Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О применении требований постановления Правления НБУ от 06.06.2013 р. № 210

О применении требований постановления Правления НБУ от 06.06.2013 р. № 210   

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 16.08.2013 р. N 11-116/2874/10064


   
   Генеральний департамент регулювання грошового обігу
   
    Територіальним управлінням Національного банку України, структурним одиницям
   Національного банку України, банкам України та їх філіям, Незалежній асоціації
   банків України, Асоціації "Український кредитно-банківський союз"
   
   

Про застосування вимог постанови Правління Національного банку України від 06.06.2013 N 210


   
   У зв'язку з набранням чинності з 23.07.2013 постановою Правління Національного банку України "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України"1 і з 01.09.2013 постановою Правління Національного банку України "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою"2 (далі - Постанова N 210) та змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі - Положення) Національний банк України інформує про таке.
   
   ____________
   1 Затвердженої постановою Правління Національного банку України від 06.06.2013 N 212;
   
   2 Затвердженої постановою Правління Національного банку від 06.06.2013 N 210;
   
   Згідно з вимогами Постанови N 210 готівкові розрахунки між фізичною особою та підприємством (підприємцем) за товари (роботи, послуги) не мають перевищувати 150000 гривень. Фізичні особи між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, можуть розраховуватися готівкою в розмірі не більше 150000 гривень. Гранична сума розрахунків готівкою підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня залишається незмінною і становить 10000 гривень.
   
   Крім того, Положенням (в редакції з 01.09.2013) визначено, що якщо готівкові платежі між підприємствами (підприємцями) та/або між підприємствами (підприємцями) та фізичними особами протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами перевищують граничну суму, то вони проводяться виключно в безготівковій формі через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів без відкриття рахунку.
   
   Кількість підприємств (підприємців) і фізичних осіб, з якими здійснюються розрахунки, протягом дня не обмежується.
   
   Розрахунки за товари (роботи, послуги), вартість яких перевищує 150000 гривень, здійснюється фізичними особами в безготівковому порядку із застосуванням платіжних інструментів, які використовуються для ініціювання переказів, а також шляхом внесення готівкою для подальшого безготівкового зарахування коштів на поточні рахунки юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців - отримувачів коштів.
   
   Розрахунки фізичних осіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню в розмірі понад 150000 гривень, можуть здійснюватись, зокрема, шляхом:
   
   переказу коштів з поточного рахунку фізичної особи на поточний рахунок іншої фізичної особи;
   
   внесення та/або переказу коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса, який відкривається на балансовому рахунку 2622 "Кошти в розрахунках фізичних осіб";
   
   відкриття вкладного (депозитного) рахунку на ім'я іншої фізичної особи на інших умовах їх повернення;
   
   застосування акредитивної форми розрахунків (покритого та безвідкличного акредитива).
   
   Дотримання обмежень щодо суми готівкових розрахунків з фізичними особами, встановлених Постановою N 210, з 01.09.2013 є обов'язковим при проведенні будь-яких розрахунків за участю фізичних осіб незалежно від дати укладення договору, за яким вони здійснюються.
   
   Таким чином, внесені зміни спрямовані на зменшення обсягів готівки в обороті, залучення коштів в економіку держави, активізацію безготівкових розрахунків і детінізацію економіки.
   
   Крім того зауважуємо, що відкриття окремих поточних рахунків нотаріусів здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 4.6 глави 4 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах3.
   
   ____________
   3 Затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492 (зі змінами).
   
   
   
   Заступник Голови
   Національного банку України
   
В. І. Ричаківська

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам