Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О необходимости получения индивидуальной лицензии НБУ при выкупе компанией по управлению активами института совместного инвестирования ценных бумаг, эмитированных этим фондом, у участников фонда

О необходимости получения индивидуальной лицензии НБУ при выкупе компанией по управлению активами института совместного инвестирования ценных бумаг, эмитированных этим фондом, у участников фонда   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 05.02.2008 р. № 13-216/523-1282

    Національний банк України розглянув лист Української асоціації інвестиційного бізнесу від 11.12.2007 № 186 щодо необхідності отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України при викупі компанією з управління активами інституту спільного інвестування цінних паперів, емітованих цим фондом, у учасників фонду і повідомляє наступне.
   
    Відповідно до абзацу четвертого підпункту «а» пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.1993 № 15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» платежі у іноземній валюті, що здійснюються резидентами за межі України з метою оплати валютних цінностей, потребують отримання індивідуальної ліцензії Національного банку України.
   
    Порядок та умови видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей регламентує «Положення про порядок видачі резидентам індивідуальних ліцензій Національного банку України на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей¹» (далі – Положення № 36).
   
    Відповідно до пункту 1.2 Положення № 36 не потребують наявності ліцензії операції з переказування резидентами-торговцями, що отримали ліцензію Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме діяльність з випуску та обігу цінних паперів у межах законодавства України, що регулює випуск та обіг цінних паперів, та генеральну ліцензію Національного банку України на здійснення валютних операцій у межах валютного законодавства України, іноземної валюти за межі України за об’єкт інвестування на користь іноземних інвесторів, якщо резидентами-торговцями продаються цінні папери за дорученням іноземних інвесторів на українських фондових біржах та/або торгівельно-інформаційних системах, що підтверджується довідкою, наданою торговцю організатором торгівлі цінними паперами.
   
    При цьому, згідно з пунктом 3.1 глави 3 «Положення про порядок іноземного інвестування в Україну²» (далі – Положення № 280) повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в України, здійснюється, зокрема, торговцем з поточного рахунку в іноземної валюті за портфельною інвестицією на інвестиційній рахунок в іноземної валюті іноземного інвестора, якщо іноземна інвестиція надходила на інвестиційний рахунок.
   
    Відповідно до пункту 3.3 Глави 3 Положення № 280 резидент має право перерахувати іноземну валюту на інвестиційний рахунок іноземного інвестора без індивідуальної ліцензії Національного банку України на використання іноземної валюти на території України як засобу платежу в разі повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні.
   
    Відповідно до пункту 14 розділу I «Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою³» (далі – Положення № 281) «суб’єкти ринку мають право здійснювати торгівлю іноземною валютою виключно у випадках і в порядку, передбачених цим Положенням».
   
    Порядок купівлі іноземної валюти за портфельними інвестиціями у разі повного або часткового припинення володіння іноземним інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, а також повного або часткового повернення прибутків, доходів, інших коштів, одержаних від володіння іноземним інвестором цінними паперами, емітованими резидентами, визначено у підпункті «б» пункту 2 глави 3 розділу II Положення № 281.
   
    Враховуючі вищевикладене, торговець цінними паперами має право здійснити купівлю та перерахування іноземної валюти на інвестиційний рахунок іноземного інвестора, відкритий в уповноваженому банку, з метою повернення іноземної інвестиції, а також прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, без наявності індивідуальної ліцензії Національного банку України.
   
    Що стосується можливості отримання індивідуальної ліцензії на переказування іноземної валюти за межі України з метою оплати валютних цінностей (далі – ліцензія) компанією з управляння активами інституту спільного інвестування (далі – КУА), звертаємо увагу на наступне.
   
    Відповідно до статті 29 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» управління активами ICI здійснює компанія з управління активами, яка представляє собою господарське товариство, що здійснює професійну діяльність з управління активами ICI на підставі ліцензії, що видається Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
   
    Згідно зі статтею 18 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» діяльність з управління активами інституційних інвесторів – професійна діяльність учасника фондового ринку – компанії з управління активами, що провадиться нею за винагороду від свого імені або на підставі відповідного договору про управління активами інституційних інвесторів.
   
    Таким чином, КУА діє в інтересах інституту спільного інвестування, а отже, вправі звернутися до Національного банку України для одержання ліцензії згідно з Положенням № 36.
   
   Стосовно терміну видачі ліцензії слід зазначити, що відповідно до пункту 3.3 Положення № 36 загальний строк розгляду документів щодо видачі ліцензії складає до 20 робочих днів. У даний час цей строк не може бути зменшено з огляду на наявну процедуру видачі ліцензії, яка включає в себе, зокрема, встановлене Законом України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» зобов’язання Національного банку України повідомляти спеціальним органам по боротьбі з організованої злочинністю щодо одержаних клопотань про видачу ліцензії та врахувати одержувані щодо них висновки.
   
    При цьому повідомляємо, що питання, підняті Українською асоціацією інвестиційного бізнесу, будуть враховані при розробці змін до нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють порядок здійснення (повернення) іноземних інвестицій.
   
   _____________________________________
   ¹ Затверджене постановою Правління Національного банку України від 29.01.2003 № 36 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.02.2003 за № 90/7411.
   
   ² Затверджене постановою Правління Національного банку України від10.08.2005 № 280 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 № 947/11227.
   
   ³ Затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281 і зареєстроване в Міністерстві юстиції України 29.08.2005 № 950/11230 (зі змінами).

   
    Перший заступник Голови
А.В. Шаповалов

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам