Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Об ответственности страхователя (его должностных лиц) в случае, когда им ошибочно произведено зачисление страховых выплат в счет страховых взносов, а уплата страховых взносов в Фонд осуществлена в соответствии с таким расчетом

Об ответственности страхователя (его должностных лиц) в случае, когда им ошибочно произведено зачисление страховых выплат в счет страховых взносов, а уплата страховых взносов в Фонд осуществлена в соответствии с таким расчетом   
ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
    ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.01.2007 р. № 05-07-13
   
   Щодо надання роз’яснення
   
   Виконавча дирекція Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд) розглянула Вашого листа щодо надання роз’яснення про відповідальність страхувальника (його посадових осіб) у разі, коли ним помилково здійснено зарахування страхових виплат у рахунок страхових внесків, а сплату страхових внесків до Фонду здійснено відповідно до такого розрахунку, та повідомляє.
   
   Відповідно до пункту 5.1. Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду від 20 квітня 2001 року № 12 та погодженої з Міністерством фінансів України і Національним банком України (далі – Інструкція), не внесені страхувальниками у встановлений строк страхові внески до Фонду вважаються недоїмкою і стягуються у порядку, передбаченому законодавством, з нарахуванням пені. Пеня нараховується з сум недоїмки за кожний прострочений день і обчислюється виходячи з 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь строк.
   
   Статтею 1654 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, зокрема, за несвоєчасну сплату страхових внесків.
   
   Відповідно до пункту 8.4. Інструкції на виявлені під час перевірки суми коштів, на які страхувальником не нараховані страхові внески, за актом перевірки страхові внески донараховуються із сумою пені, а до винних посадових осіб застосовуються санкції відповідно до законодавства.
   
   Але у разі самостійного виявлення страхувальником помилки, зокрема, помилково здійсненого зарахування страхових виплат у рахунок страхових внесків, що призвело до заниження сплаченої суми страхових внесків до Фонду, при наявності бухгалтерської довідки про факт виявленої помилки та перерахуванні донарахованих страхових внесків і пені у повному обсязі до початку здійснення робочими органами виконавчої дирекції Фонду перевірки або до подання Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, адміністративні штрафи до посадових осіб страхувальника не застосовуються.
   
   Начальник управління
   обліку страхувальників та
   надходження доходів
Н. Зеленська

Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам