Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об осуществлении ежемесячных страховых выплат лицам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Украины

Об осуществлении ежемесячных страховых выплат лицам, выехавшим на постоянное место жительства за пределы Украины   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
    ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
   
    ЛИСТ
   
   від 21.02.2007 р. № 29-08-1
   
   Про здійснення щомісячних страхових виплат особам, які виїхали на постійне місце проживання за межі України
   (Інформаційний лист № 4)

   
Начальникам управлінь виконавчої дирекції Фонду в АР Крим,
   областях, містах Києві та Севастополі

   Останнім часом до виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України почастішало надходження скарг щодо реалізації „Угоди про взаємне визнання прав на відшкодування шкоди, заподіяної працівникам каліцтвом, професійним захворюванням або іншим ушкодженням здоров’я, які пов’язані з виконанням ними трудових обов’язків”, підписаної у Москві 9 вересня 1994 року державами колишнього Союзу РСР, у тому числі Україною (далі - Угода) і Порядку здійснення страхових виплат, призначених у зв’язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001р. № 998, (далі - Порядок).
   
   Відповідно до пункту 6 Порядку страхові виплати здійснюються за умови подання потерпілим Фонду щороку в грудні свідоцтва, яким засвідчується факт перебування потерпілого в живих, виданого відповідно до законодавства України дипломатичним представництвом або консульською установою України.
   
   Замість зазначеного свідоцтва потерпілий може подати Фонду документ, яким засвідчується факт перебування потерпілого в живих, виданий відповідною місцевою установою згідно із законодавством країни проживання потерпілого і легалізований в установленому порядку дипломатичним представництвом чи консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
   
   Такими документами можуть бути довідки житлово-експлуатаційної контори чи довідки виконавчого органа влади завірені гербовою печаткою.
   
   Що стосується легалізації зазначених документів, то в рамках держав-учасниць СНД застосовуються норми Угоди.
   
   Відповідно до статті 5 Угоди документи, видані з метою реалізації даної Угоди на території однієї зі Сторін за установленою формою, чи їхні засвідчені копії приймаються іншими сторонами без легалізації.
   
   Якщо в міжнародних договорах не встановлено інші правила здійснення страхових виплат, то документ, яким засвідчується факт перебування потерпілого в живих, перед поданням його робочим органам виконавчої дирекції Фонду обов’язково легалізується.
   
   Під легалізацією документа розуміється процедура, яка застосовується дипломатичними чи консульськими агентами країни, на території якої документ повинен бути представлений, для посвідчення автентичність підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, і, у відповідному випадку, автентичності відтиснення печатки або штампу, якими скріплений документ.
   
   Легалізований документ подається до Фонду разом з перекладом його українською (російською) мовою. Переклад засвідчується в дипломатичному представництві чи консульській установі України за місцем постійного проживання потерпілого або в нотаріальному порядку на території України.
   
   У разі ненадходження зазначеного документа в установлений термін перерахування (переказ) сум страхових виплат потерпілому зупиняється до його надходження.
   
   Питання індексації щомісячних страхових виплат регулюється Законом України „Про індексацію грошових доходів населення”. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін з метою дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня населення України.
   
   Відповідно до статті 2 зазначеного Закону індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру.
   
   Отже, звертаємо увагу на те, що індексація щомісячних страхових виплат особам, що виїхали на постійне місце проживання за межі України не проводиться.
   
   Директор
   
   
Ю.Мельников

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам