Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О режиме санкций Совета Безопасности ООН в отношении Демократической Республики Конго

О режиме санкций Совета Безопасности ООН в отношении Демократической Республики Конго   
НАЦIОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
    Департамент фiнансового монiторингу
   
   ЛИСТ
   
   вiд 31.03.2015 р. N 25-02002/21590

   
Банкам України
    Асоцiацiї українських банкiв
    Асоцiацiї "Український кредитно-банкiвський союз"
   Незалежнiй асоцiацiї банкiв України
    Територiальним управлiнням Нацiонального банку України

   
Про режим санкцiй Ради Безпеки ООН стосовно Демократичної Республiки Конго

    Нацiональний банк України вiдповiдно до пункту 2 частини другої статтi 14 Закону України "Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далi - Закон) повiдомляє таке.
   
    Впродовж лютого ц. р. комiтетом Ради Безпеки ООН щодо Демократичної Республiки Конго, заснованим вiдповiдно до резолюцiї РБ ООН 1533 (2004), вносились змiни до зведених перелiкiв фiзичних та юридичних осiб, щодо яких застосовуються вiдповiднi санкцiї РБ ООН.
   
    Детальну iнформацiю щодо згаданого комiтету та санкцiйних спискiв можна отримати на веб-сторiнцi: http://www.un.org/sc/committees/1533/.
   
    Нацiональний банк України з метою iнформування про вiдповiднi ризики, зазначенi у положеннях згаданих резолюцiй, а також з метою належного виконання вимог Закону, вважає за необхiдне привернути увагу, що Комiтет 1533 на перiодичнiй основi переглядає та оновлює перелiки осiб та установ, на яких поширюється дiя санкцiйних режимiв. З огляду на це рекомендуємо банкам України ознайомлюватись iз актуальними версiями вiдповiдних санкцiйних спискiв за адресою http://www.un.org/sc/committees/1533/sanctions_list.shtml (матерiали на зазначенiй сторiнцi доступнi у форматах HTML, PDF та XML).
   
   Перший заступник Голови
О. В. Писарук

   

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам