Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О порядке представления аудиторских отчетов за 2014 год

О порядке представления аудиторских отчетов за 2014 год   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.02.2015 р. N 47-411/9793

   Департамент банківського нагляду
   
Керівникам банків України

   
Про порядок подання аудиторських звітів за 2014 рік

   Департамент банківського нагляду звертає увагу, що відповідно до вимог статті 70 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (далі - Закон про банки) банк зобов'язаний забезпечити проведення щорічної перевірки фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту, затверджених Аудиторською палатою України згідно з міжнародними стандартами аудиту та етики.
   
   Згідно з вимогами Положення N 3891 банк зобов'язаний подавати щорічно не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, до Національного банку України примірник звіту аудитора2, у тому числі про перевірку річної консолідованої фінансової звітності. Банк подає разом зі звітом аудитора виписку з протоколу загальних зборів учасників банку, на яких було розглянуто звіт аудитора та затверджено заходи за результатами його розгляду.
   ____________
   1 Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності затверджене постановою Правління Національного банку України від 09.09.2003 N 389 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21.09.2011 N 341).
   
   2 У зв'язку із реорганізацією структури Національного банку України функції щодо нагляду за банками 3 та 4 груп інших, крім міста Києва та регіонів, будуть здійснюватись на рівні центрального апарату Національного банку України.

   
   Також нагадуємо, що відповідно до вимог статті 69 Закону про банки банк зобов'язаний не пізніше 30 квітня наступного за звітним року оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом із аудиторським висновком, а також інформацію в обсязі, визначеному Національним банком України, про власників істотної участі у банку шляхом публікації в періодичних виданнях та/або поширення як окремих друкованих видань чи розміщення в мережі Інтернет.
   
   Крім того, звертаємо увагу, що відповідно до вимог Положення N 389 у разі укладення банком угоди про проведення аудиту, зокрема відповідно до стандартів звітності материнської компанії, банк повинен подати до Національного банку України результати такого аудиту банку, викладені українською мовою, у місячний строк після його закінчення додатково до звіту аудитора, підготовленого згідно з вимогами Положення N 389.
   
   Окремо зазначаємо, що згідно з вимогами п. 2.3 глави 2 розділу VI Положення N 2543 відповідальна особа банківської групи складає річну консолідовану звітність банківської групи та субконсолідовану звітність банківської підгрупи за формами та з використанням методів та процедур консолідації, визначених Інструкцією N 3734.
   ____________
   3 Положення про порядок регулювання діяльності банківських груп затверджене постановою Правління Національного банку України від 20.06.2012 N 254.
   
   4 Інструкція про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.10.2011 N 373.

   
   Відповідно до вимог статті 9 Закону про банки відповідальна особа банківської групи зобов'язана забезпечити проведення щорічної перевірки аудиторською фірмою річної консолідованої звітності банківської групи.
   
   Вимогами п. 2.4 глави 2 розділу VI Положення N 254 встановлено, що річна консолідована звітність банківської групи підлягає перевірці аудиторською фірмою відповідно до законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України, норм і стандартів аудиту.
   
   Відповідно до вимог п. 2.5 глави 2 розділу VI Положення N 254 відповідальна особа банківської групи подає до Національного банку України річну консолідовану звітність банківської групи та субконсолідовану звітність підгруп банківської групи до 1 червня року, наступного за звітним.
   
   Також відповідальна особа банківської групи зобов'язана оприлюднювати аудиторський висновок та перевірену аудиторською фірмою річну консолідовану звітність банківської групи (стаття 69 Закону про банки).
   
   Звертаємо увагу, що відповідно до п. 3.12 Положення N 389 у разі порушення банками вимог законодавства України, у тому числі Положення N 389 та інших нормативно-правових актів Національного банку України з питань подання фінансової звітності, яка підлягає аудиту аудиторською фірмою, Національний банк України застосовує до банків адекватні заходи впливу.
   
   Ураховуючи викладене, зобов'язуємо забезпечити неухильне дотримання банками вимог законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку України під час складання та подання до Національного банку України річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та річної консолідованої звітності банківської групи.
   
   Директор Департаменту
   банківського нагляду
С. В. Фабер

Теги
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мопед не мій або Як фізсоба через Нову пошту торгувала...
6131 7
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам