Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предельной сумме наличных расчетов при погашении задолженности перед физическим лицом за приобретенные товарно-материальные ценности для нужд фирмы за собственные средства

О предельной сумме наличных расчетов при погашении задолженности перед физическим лицом за приобретенные товарно-материальные ценности для нужд фирмы за собственные средства   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.01.2014 р. N 27-011/3958

   
   У відповідь на ваш запит щодо граничної суми готівкових розрахунків при погашенні заборгованості перед фізичною особою за придбані товарно-матеріальні цінності для потреб фірми за власні кошти в межах компетенції повідомляємо таке.
   
   На сьогодні питання відшкодування підприємством власних готівкових коштів працівника, використаних ним для вирішення виробничих (господарських) питань підприємства, врегульовано на законодавчому рівні, зокрема, Цивільним кодексом України.
   
   Так, статтею 1159 Цивільного кодексу України передбачено, що особа, яка вчинила дії в інтересах іншої особи без її доручення, зобов'язана негайно після закінчення цих дій надати особі, в майнових інтересах якої були вчинені дії, звіт про ці дії. Стаття 1160 Цивільного кодексу України передбачає, що особа, яка вчинила дії в майнових інтересах іншої особи без її доручення, має право вимагати від цієї особи відшкодування фактично зроблених витрат, якщо вони були виправдані обставинами, за яких були вчинені дії.
   
   Пунктом 1 постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 N 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою" установлено граничні суми розрахунків готівкою, зокрема, підприємств (підприємців) між собою - у розмірі 10000 грн.; фізичної особи з підприємством (підприємцем) - у розмірі 150000 гривень.
   
   Згідно з пунктом 2.3 глави 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 40/10320 (із змінами), підприємства (підприємці) здійснюють розрахунки готівкою між собою та/або з фізичними особами понад установлені граничні суми через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку, шляхом перерахування коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку для подальшого їх перерахування на поточні рахунки.
   
   Виходячи з вищевикладеного, відповідно до законодавчо встановлених вимог підприємство має відшкодувати своєму працівникові його кошти, витрачені ним на потреби підприємства.
   
   Разом із тим, враховуючи, що у наведеному випадку фізична особа діяла від імені підприємства (фірми) (документи були виписані на ім'я фірми), то у разі придбання такою особою для потреб підприємства у іншого підприємства (підприємця) товарно-матеріальних цінностей за власні кошти така операція може бути здійснена готівкою у межах 10000 гривень.
   
   При цьому зазначаємо, що відповідно до статті 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), у тому числі перевищення граничних сум розрахунків готівкою, тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи.
   
   
   Заступник керівника прес-служби
   
С. Єрмоленко

Теги
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам