Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении отдельных норм Положения N 91

О применении отдельных норм Положения N 91



   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 04.04.2014 р. № 40-111/14552
   

   Департамент нормативно-методологічного забезпечення банківського регулювання та нагляду
   
   
Головному управлінню Національного банку України по місту Києву та Київській області,
   територіальним управлінням Національного банку України, Генеральному департаменту банківського нагляду,
   Генеральному департаменту грошово-кредитної політики, Департаменту інформаційних технологій,
   Департаменту аудиту, Департаменту бухгалтерського обліку, Операційному управлінню Національного банку
   України, банкам України

   
   
Про застосування окремих норм Положення N 91

   
   Розглянувши запити банків з питань застосування окремих норм Положення N 911, Національний банк України повідомляє таке.
   
   ____________
   1 Положення про надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затверджене постановою Правління Національного банку України від 24 лютого 2014 року N 91.
   
   Щодо пункту 11 Положення N 91
   
   Якщо банком отримано від позичальника кошти в іноземній валюті в погашення заборгованості за кредитом, майнові права за яким надані Національному банку України в забезпечення, банк перераховує Національному банку України кошти у сумі, визначеній пунктом 11 Положення N 91, за офіційним курсом гривні до іноземної валюти на дату здійснення перерахування.
   
   Щодо пункту 12 Положення N 91
   
   Виходячи із термінологічного визначення поняття "обмеження операцій", встановленого нормативно-правовим актом Національного банку України2, банк, якому заборонено здійснювати окремий вид операцій з урахуванням установленого обмеження за видом, має право здійснювати визначені операції відповідно до вже укладених договорів, однак не має права продовжувати строк дії таких договорів та укладати нові договори щодо здійснення таких операцій (у тому числі договори/повідомлення по системах SWIFT, TELEX в рамках уже укладених генеральних договорів).
   
   ____________
   2 Положення про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства, затверджене постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року N 346.
   
   Під кредитом без забезпечення слід розуміти кредит, забезпечення за яким не відповідає вимогам глави 4 розділу II Положення N 233.
   
   ____________
   3 Положення про порядок формування та використання банками України резервів для відшкодування можливих втрат за активними банківськими операціями, затверджене постановою Правління Національного банку України від 25 січня 2012 року N 23.
   
   Щодо пункту 13 Положення N 91
   
   Виходячи із термінологічного визначення поняття "обмеження операцій", банк, якому заборонено здійснювати окремий вид операцій з урахуванням установленого обмеження за обсягом, має право здійснювати визначені операції відповідно до вже укладених договорів, продовжувати строк дії таких договорів, а також укладати нові договори щодо здійснення таких операцій в межах установленого обсягу.
   
   Звертаємо увагу, що листом Національного банку України від 26.02.2014 N 40-111/7921 був доведений перелік балансових та позабалансових рахунків для розрахунку обсягу операцій.
   
   Такий обсяг визначається із залишків за балансовими та позабалансовими рахунками на кінець дня дати прийняття Правлінням Національного банку України рішення про надання кредиту для збереження ліквідності банку.
   
   Щодо процентної ставки за кредитом для збереження ліквідності банку
   
   Пунктом 5 Положення N 91 визначено, що процентна ставка за кредитом для збереження ліквідності банку встановлюється на рівні потрійної облікової ставки Національного банку України. У зв'язку з цим, її розмір підлягає зміні у разі зміни розміру облікової ставки Національного банку України.
   
   Підпунктом 5 пункту 2 розділу IV Технічного порядку N 1034 встановлено, що порядок зміни процентної ставки має бути зазначено в кредитному договорі.
   
   ____________
   4 Технічний порядок проведення операцій із надання Національним банком України кредитів банкам України для збереження їх ліквідності затверджений постановою Правління Національного банку України від 26 лютого 2014 року N 103.
   
   Щодо нарахування процентів за користування кредитом для збереження ліквідності банку
   
   Відповідно до підпункту 6 пункту 2 розділу IV Технічного порядку N 103 базовою кількістю днів для нарахування процентів має бути фактична кількість днів у місяці/році.
   
   
   В. о. першого заступника Голови
   Національного банку України
   
В. Л. Кротюк

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам