Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О датах представления форм статистической отчетности с изменениями

О датах представления форм статистической отчетности с изменениями   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.04.2015 р. N 22-01008/29608

   Департамент методології
   
Департаменту інформаційних технологій
   Департаменту інспектування банків
   Департаменту банківського нагляду
   Департаменту статистики та звітності
   Центральній розрахунковій палаті Національного банку України
   Територіальним управлінням Національного банку України
   Навчальним закладам Національного банку України
   Асоціації "Незалежна асоціація банків України"
   Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
   Асоціації українських банків
   Банкам України

   
Про дати подання форм статистичної звітності зі змінами

   Постановою Правління Національного банку України від 28.04.2015 N 279 внесено зміни до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України1, зокрема зміни щодо складання форм статистичної звітності N 631, N 659 та N 6602.
   
   ____________
   1 Затверджені постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами).
   
   2 Форма N 631 "Звіт про структуру активів та пасивів за строками", форма N 659 "Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - великих та середніх підприємств" та форма N 660 "Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - малих підприємств", визначені Правилами організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України, затвердженими постановою Правління Національного банку України від 19.03.2003 N 124, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 07.05.2003 за N 353/7674 (зі змінами) (далі - форми N 631, N 659 та N 660).
   
   У зв'язку з цим, інформуємо про дати початку подання цих форм зі змінами (додаток 1).
   
   При цьому, звертаємо увагу, що з метою підвищення якості інформації, яка подаватиметься банками за формами статистичної звітності N 659 та N 660 у цьому році і в подальшому, необхідно здійснювати ретельний контроль за даними цих форм у розрізі кожного з боржників банку згідно з правилами, наведеними в додатку 2 до цього листа.
   
   Директор Департаменту методології
   
Н. В. Іваненко

   
   
   
Додаток 1
   до листа
   30.04.2015 N 22-01008/29608

   
   
Дати подання форм N 631, N 659 та N 660 з урахуванням змін, унесених Постановою N 2791

   
N з/п Номер форми статистичної звітності Назва форми статистичної звітності Строки подання форми статистичної звітності
за звітний період починаючи з дати
Річні форми статистичної звітності
1 N 659 Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - великих та середніх підприємств 2014 рік 01.01.2015
(форма подається банками не пізніше 3 робочого дня серпня місяця 2015 року)
2 N 660 Звіт про дані фінансової звітності боржників банку - малих підприємств 2014 рік 01.01.2015
(форма подається банками не пізніше 3 робочого дня серпня місяця 2015 року)
Декадна форма статистичної звітності
3 N 631 Звіт про структуру активів та пасивів за строками за період з 01.05.2015 до 10.05.2015 12.05.2015
   
   ____________
   1 Постанова Правління Національного банку України від 28.04.2015 N 279 "Про затвердження Змін до Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України".
   
   
   
Додаток 2
   до листа
   30.04.2015 N 22-01008/29608

   
   
Логічні та математичні контролі за даними форм статистичної звітності N 659 та N 660

   
   1. У частині 1."Дані про класифікацію боржників та їх заборгованості" форм N 659 та N 660 для значень у колонці В "Категорія якості кредиту боржника" встановити такий перелік допустимих значень у колонці Г "Код фінансової стійкості боржника":
   
   "I", "II", "III" - "1";
   
   "IV", "V" - "2".
   
   2. У частині 2."Баланс" форми N 659.
   
   2.1. Для значень в колонках 3 "На початок звітного періоду" і 4 "На кінець звітного періоду" за показником колонки 2 "Код рядка" по кожній з колонок 3 і 4 встановити математичні контролі такого змісту:
   
   значення у рядку 1095 = сумі значень у рядках 1000, 1005, 1010, 1015, 1020, 1030, 1035, 1040, 1045, 1050, 1060, 1065, 1090;
   
   значення у рядку 1195 = сумі значень у рядках 1100, 1110, 1115, 1120, 1125, 1130, 1135, 1140, 1145, 1155, 1160, 1165, 1170, 1180, 1190;
   
   значення у рядку 1300 = сумі значень у рядках 1095, 1195, 1200;
   
   значення у рядку 1495 = сумі значень у рядках 1400, 1405, 1410, 1415, 1420, 1425, 1430, 1435;
   
   значення у рядку 1595 = сумі значень у рядках 1500, 1505, 1510, 1515, 1520, 1525, 1530, 1535, 1540, 1545;
   
   значення у рядку 1695 = сумі значень у рядках 1600, 1605, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1635, 1640, 1645, 1650, 1660, 1665, 1670, 1690;
   
   значення у рядку 1900 = сумі значень у рядках 1495, 1595, 1695, 1700, 1800;
   
   значення у рядку 1300 = значенню у рядку 1900.
   
   2.2. Для значень в колонках 3 "На початок звітного періоду" і 4 "На кінець звітного періоду" встановити контроль на обов'язкове надання від'ємного значення за такими кодами рядків: 1425, 1430.
   
   3. У частині 3."Звіт про фінансові результати" форми N 659.
   
   3.1. Для значень в колонці 3 "За звітний період" за показником колонки 2 "Код рядка" встановити логічні та математичні контролі такого змісту:
   
   значення у рядку 2090 = сумі значень у рядках 2000, 2010, 2050, 2070, якщо ця сума значень більша за нуль (тобто має додатне значення);
   
   значення у рядку 2095 = сумі значень у рядках 2000, 2010, 2050, 2070, якщо ця сума значень менша за нуль (тобто має від'ємне значення);
   
   значення у рядку 2190 = сумі значень у рядках 2090, 2095, 2105, 2110, 2120, 2130, 2150, 2180, якщо ця сума значень більша за нуль (тобто має додатне значення).
   
   значення у рядку 2195 = сумі значень у рядках 2090, 2095, 2105, 2110, 2120, 2130, 2150, 2180, якщо ця сума значень менша за нуль (тобто має від'ємне значення);
   
   значення у рядку 2290 = сумі значень у рядках 2190, 2195, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270, 2275, якщо ця сума значень більша за нуль (тобто має додатне значення);
   
   значення у рядку 2295 = сумі значень у рядках 2190, 2195, 2200, 2220, 2240, 2250, 2255, 2270, 2275, якщо ця сума значень менша за нуль (тобто має від'ємне значення);
   
   значення у рядку 2350 = сумі значень у рядках 2290, 2295, 2300, 2305, якщо ця сума значень більша за нуль (тобто має додатне значення);
   
   значення у рядку 2355 = сумі значень у рядках 2290, 2295, 2300, 2305, якщо ця сума значень менша за нуль (тобто має від'ємне значення).
   
   3.2. Для значень в колонці 3 "За звітний період" встановити контроль:
   
   на обов'язкове надання від'ємного значення за кодами рядків: 2050, 2070, 2095, 2130, 2150, 2180, 2195, 2250, 2255, 2270, 2295, 2355;
   
   на недопущення одночасного надання значень за такими парами рядків з кодами: 2090 і 2095, 2190 і 2195, 2290 і 2295, 2350 і 2355.
   
   4. Для форми N 659 встановити контроль на обов'язкове одночасне надання значень в колонках 3 "На початок звітного періоду" і 4 "На кінець звітного періоду" частини 2."Баланс" за кодом рядка 1900 та значень в колонці 3 "За звітний період" частини 3."Звіт про фінансові результати" за кодом рядка 2350 або 2355.
   
   5. У частині 2."Баланс" форми N 660.
   
   5.1. Для значень в колонках 3 "На початок звітного періоду" і 4 "На кінець звітного періоду" за показником колонки 2 "Код рядка" по кожній з колонок 3 і 4 встановити математичні контролі такого змісту:
   
   значення у рядку 1095 = сумі значень у рядках 1005, 1010, 1020, 1030, 1090;
   
   значення у рядку 1195 = сумі значень у рядках 1100, 1110, 1125, 1135, 1155, 1160, 1165, 1170, 1190;
   
   значення у рядку 1300 = сумі значень у рядках 1095, 1195, 1200;
   
   значення у рядку 1495 = сумі значень у рядках 1400, 1410, 1415, 1420, 1425;
   
   значення у рядку 1695 = сумі значень у рядках 1600, 1610, 1615, 1620, 1625, 1630, 1665, 1690;
   
   значення у рядку 1900 = сумі значень у рядках 1495, 1595, 1695, 1700;
   
   значення у рядку 1300 = значенню у рядку 1900.
   
   5.2. Для значень в колонках 3 "На початок звітного періоду" і 4 "На кінець звітного періоду" встановити контроль на обов'язкове надання від'ємного значення за кодом рядка 1425.
   
   6. У частині 3."Звіт про фінансові результати" форми N 660.
   
   6.1. Для значень в колонці 3 "За звітний період" за показником колонки 2 "Код рядка" встановити математичні контролі такого змісту:
   
   значення у рядку 2280 = сумі значень у рядках 2000, 2120, 2240;
   
   значення у рядку 2285 = сумі значень у рядках 2050, 2180, 2270;
   
   значення у рядку 2290 = сумі значень у рядках 2280, 2285;
   
   значення у рядку 2350 = сумі значень у рядках 2290, 2300, 2310.
   
   6.2. Для значень в колонці 3 "За звітний період" встановити контроль на обов'язкове надання від'ємного значення за кодами рядків: 2050, 2180, 2270, 2285, 2300.
   
   7. Для форми N 660 встановити контроль на обов'язкове одночасне надання значень в колонках 3 "На початок звітного періоду" і 4 "На кінець звітного періоду" частини 2."Баланс" за кодом рядка 1900 та значення в колонці 3 "За звітний період" частини 3."Звіт про фінансові результати" за кодом рядка 2350.
   

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам