Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • О регламенте работы СЭП (утратило силу согласно письма НБУ от 28.08.2014 г. №25-205/47907)

О регламенте работы СЭП (утратило силу согласно письма НБУ от 28.08.2014 г. №25-205/47907)   
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ
   
   ЛИСТ
   
   від 30.04.2014 р. N 25-205/20313

   
   Департамент платіжних систем та розрахунків
   
Операційному та територіальним управлінням Національного банку України, центрам інформатизації
   територіальних управлінь Національного банку України, установам Національного банку України -
   учасникам СЕП, департаментам і самостійним управлінням Національного банку України, Центральній
   розрахунковій палаті, банкам України та їх філіям, Державній казначейській службі України, Державній
   податковій службі України, Державній митній службі України, Асоціації українських банків, Асоціації
   "Український Кредитно-Банківський Союз", Незалежній асоціації банків України, ПАТ "Розрахунковий центр"

   
Про регламент роботи СЕП

   Відповідно до пункту 2 глави 5 розділу II Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року N 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за N 1035/12909, надсилаємо для виконання Технологічний регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України, який вступає в дію з 05 травня 2014 року.
   
   У зв'язку з цим Технологічний регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України, затверджений 27 березня 2012 року та надісланий листом від 27 березня 2012 року N 25-211/694, втрачає чинність.
   
   Додаток: файл "reglament.rtf".
   
   Директор Департаменту
   платіжних систем та розрахунків
   
В. М. Кравець

   
   
ЗАТВЕРДЖУЮ
   Директор Департаменту платіжних систем та розрахунків
   __ В. М. Кравець
   29 квітня 2014 року

   
   
Технологічний регламент роботи системи електронних платежів Національного банку України

   
8.00 Початок банківського дня в системі електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП).
8.20 - 8.30 Формування та відправлення учасникам СЕП інформації про стан їх технічних рахунків (файлів K.000) і платежів у відповідь, що не були ними підтверджені в попередній банківський день (файлів B).
До отримання файлів K.000 учасники СЕП мають можливість надсилати до СЕП інформацію (пакети-запити) у режимі реального часу, крім початкових платежів.
8.30 Початок проведення міжбанківських переказів через СЕП у файловому режимі та режимі реального часу. Оброблення інформації здійснюється в циклічному режимі.
17.00 У центрі оброблення системи електронних платежів (далі - ЦОСЕП) виконується примусове квитування не підтверджених учасниками СЕП файлів В, які містять розрахункові документи на списання.
19.30 ЦОСЕП припиняє приймання початкових платежів від учасників СЕП у файловому режимі.
19.30 - 20.30 ЦОСЕП:
продовжує приймання початкових платежів від учасників СЕП у режимі реального часу;
здійснює приймання та оброблення технологічної інформації від учасників СЕП щодо квитування ними платежів у відповідь (файлів B) та протокольних звітів (файлів Z).
Оброблення інформації здійснюється в циклічному режимі.
20.30 Зупинення приймання та оброблення в ЦОСЕП технологічної інформації, початкових платежів та пакетів-запитів у режимі реального часу від учасників СЕП.
Початок виконання у ЦОСЕП технологічних процедур, пов'язаних із закінченням банківського дня в СЕП:
формування та розсилання для учасників СЕП підсумкової інформації банківського дня;
формування та розсилання для учасників СЕП змін до Довідника учасників СЕП (файлів U);
відображення на рахунках у територіальних управліннях Національного банку України розрахунків, здійснених через СЕП.
   
   1. Рішення про роботу СЕП у вихідні, святкові дні та в кінці звітного року приймаються Головою Національного банку України.
   
   Рішення про роботу СЕП у вихідні або святкові дні надсилаються для виконання Центральній розрахунковій палаті (далі - ЦРП), Департаменту інформаційних технологій, Управлінню інформаційної безпеки та всім учасникам СЕП засобами системи електронної пошти Національного банку України (далі - система ЕП) не пізніше 11 години дня, що передує вихідним або святковим дням.
   
   Рішення про роботу СЕП у кінці звітного року надсилається для виконання ЦРП, Департаменту інформаційних технологій, Управлінню інформаційної безпеки та всім учасникам СЕП засобами системи ЕП до 25 грудня звітного року.
   
   2. Рішення про зміни до технологічного регламенту роботи СЕП на поточний банківський день за зверненням окремих учасників СЕП приймаються директором Департаменту платіжних систем та розрахунків Кравцем В. М.
   
   У разі потреби внесення змін до технологічного регламенту роботи СЕП на поточний банківський день учасник СЕП до 17.00 (у п'ятницю - до 16.00) надсилає клопотання засобами системи ЕП на ім'я директора Департаменту платіжних систем та розрахунків Кравця В. М. (електронна адреса: 25PLAS@U0H0) та копію клопотання до ЦРП (електронна адреса: V32RPAL@U1H0) із детальним обґрунтуванням причин і необхідного часу продовження роботи СЕП.
   
   Клопотання приймається до розгляду виключно від банку - учасника СЕП за підписом голови виконавчого органу банку або його заступника. Рішення щодо внесення змін до технологічного регламенту роботи СЕП на поточний банківський день приймається з урахуванням доцільності таких змін для всієї банківської системи.
   
   У разі прийняття позитивного рішення зміни до технологічного регламенту роботи СЕП на поточний банківський день надсилаються для виконання ЦРП, Департаменту інформаційних технологій, Управлінню інформаційної безпеки та всім учасникам СЕП засобами системи ЕП не пізніше 18.00 (у п'ятницю - 16.45).
   
   3. ЦРП має право самостійно продовжувати роботу СЕП на 1 годину в разі виникнення технічних/технологічних проблем у роботі ЦРП чи інформаційної мережі Національного банку України або до повного завершення всіх операцій в разі звернення Генерального департаменту грошово-кредитної політики, Департаменту з управління валютним резервом та здійснення операцій на відкритому ринку, Операційного управління та територіальних управлінь Національного банку України відповідно до оперативних потреб, пов'язаних із виконанням функцій Національного банку України.
   
   4. У разі продовження приймання початкових платежів від усіх учасників СЕП на 1 годину і більше (відповідно до листів Національного банку України) зупинення приймання та оброблення початкових платежів у режимі реального часу та технологічної інформації в ЦОСЕП і початок виконання технологічних процедур, пов'язаних із закінченням банківського дня, відбувається через 1 годину після припинення приймання початкових платежів у файловому режимі.
   
   5. У разі необхідності продовження роботи СЕП на поточний банківський день для виконання платежів між обмеженим колом учасників СЕП (далі - задіяні учасники СЕП) кожен з задіяних учасників СЕП до 17.00 (у п'ятницю - до 16.00) надсилає засобами системи ЕП клопотання на ім'я директора Департаменту платіжних систем та розрахунків Кравця В. М. (електронна адреса: 25PLAS@U0H0), яке має містити:
   
   1) обґрунтування причин продовження роботи СЕП для задіяних учасників СЕП;
   
   2) назву учасника СЕП згідно з Довідником учасників СЕП і його код банку (якщо до роботи в СЕП залучатиметься філія банку - безпосередній учасник СЕП, то зазначається назва і код банку цієї філії);
   
   3) перелік задіяних учасників СЕП - контрагентів (із зазначенням назви і коду банку кожного контрагента).
   
   Під час продовження роботи СЕП для задіяних учасників СЕП:
   
   задіяні учасники СЕП виконують міжбанківський переказ через СЕП виключно у режимі реального часу;
   
   початкові платежі на адресу незадіяних учасників СЕП до оброблення ЦОСЕП не приймаються.
   
   Начальник Центральної
   розрахункової палати
   
М. М. Годік

   
   В. о. директора Департаменту
   інформаційних технологій
   
І. М. Новак

   
   В. о. начальника Управління
   інформаційної безпеки
   
Д. О. Лук'янов

Теги
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам