Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О соблюдении требований нормативно - правовых актов при назначении и осуществлении страховых выплат застрахованным лицам (членам их семей)

О соблюдении требований нормативно - правовых актов при назначении и осуществлении страховых выплат застрахованным лицам (членам их семей)   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
    ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
   
    ЛИСТ
   
   від 09.02.2007 р. № 193-08-1
   
   Про додержання вимог нормативно – правових актів при призначенні та здійсненні страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей)
   (Інформаційний лист № 3)

   
Начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР Крим,
   областях, містах Києві та Севастополі

   Останнім часом на адресу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі – виконавча дирекція Фонду), Міністерства праці та соціальної політики України та інших органів державної влади почастішало надходження звернень громадян про порушення робочими органами виконавчої дирекції Фонду вимог чинного законодавства при призначенні та здійсненні страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей). У зв’язку з цим повідомляємо наступне:
   
   1. Допускалися непоодинокі випадки порушення вимог Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р. № 1266 (далі – Порядку обчислення середньої заробітної плати), а саме при визначенні:
   
   - розрахункового періоду, за який обчислюється середня заробітна плата (особливо при встановленні професійного захворювання);
   
   - професії відповідного працівника (аналогічної професії) на виробництві, з яким пов’язане ушкодження здоров’я;
   
   - видів виплат, які включаються для розрахунку страхових виплат.
   
   Крім цього, робочі органи виконавчої дирекції Фонду не завжди застосовують своє право, визначене пунктом 26 Порядку, а саме: перевіряти на підприємствах, в установах, організаціях обґрунтування видачі довідок про середню заробітну плату, достовірність зазначених у них відомостей.
   
   2. При призначенні та здійсненні страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей) робочі органи виконавчої дирекції Фонду порушують вимоги Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон) Порядку обчислення середньої заробітної плати, Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей), затвердженого постановою правління Фонду від 22.12.2005 р. № 83 (далі – Порядок призначення) та інших нормативно-правових документів:
   
   - є випадки безпідставного зволікання із призначенням страхових виплат та при передачі особових справ за місцем проживання потерпілого (членів його сім’ї), тобто порушуються встановлені Законом строки призначення страхових виплат;
   
   - допускаються помилки при застосуванні граничних розмірів заробітної плати, з якої справляються страхові внески, для обмеження розміру одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності;
   
   - порушуються строки проведення перерахунку щомісячних страхових виплат (з 1 березня) та строки проведення індексації щомісячних страхових виплат;
   
   - у випадках, коли пройшло більше трьох років з дня припинення щомісячної страхової виплати, робочі органи виконавчої дирекції Фонду продовжують здійснювати щомісячну страхову виплату у тому самому розмірі, що був на момент припинення, а не здійснюють нове призначення на загальних підставах, як це передбачено вимогами пункту 1 статті 34 Закону та підпункту 3.5.1 пункту 3.5 Порядку призначення. А саме: розмір щомісячної страхової виплати повинен визначатися як частка від середньомісячної заробітної плати застрахованої особи перед настанням страхового випадку, яка обчислюється відповідно до ступеня втрати професійної працездатності.
   
   Відповідно до вимог підпункту 3.3.6 пункту 3.3 Порядку призначення, у разі коли строк повторного огляду МСЕК застрахованою особою пропущено і МСЕК підтверджено стійку втрату професійної працездатності, щомісячна страхова виплата відновлюється з дати, встановленої МСЕК, але не більш як за три роки з дня припинення виплати щомісячної страхової виплати. При цьому розмір щомісячної страхової виплати повинен встановлюватися з урахуванням коефіцієнтів перерахування, які встановлюються правлінням Фонду щороку (з 1 березня).
   
   З метою усунення існуючих недоліків та ефективної реалізації прав застрахованих осіб (членів їх сімей) на відшкодування шкоди виконавча дирекція Фонду зобов'язує управління виконавчої дирекції Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі при призначенні та здійсненні страхових виплат дотримуватися вимог Закону та відповідних нормативно - правових актів, а саме:
   
   1) Абзацу другого преамбули та статей 21, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41 Закону;
   
   2) Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей), затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків від 22.12.2005 р. № 83;
   
   3) Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001р. № 1266 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 22 лютого 2006 року № 193);
   
   4) Положення про обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 14.09.2004 року № 66;
   
   5) Інформаційного листа № 1 від 09.01. 2007 р. № 02-08 „Щодо приведення окремих нормативно-правових документів у відповідність із Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”;
   
   6) Інформаційного листа № 2 від 24.01. 2007 р. № 109-08-1 „Про усунення недоліків при призначенні та здійсненні страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей), виявлених в ході перевірки робочих органів виконавчої дирекції Фонду Рахунковою палатою України;
   
   7) Інформаційного листа № 2 від 20.01.2006 р. № 53 – 08 - 1 „Методичні рекомендації щодо практичного застосування Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей);
   
   8) Інформаційного листа № 3 від 06.04. 2006 р. № 302 - 08 - 1 „Методичні рекомендації щодо практичного застосування пункту 1.8 Порядку призначення та здійснення страхових виплат застрахованим особам (членам їх сімей)”;
   
   9) Інформаційного листа № 33 від 04.04.2003 р. № 02-692 "Про прийняття довідок (нових) про розміри щомісячних страхових виплат потерпілим (членам їх сімей), що перераховані підприємствами самостійно, за заявами потерпілих, на вимоги державних інспекторів праці, за рішеннями судів через порушення законодавства з питань відшкодування шкоди за період до 1 квітня 2001 року”;
   
   10) постанови правління Фонду від 06.03.2006 р. № 13 „Про витрати на поховання у разі смерті застрахованої особи від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання”.
   
   Враховуючи вищезазначене, пропоную начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР Крим, областях, містах Києві та Севастополі провести роз’яснювальну роботу з працівниками робочих органів виконавчої дирекції Фонду щодо недопущення надалі випадків, коли страхові виплати здійснюються без урахування вимог вищезазначених нормативно-правових документів, що призводить до грубих помилок при нарахуванні страхових сум.
   
   Про вжиті заходи проінформувати виконавчу дирекцію Фонду до 01.03.2007 р.
   
   Директор
   
   
Ю.Мельников

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам