служби страхових експертів, яка у сукупності з проведенням перевірок стану умов і безпеки праці дозволяє ефективно виконувати завдання з профілактики нещасних випадків та професійних захворювань.
   
   Враховуючи вищевикладене, повідомляємо, то вищезазначена позиція виконавчої дирекції Фонду з питання повноважень страхових експертів Фонду є такою, що ґрунтується виключно на нормах діючого законодавства.
   
   Тому лист виконавчої дирекції Фонду із зазначеного вище питання від 10.05.2011 р. N 244-07-2 просимо вважати нечинним.
   
   Начальник управління
   правового забезпечення
   
   Л. Фреюк

фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6117 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам