Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О предоставлении разъяснений относительно внесения наличных непосредственно в кассу банка

О предоставлении разъяснений относительно внесения наличных непосредственно в кассу банка   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
    ЛИСТ
   
    від 22.11.2006 р. № 11-115/4301-12445
   
    По надання роз'яснень

    Національний банк України розглянув Ваше звернення, надіслане народним депутатом України <...> листом від 09.11.2006 N 370/01-71, щодо надання роз'яснення з питань, пов'язаних із застосуванням окремих вимог Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 N 637 (далі - Положення), і повідомляє.
   
    Щодо можливості здавання магазином (відокремленим підрозділом підприємства) готівки безпосередньо до каси банку.
   
    Положенням передбачена можливість здавання готівкової виручки (готівки) відокремленими підрозділами підприємств - юридичних осіб як безпосередньо до кас таких юридичних осіб, так і до будь-якого банку для її переказу і зарахування на банківські рахунки зазначених юридичних осіб (п. 2.8 Положення).
   
    Щодо визначення терміну "відокремлений підрозділ підприємства".
   
    Відповідно до п. 1.2 Положення до відокремлених підрозділів підприємств - юридичних осіб відносяться філії, представництва, відділення та інші структурні підрозділи, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України.
   
    Визначення терміну "відокремлений підрозділ", що встановлене вимогами п. 1.2 Положення, відповідає визначенню цього терміну Господарським кодексом України. Крім того, ст. 64 цього кодексу передбачено, що відокремлені підрозділи діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.
   
    Таким чином, у разі, якщо зазначений в листі магазин здійснює свою діяльність відповідно до вимог, визначених вказаними нормативно-правовими актами, він є відокремленим підрозділом цього підприємства.
   
    Щодо встановлення ліміту залишку готівки в касі відокремленого підрозділу.
   
    Згідно з вимогами Положення установлення ліміту каси проводиться підприємствами самостійно на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси. Для кожного підприємства та його відокремленого підрозділу складається окремий розрахунок встановлення ліміту залишку готівки в касі на підставі загальних обсягів готівки, що надходить до кас чи видається з кас юридичної особи або відокремленого підрозділу. При цьому для відокремлених підрозділів ліміт каси встановлюється в цілому (без розподілу його на кожну касу, що входить до складу цього відокремленого підрозділу) та доводиться до їх відома відповідними внутрішніми наказами (розпорядженнями) підприємства - юридичної особи (пп. 5.2, 5.3 Положення).
   
    Усі надходження і видачу готівки в національній валюті відокремлені підрозділи підприємств - юридичних осіб, які проводять операції з приймання готівки за продану продукцію (товари, роботи, послуги) з оформленням її прибутковим касовим ордером, а також з видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, виробничі (господарські) потреби, інші операції з оформленням їх видатковими касовими ордерами і відомостями (в т.ч. супровідними відомостями до інкасаторської сумки), відображають у касовій книзі, що видається і оформляється підприємством - юридичною особою, до складу якого вони входять (п. 4.2 Положення).
   
    Таким чином, якщо діяльність магазину відповідає вимогам п. 1.2 Положення і відповідно він є відокремленим підрозділом підприємства, такий магазин повинен мати затверджений підприємством - юридичною особою ліміт каси, вести касову книгу (за умови здійснення ним операцій з оформленням їх прибутковими чи видатковими касовими ордерами) і може здавати готівкову виручку як до каси підприємства, так і до каси банку.
   
    Виконавчий директор з питань

    готівково-грошового обігу О.М.Толстой

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам