Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О недостатках принятых нормативно-правовых актов НБУ в сфере платежных систем и расчетов

О недостатках принятых нормативно-правовых актов НБУ в сфере платежных систем и расчетов   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 15.10.2015 р. № 53-01006/76376
   
   Про розгляд звернення

   Національний банк України розглянув звернення Інтернет Асоціації України від 27.08.2015 № 144 про недоліки прийнятих нормативно-правових актів Національного банку України і повідомляє.
   
   Національний банк України вдячний за співпрацю та пропозиції Інтернет Асоціації України, які стосуються сфери платіжних систем та розрахунків. Наразі Національним банком України розробляється проект концепції змін до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» (далі — Закон про платіжні системи) щодо створення умов для функціонування міжнародних систем інтернет-розрахунків в Україні. В подальшому проект змін до Закону про платіжні системи буде оприлюднено з метою отримання зауважень та пропозицій учасників ринку.
   
   I. Разом з цим, повідомляємо, що не погоджуємось із твердженням про те, що змінами до Положення про електронні гроші в Україні, внесеними постановою Правління Національного банку України від 24.07.2015 № 481 (далі — Постанова № 481), емітентам-нерезидентам надано право здійснювати випуск електронних грошей на території України, не беручи при цьому зобов'язань з їх погашення.
   
   1. Постановою № 481 не передбачено право емітентів-нерезидентів здійснювати випуск електронних грошей на території України, а:
   
   створено правові підстави для використання резидентами України електронних грошей, випущених нерезидентами за межами України для розрахунків за допомогою міжнародних систем інтернет-розрахунків;
   
   встановлено вимоги щодо придбання українськими користувачами електронних грошей, випущених нерезидентами за межами України та їх погашення (введення/виведення коштів до/з міжнародної системи інтернет-розрахунків має здійснюватися виключно з використанням рахунків, відкритих в банках).
   
   2. Діяльність надавачів послуг (нерезидентів) з розрахунків електронними грошима регулюється Директивою 2009/110/ЄС1, яка передбачає обов'язок емітента здійснювати погашення електронних грошей на вимогу пред'явника.
   
   Крім того, Постановою № 481 встановлено обмеження щодо використання електронних грошей, випущених емітентом-нерезидентом: користувач має право використовувати такі електронні гроші тільки як засіб платежу за товари на користь нерезидента, у міжнародній системі інтернет-розрахунків. Торговець має право приймати електронні гроші, випущені емітентом-нерезидентом, як засіб платежу від покупця-нерезидента за умови, що міжнародна система інтернет-розрахунків забезпечує перерахування цих електронних грошей одночасно з їх погашенням шляхом переказу коштів на рахунок торговця в банку-резиденті.
   
   Отже, при використанні електронних грошей, випущених емітентом-нерезидентом забезпечується захист прав інтересів користувачів, передбачених статтею 15 Закону про платіжні системи.
   
   II. З твердженням, що «будь-який нерезидент, який не є платіжною системою, але буде мати в своєму найменуванні фразу «міжнародна система інтернет-розрахунків» зможе легалізуватись в Україні, як міжнародна платіжна система», не можемо погодитись з огляду на таке.
   
   Згідно з пунктом 9.3 статті 9 Закону про платіжні системи платіжні організації платіжних систем, учасники платіжних систем та оператори послуг платіжної інфраструктури мають право здійснювати діяльність в Україні виключно після їх реєстрації шляхом внесення відомостей про них до Реєстру платіжних систем, систем розрахунків, учасників цих систем та операторів послуг платіжної інфраструктури (далі — Реєстр).
   
   З метою започаткування діяльності в Україні міжнародних систем інтернет-розрахунків та керуючись вимогами законодавства Національний банк України у Положенні про порядок реєстрації платіжних систем, учасників платіжних систем та операторів послуг платіжної інфраструктури2 (далі — Положення № 43) визначив процедуру реєстрації міжнародних систем інтернет-розрахунків.
   
   Так, згідно з пунктом 2 розділу IV Положення № 43 для узгодження умов та порядку діяльності в Україні міжнародної системи інтернет-розрахунків необхідно подати до Національного банку України, зокрема, копію документа органу влади іноземної держави, який підтверджує право здійснення міжнародною системою інтернет-розрахунків діяльності у сфері міжнародних переказів коштів. Також зазначаємо, що Національний банк України може звернутися до державних органів іноземних держав з метою отримання інформації щодо правомірності діяльності нерезидентів у сфері міжнародних переказів коштів.
   
   Заступник Голови Національного банку України
Я. В. Смолій

   
   ___________________________________________
   
   1 Директива 2009/110/ЄС Європейського Парламенту та Ради про започаткування та здійснення діяльності установами — емітентами електронних грошей та пруденційний нагляд за ними, що вносить зміни до Директиви 2005/60/ЄС та 2006/48/ЄС, та скасовує Директиву 2000/46/ЄС.
   
   2 затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.02.2014 № 43 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2014 за № 348/25125.

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам