Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О практическом применении отдельных норм Постановления Правления НБУ № 540 от 29.08.2014 г.

О практическом применении отдельных норм Постановления Правления НБУ № 540 от 29.08.2014 г.   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   Департамент методології грошово-кредитної політики
   
   ЕЛЕКТРОННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
   
   від 29.01.2015 р. № 29-213/5388

   
Незалежна асоціація банків України

   Національний банк України розглянув листа Незалежної асоціації банків України від 04.09.2014 № 2088-04/09 щодо особливостей застосування вимог окремих нормативно-правових актів Національного банку України та повідомляє таке.
   
   На сьогоднішній день Національний банк України переглянув комплекс антикризових заходів на грошово-кредитному та валютному ринках України та прийняв постанову Правління Національного банку України від 01.12.2014 № 758 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» (далі – Постанова № 758).
   
   Постановою № 758 з 03 грудня 2014 року запроваджено комплекс заходів, які діяли в рамках, зокрема, постанови Правління Національного банку України від 29 серпня 2014 року № 540 «Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України».
   
   Стосовно дотримання вимог підпункту 1 пункту 6 Постанови № 758
   
   Нормами зазначеного підпункту запроваджено обмеження щодо дострокового погашення резидентами-позичальниками кредитів, позик в іноземній валюті за відповідними договорами з нерезидентами1 .
   
   Щодо тривалості операційного дня
   
   Обмеження щодо тривалості операційного дня стосується проведення банком операцій клієнтів з продажу іноземної валюти, які включаються до розгорнутої заявки щодо загального обсягу обов’язкового продажу іноземної валюти, запланованого на наступний день2 .
   
   Щодо дотримання граничних обмежень на перекази іноземної валюти за дорученням фізичних осіб за межі України
   
   Підпунктом 4 пункту 6 Постанови № 758 встановлено, що за дорученням фізичних осіб перекази іноземної валюти за межі України за поточними неторговельними операціями, які не перевищують в еквіваленті 15 000 гривень в один операційний день, можуть здійснюватися з поточного рахунку фізичної особи або без його відкриття.
   
   Разом з цим, переказ іноземної валюти з поточних рахунків клієнтів у сумі, що в еквіваленті перевищує 15 000 гривень, здійснюються виключно на підставі підтвердних документів, і загальна сума таких операцій не може в еквіваленті перевищувати 150 000 гривень на місяць3 .
   
   Щодо обмеження видачі готівкових коштів у національній валюті
   
   Згідно з вимогами підпункту 5 пункту 6 Постанови № 758 уповноважені банки зобов'язані обмежити видачу готівкових коштів у національній валюті через каси та банкомати в межах до 150 000 гривень на добу на одного клієнта4 .
   
   Щодо курсу іноземної валюти в день здійснення операції з купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів
   
   Відповідно до статті 533 Цивільного кодексу України, якщо у зобов’язанні визначено грошовий еквівалент в іноземній валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом відповідної валюти на день платежу, якщо інший порядок її визначення не встановлений договором або законом чи іншим нормативно-правовим актом.
   
   Офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів діє з часу його встановлення (пункт 9 Положення про встановлення офіційного курсу гривні до іноземних валют та курсу банківського металів5 ).
   
   Щодо моніторингу операцій з торгівлі іноземною валютою
   
   Уповноважені банки повинні забезпечити проведення виваженої політики під час здійснення операцій з торгівлі іноземною валютою. З цією метою вони мають здійснювати, зокрема, заходи щодо аналізу операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України стосовно їх відповідності суті діяльності клієнта та його фінансового стану, економічної доцільності та наявності очевидної законної мети, незалежно від суми операції.
   
   Щодо процедури купівлі позичальниками іноземної валюти для своєчасного виконання зобов‘язань за кредитними договорами
   
   Відповідно до пункту 2 глави 1 розділу IV Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою 6 (далі – Положення № 281) заява про купівлю іноземної валюти приймається банком до виконання протягом 30 днів з дня її оформлення. При цьому, дозволяється використання купленої іноземної валюти за цільовим призначенням протягом десяти робочих днів після дня її зарахування на поточний рахунок клієнта (пункт 3 розділу ІІІ Положення № 281).
   
   Щодо здійснення переказів за межі України за поточними неторговельними операціями з використанням електронного платіжного засобу
   
   Підпунктом 4 пункту 6 Постанови № 758 встановлені обмеження на перекази іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями, що здійснюються за дорученням фізичних осіб за межі України, зокрема з їх поточних рахунків в іноземній валюті.
   
   Порядок здійснення переказів іноземної валюти за поточними валютними неторговельними операціями, які здійснюються за дорученням фізичних осіб за межі України, зокрема, з їх поточних рахунків у іноземній валюті, в тому числі з використанням електронних платіжних засобів, встановлений Правилами здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні7 та з урахуванням обмежень, встановлених Постановою № 758.
   
   Директор Департаменту відкритих ринків
О. Є. Чурій

   
   _____________________________________________
   
   1 З урахуванням виключень, встановлених абзацами четвертим, п‘ятим підпункту 1 пункту 6 Постанови № 758.
   2 Пункт 5 Постанови № 758.
   3З урахуванням виключень, встановлених абзацами п‘ятим-одинадцятим підпункту 4 пункту 6 Постанови № 758.
   4З урахуванням виключень, встановлених цим же підпунктом.
   5Затверджене постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 496.
   6Затверджене постановою Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281.
   7Затверджені постановою Правління Національного банку України від 29.12.2007 № 496.

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам